• Svenska

Om utlandet Sydafrika

Namnändring

Om du på grund av till exempel giftermål ändrat namn erfordras följande

  • Se vidare Skatteverkets hemsida gällande namnändringar: https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/namn.4.18e1b10334ebe8bc80004083.html
  • Vid giftermål måste vigselbevis bifogas. Observera att din make/maka måste också underteckna blanketten.
  • Namnändringen ska skickas till det lokala skattekontor där du senast var folkbokförd.
  • Om du senare ansöker om nytt pass bör du ta med dig ett personbevis från Skatteverket med gjord namnändring. Obs! En utländsk myndighets beslut om namnändring godtas inte.

Nationellt id-kort

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer