Om utlandet Sydafrika

21 dec 2020

Information om UD:s avrådan med anledning av covid-19

UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder utanför EU, EES samt Schengenområdet till och med den 31 januari 2021. UD har genom tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till flertalet europeiska länder. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här

Aktuella händelser

 

Flygförbindelser under lockdown

Enligt information från den sydafrikanska regeringen startade internationellt passagerarflyg (dock med särskilda restriktioner) den 1 oktober 2020.

Under de senaste veckorna har det rapporterats om att flertalet länder har   stoppat eller infört särskilda restriktioner gällande flygresor till och från Sydafrika då en mer smittsam virusmutation har börjat sprida sig i landet. Vänligen kontakta aktuella flygbolag för mer information. Flera flygbolag har med kort varsel ställt in resor till och från Sydafrika. Resenärer måste själva informera sig om vilka villkor som gäller för aktuellt flygbolag och för inresa i sitt resmål.

Se även information på Folkhälsomyndighetens hemsida gällande resor från Sydafrika

OBS, avrådan för resor utanför EU för svenska resenärer gäller alltjämt till och med den 31 januari 2021. Läs mer här: https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-för-svenska-medborgare/reseinformation/nya-coronaviruset/

För den som väljer att resa är det viktigt att påpeka att varken UD eller svenska utlandsmyndigheter kommer att kunna bistå med transport till Sverige för den som eventuellt har svårt att ta sig hem som en konsekvens av rådande situation.

Utlandsresor – avrådan för svenska resenärer gällande resor utanför EU fram till den 31 januari 2021. 

Läs mer om beslutet här.  

Situationen i Sydafrika

President Cyril Ramaphosa har utlyst ett s.k. ”national state of disaster” i Sydafrika med anledning av situationen med Coronaviruset. Sydafrika ligger för närvarande på risknivå 3. Smittspridningen har ökat kraftigt under de senaste veckorna i landet och nya restriktioner har införts, bl.a. har stränder stängts ner och all alkoholförsäljning är förbjuden m.m.  

Läs mer info på sydafrikanska regeringens hemsida och sydafrikanska hälsomyndigheten gällande situationen i landet. Ett nationellt informationsnummer i Sydafrika har öppnats dit allmänheten kan vända sig med frågor: 0800 029 999.

Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på förseningar på grund av att lokala myndigheter kan vidta ytterligare spridningsreducerande åtgärder. Detta kan inkludera lokala och regionala transportbegränsningar men kan även påverka tillgänglighet till offentliga platser och institutioner.

Inresa till Sydafrika

OBS, avrådan för resor utanför EU gäller alltjämt till och med den 31 januari 2021. Läs mer här: https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-för-svenska-medborgare/reseinformation/nya-coronaviruset/

För den som väljer att resa är det viktigt att påpeka att varken UD eller svenska utlandsmyndigheter kommer att kunna bistå med transport till Sverige för den som eventuellt har svårt att ta sig hem som en konsekvens av rådande situation.

Observera att den svenska ambassaden inte svarar för bestämmelser som gäller inresa i Sydafrika. För den mest uppdaterade informationen rekommenderas att kontakta Sydafrikas ambassad i Stockholm eller på andra orter.  

Vänligen observera att situationen kan ändras mycket snabbt och att lokala myndigheter kan fatta beslut som inte helt överensstämmer med vad centrala myndigheter och officiellt publicerad information gör gällande. 

Enligt uppgifter från sydafrikanska regeringen tillåts internationellt flyg med vissa begränsningar från och med den 1 oktober 2020. Resenärer kommer enbart att kunna använda de landgränser som tidigare varit öppna under lockdown eller några av de tre huvudflygplatserna: King Shaka, OR Tambo och Cape Town International Airport.

Enligt uppgift från sydafrikanska regeringen behöver varje resenär vid ankomst behöva uppvisa ett negativt covid-19 test som inte får vara äldre än 72 timmar från tiden vid avresan. Alla resenärer kommer att screenas vid ankomst och om ett negativt covid-test inte uppvisas väntar obligatorisk karantän på egen bekostnad till dess att ett nytt test har utförts. Alla resenärer kommer även att uppmanas att ladda ner en covid-app i deras mobiler vid ankomst. Nya restriktioner gällande resenärer från Sydafrika införs för närvarande av vissa flygbolag så vänligen kontakta flygbolagen och  sydafrikanska ambassaden i Stockholm för uppdaterad information om inresebestämmelserna men observera att UD:s avrådan för resor tilll Sydafrika alltjämt gäller.  

Flertalet andra afrikanska länder har infört inreserestriktioner och stängning av gränser. För frågor om vad som gäller inresa i specifika fall hänvisas till respektive lands ambassad. Kontakta din resebyrå eller ditt flygbolag om du är osäker på hur flyg i regionen påverkas. 

Förlängning av uppehållstillstånd i Sydafrika

För svenskar som har frågor om visering/uppehållstillstånd i Sydafrika vänligen kontakta VFS som handlägger ärenden åt Department of home affairs.  Vänligen kontakta ansvariga myndigheter vid ev. frågor. och mer information. 

Information till svenska resenärer

Läs UD:s rekommendationer kring nya Coronaviruset här. Att tänka på inför och under resor samt vistelser utomlands under osäkra tider: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/stor-osakerhet-nar-det-galler-utlandsresor/ 

Svenskar som befinner sig i Sydafrika uppmanas att ladda ner appen UD Resklar (och aktivera pushnotiser) samt anmäla sig till Svensklistan. 

 

Inreseförbud till EU

Den svenska regeringen har den 17 mars 2020, med anledning av Europeiska rådets och kommissionens uppmaning, beslutat att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige, i syfte att mildra effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen av covid-19, läs mer om beslutet och frågor och svar här.   

 

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).   

 

Senast uppdaterad 21 jan 2021, 12.20
Ambassadens reseinformation
Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Läs mer
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse.

Läs mer