• Svenska

Vigsel i Sydafrika Sydafrika

Sveriges ambassad i Pretoria förrättar inte vigsel. Det är ändå fullt möjligt för svenska medborgare att gifta sig i Sydafrika. Du behöver inte vara fast boende (resident) i Sydafrika utan det går bra att åka till Sydafrika som turist och gifta sig.

Ett alternativ på hur du kan går tillväga för att gifta dig i Sydafrika är att vigselceremonin sker på något lokalkontor för ’Home Affairs’ (sydafrikanska inrikesministeriet). Detta är kostnadsfritt. Du måste gå personligen och boka tid för vigseln. Väntetiderna för att få en tid för vigsel varierar; mellan flera veckor till flera månader beroende på till vilket lokalkontor du kontaktar. När du bokar tid behöver oftast visa upp id handling i original (pass), visa upp giltigt tillstånd i landet eller inresevisering om du är turist och intyg på att du inte varit gift förut (Letter of impediment; hindersprövning).  Det är att rekommendera att du noga kontrollerar med ditt valda lokalkontor vilka handlingar som du verkligen behöver visa upp i samband med tidsbokningen och därefter vilka handlingar som du därefter kan behöva visa upp inför själva vigselceremonin.

Ett annat alternativ är att anlita privata ‘Marriage Officers’. Förutom att förrätta själva vigseln kan de också assistera med dokumentation visavi de sydafrikanska myndigheterna inför och i samband med vigseln. Detta mot en avgift. Du måste förstås självt ta fram dina personliga dokument (pass, tillstånd i landet, hindersprövning etc) som ’Marriage Officern’ begär.

För information om giftermål i Sydafrika klicka på länken till höger.

Ambassaden i Pretoria kan vid behov hinderspröva/utfärda motsvarigheten till ’Letter of impediment’ för utflyttade svenska medborgare bosatta i Sydafrika. Se mer information kring detta genom att klicka på rubriken i vänsterspalten.

Att tänka på efter vigsel ägt rum;

När du har gift dig utomlands måste du själv registrera ditt giftemål och ändra ditt namn i Sverige hos folkbokföringen.

Namnanmälan
Anmälan om makars namn ska bifogas vigselbeviset (vigseln måste vara registrerad av behörig myndighet)och ska bara göras för den/de som är svenska medborgare. En person som aldrig har varit folkbokförd i Sverige kan ju inte ändra sitt namn genom anmälan till svensk myndighet. Däremot måste båda underteckna om den svenska medborgaren vill ta den andra partens efternamn. För att uppgifterna ska bli korrekta i folkbokföringen är det önskvärt med en passkopia för part som inte varit folkbokförd i Sverige. Det gäller särskilt om födelsetid saknas på vigselbeviset. I annat fall kan man lämna en skriftlig uppgift om födelsetiden.

Vigselbevis
För att Skatteverket ska kunna bedöma vigselbevisets riktighet i formellt hänseende måste det uppvisas i original, eller som vidimerad kopia. Vid vigseln får du ett enkelt vigselbevis (gratis) s.k. Marriage Certificate. Som utländsk medborgare är det viktigt att du begär/beställer av din vigselförrättare  ett fullständigt vigselbevis (avgiftsbelagd) s.k. Unabridged Marriage Certificate. Detta fullständiga vigselbevis skall därefter legaliseras. I Sydafrika görs det genom en s.k. apostiliering. Du kan läsa mer om ’apositliering’ genom att klicka på länken till höger.

Senast uppdaterad 29 sep 2019, 14.16