• Svenska

Om utlandet Sydafrika

Förnyelse av pass för barn under 18 år i Sydafrika

Vid förnyelse av pass för barn under 18 år gäller följande

Ambassaden har begränsade öppettider i receptionen på grund av Coronaviruset (Covid-19).  För tidsbokning för passansökan, se mer information HÄR Du måste ha en bokad tid för att ansöka om pass. 

 

 • Barnet måste styrka sin identitet liksom är föräldrarna/vårdnadshavarna skyldig att styrka barnets svenska medborgarskap.
 • Barnet måste komma personligen till ambassaden helst med båda föräldrarna som skall underteckna ett medgivande för barnets pass.
 • Ansökan (efter tidsbokning) kan endast göras onsdagar mellan kl 09-12 och torsdagar mellan kl 14-16.
 • Avgiften för passet kan betalas med bankkort (Visa eller Mastercard) vid ansökningstillfället på ambassaden.  
 • Passhandlingen finns oftast klar för avhämtning ca 2 veckor efter gjord ansökan. Passet måste avhämtas personligen - gäller om barnet fyllt 6 år annars kan förälder/vårdnadshavare hämta.
 • Passet kan också avhämtas personligen på de svenska konsulatet i Kapstaden, Gaborone eller Windhoek. Detta mot en särskild avgift och expeditionsavgift (se "Prislista för konsulära- och migrationsärenden" till vänster) vilken kan betalas vid ansökningstillfället på ambassaden med bankkort (Visa eller Mastercard) eller inbetalas i förväg till ambassadens bankkonto, se längst ner på sidan.

Följande handlingar erfordras för förnyelse av pass:

Vänligen notera att samtliga handlingar måste vara i original och när så är relevant legaliserade av behörig myndighet.

 • Tidigare pass, oavsett om det fortfarande är giltigt eller ej ska medtas (vi behåller inte passet under handläggningstiden).
 • Om passet är stulet/förkommet ska en polisanmälan göras och polisrapport lämnas in.Om du inte kan uppvisa tidigare pass måste du uppvisa giltig fotolegitimation för att styrka din identitet.   
 • Om barnet är fött utanför Sverige erfordas sk ’unabridged birthcertificate’ som visar båda föräldrarnas namn. 
 • Om relevant, föräldrarnas vigselbevis. 
 • Relevant tillstånd (inresevisering/uppehållstillstånd) i Sydafrika eller bevis om Sydafrikanskt (eller annat) medborgarskap (legaliserat certifikat erhållit från Department of Home Affairs eller motsvarande).
 • Om Du erhållit Sydafrikanskt medborgarskap före 1:e juli 2001 (gäller ej sk automatisk naturalisering) måste bevis från Migrationsverket uppvisas att Du återfått Ditt svenska medborgarskap.
 • Om endast en av föräldrarna kan komma med barnet måste den andra vårdnadshavarens bevittnade medgivande uppvisas (ej äldre än 1 månad) samt vidimerad kopia av dennes id-handling (som visar namnteckningen). 
 • Har barnet endast en vårdnadshavare ska detta styrkas med ett domstolsbeslut som trätt i kraft.

Vänligen observera att passet utfärdas med den information som finns i folkbokföringen. Vi råder dig att därför kontrollera att dina personuppgifter stämmer, speciellt namn – eventuell namnändring kan inte göras samtidigt som en passansökan - och födelseort, innan du kommer till ambassaden. Eventuella fel måste rättas till före det att ansökan görs. Du kan kontakta folkbokföringen på telefon +46 8 564 85160 alternativt > Skatteverket

Bankkonto   Bank: Nedbank Kontonamn: Embassy of Sweden Kontonummer: 1602 346 933 Branch code: 160245 Swift code: NEDSZAJJ Branch name: Hatfield, Pretoria Referens: Den sökandes efternamn och intial

Förnyelse av pass för minderårig

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer