• Svenska

Om utlandet Sydafrika

Översättare

Ambassaden i Pretoria gör inga översättningar.

Om du är i behov av en auktoriserad översättare i Sydafrika från svenska till engelska respektive engelska till svenska kan du kontakta Annette Hagberg:

e-post: hagbergannette7@gmail.com
Mobil: 0027 724886558

Du kan även kontakta Kammarkollegiet för auktoriserade översättare i Sverige; https://www.kammarkollegiet.se/

Det finns även översättningsbyråer som kan hjälpa till med översättning från svenska till engelska, respektive engelska till svenska.  Vänligen notera att dessa inte är auktoriserade översättare. 

Avgifter

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer