Meny

Om utlandet Sydafrika

13 maj 2020

Förlängd avrådan för alla länder

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 13 maj 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till och med den 15 juli 2020.

Läs mer här

Aktuella händelser

 

 

Flygförbindelser under lockdown och information om anmälan till ev. flygmöjligheter i framtiden

För närvarande finns det uppgifter om att några flygbolag ordnar s.k. repatrieringsflyg från Sydafrika, vänligen kontakta bl.a. Qatar Airways och KLM för ytterligare information och ev. bokning, vänligen se även mer informaton på vår hemsida: https://www.swedenabroad.se/sv/utlandsmyndigheter/sydafrika-pretoria/

Söndagen den 26 april 2020 gick det sista repatrieringsflyget till Europa. Därmed har samtliga svenskar som registrerat sig för repatriering kunnat lämna Sydafrika. De svenskar som befinner sig i Sydafrika kan dock sända in  sina uppgifter för registrering för ev. framtida repatrieringsflyg  https://www.swedenabroad.se/sv/utlandsmyndigheter/sydafrika-pretoria/aktuellt/covid-19/information-till-svenskar-i-sydafrika/

Transportministeriet annonserade kvällen den 25 mars 2020 att inga reguljära nationella eller internationella flyg kommer att tillåtas flyga från den 26 mars 2020. Även Sydafrikas landgränser är stängda för persontrafik.

Ambassaden har ingen information om när reguljära flyg kommer att starta igen. Enligt den information som den sydafrikanska regeringen har lämnat, så kommer internationellt passagerarflyg att tillåtas (med vissa restriktioner) först när landet kommit till risknivå 1 eller 2.

Utlandsresor – förlängd avrådan för alla länder

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 13 maj 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till och med den 15 juli 2020.

Läs mer här. 

Information om coronaviruset och situationen i Sydafrika

Det pågår för närvarande ett utbrott av ett nytt coronavirus (vilket orsakar sjukdomen covid-19) med ursprung i Kina. I Sydafrika har 100-tals sjukdomsfall konstaterats. Läs mer info på sydafrikanska regeringens hemsida och sydafrikanska hälsomyndighetenEtt nationellt informationsnummer i Sydafrika har öppnats dit allmänheten kan vända sig med frågor: 0800 029 999.

Observera att den svenska ambassaden inte svarar för bestämmelser som gäller inresa i Sydafrika. För den mest uppdaterade informationen rekommenderas att kontakta Sydafrikas ambassad i Stockholm eller på andra orter.  

Vänligen observera att situationen kan ändras mycket snabbt och att lokala myndigheter kan fatta beslut som inte helt överensstämmer med vad centrala myndigheter och officiellt publicerad information gör gällande.

Ta snarast kontakt med ditt resebolag/flygbolag och försäkringsbolag för att undersöka vad försäkringen täcker. 

Ambassaden har samma telefontider som vanligt och har förstärkt det team som svarar på frågor från allmänheten, för att säkerställa bästa möjliga service i den situation som nu råder med anledning av COVID-19.  

President Cyril Ramaphosa har utlyst ett s.k. ”national state of disaster” i Sydafrika med anledning av situationen med Coronaviruset. In- eller utresa från Sydafrika är inte möjligt.  

Från den 1 juni 2020 ligger Sydafrika på risknivå 3. Ambassaden har ingen information om när reguljära flyg kommer att starta igen. Enligt den information som den sydafrikanska regeringen har lämnat, så kommer internationellt passagerarflyg att tillåtas (med vissa restriktioner) först när landet kommit till risknivå 1 eller 2.

Tills vidare rekommenderar vi alla att stanna där de befinner sig och följa myndigheternas information samt respektera reglerna för utegångsförbudet. De som har behov av boende bör i första hand själv söka boende, t.ex. på Airbnb:s hemsida (https://www.airbnb.co.za).

Skolor i Sydafrika stängdes from den 18 mars 2020. Läs Cyril Ramaphosa första tal till nationen här

Flertalet andra afrikanska länder har infört inreserestriktioner och stängning av gränser. För frågor om vad som gäller inresa i specifika fall hänvisas till respektive lands ambassad. Kontakta din resebyrå eller ditt flygbolag om du är osäker på hur flyg i regionen påverkas.

Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på förseningar på grund av att lokala myndigheter kan vidta ytterligare spridningsreducerande åtgärder. Detta kan inkludera lokala och regionala transportbegränsningar men kan även påverka tillgänglighet till offentliga platser och institutioner.

För svenskar som har frågor om visering/uppehållstillstånd i Sydafrika vänligen kontakta VFS som handlägger ärenden åt Department of home affairs.  Vi har från Department for Home Affairs fått uppgift om att de vars visum går ut under lockdown och som inte kunnat lämna landet pga. den situation som nu råder inte ska straffas för detta vid kommande utresa. Vänligen kontakta ansvariga myndighet för mer information. 

Läs UD:s rekommendationer kring nya Coronaviruset här. Att tänka på inför och under resor samt vistelser utomlands under osäkra tider: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/stor-osakerhet-nar-det-galler-utlandsresor/ 

Svenskar som besöker Sydafrika uppmanas att ladda ner appen UD Resklar (och aktivera pushnotiser) samt anmäla sig till Svensklistan. 
Observera dock att en anmälan till svensklistan inte är samma sak som att anmäla sig för ev. repatreringsflyg, vänligen se mer information på vår hemsida om ev. anmälan för flyg.

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: +4684059200. För akuta konsulära nödsituationer når man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: +4684055005.

Den svenska regeringen har den 17 mars 2020, med anledning av Europeiska rådets och kommissionens uppmaning, beslutat att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige, i syfte att mildra effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen av covid-19, läs mer om beslutet och frågor och svar här.  Svenska medborgare, EES-medborgare, medborgare i Schweiz, och andra som är bosatta i Sverige kommer att tillåtas resa in.

Svenska utrikesdepartementet avråder från att resa till samtliga länder: https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/

Mer information om smittspridning och hälsoråd


Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).   

 

Senast uppdaterad 01 jun 2020, 12.06
Ambassadens reseinformation