• Svenska

Om utlandet Sydafrika

Svenskundervisning För Svenska Skolelever i Gauteng

I Sydafrika finns ingen svensk eller skandinavisk skola på heltid. Föreningen Svenska skolföreningen i Gauteng erbjuder dock kompletterande svenskundervisning för svensktalande skolelever i Pretoria och Johannesburg.

Skolföreningen lyder under Skolverket vilket innebär att föreningen måste underordna sig de riktlinjer som finns vad gäller behörighetskrav och kursplaner.

Undervisningen stöds ekonomiskt av Skolverket och är därmed avgiftsfri. Syftet är framför allt att utveckla kunskaper och färdigheter i det svenska språket och svensk kultur.

För att ett barn ska få börja i svenskundervisningen måste minst ett av barnets vårdnadshavare vara svensk medborgare och använda svenska som sitt dagliga umgängesspråk med barnet. Barnet bör ha grundläggande kunskaper i svenska innan han/hon börjar, samt vara minst sex år.

Svenskundervisningen hålls efter skoltid, en eftermiddag i veckan.