• Svenska

Om utlandet Sydafrika

Beställning av samordningsnummer i Sydafrika

Nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, nationellt id-kort eller varit folkbokförda i Sverige behöver få ett samordningsnummer innan de kan ansöka om ett svenskt pass.

 

Barn födda före 1 april 2015 Om barnets far är svensk medborgare men inte barnets mor, och föräldrarna inte är gifta med varandra, måste en anmälan om svenskt medborgarskap göras för barnet innan man kan ansöka om samordningsnummer.

Barn födda efter 1 april 2015 Barn som föds efter 1 april 2015 blir automatiskt svenska medborgare om någon av föräldrarna är svenska medborgare och kan direkt söka om samordningsnummer vid ambassaden eller konsulat.

Beställning om samordningsnummer

Ett samordningsnummer motsvarar ett svenskt personnummer, men ges till barn som är födda utomlands och som inte varit folkbokförda i Sverige. En beställning av samordningsnummer kan göras vid ett besök på ambassaden eller konsulat. Moder, fader och barn måste vara närvarande. Att beställa samordningsnummer är avgiftsfritt och handläggningstiden är ca 5 veckor. Förtur beviljas ej förutom vid dödsfall, krigssituation eller motsvarande.  Observera att Skatteverket kräver ett förlossningsintyg ifrån sjukhuset för svenska mammor som är eller någon gång har varit folkbokförda i Sverige.

Följande handlingar krävs:

• Ifylld blankett SKV 7750 för namnanmälan, undertecknad av båda föräldrarna. Blanketten finns på ambassaden, eller att ladda ner från Skatteverkets hemsida. 

• Annan giltig fotolegitimation för barnet eller ta med ett passfotografi i färg.

• Barnets födelsebevis, “Unabridged Birth Certificate”, i original med en apostile (legaliserat dokument).

• Ett förlossningsintyg ifrån sjukhuset i original. (Om modern är svensk och är   eller har någon gång varit folkbokförd i Sverige)

• En kopia av föräldrarnas vigselbevis om fadern är svensk men inte modern och barnet är fött innan 1 april 2015.

• Kopior av båda föräldrarnas pass.

• En kopia av eventuellt beslut från Migrationsverket om bibehållande av svenskt medborgarskap, om det finns risk att den svenska föräldern förlorat sitt svenska medborgarskap vid 22 års ålder. Läs mer här om att förlora svenskt medborgarskap.

- Faderskapsbekräftelse eller faderskapsdom om ogift

• Alla kopior ska vara bestyrkta antingen av ambassaden eller konsulatet.

Beställning av samordningsnummer

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer