• Svenska

Om utlandet Sydafrika

Registrera nyfödd utomlands

Se information på följande sida: https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-för-svenska-medborgare/hjälp-till-svenskar-utomlands/svenskt-och-dubbelt-medborgarskap/registrera-nyfödd-utomlands/

Registrera nyfödd utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer