• Svenska

Om utlandet Sydafrika

Arbeta & bo i Sydafrika

Här finns information som kan vara av intresse för dig som ska bo och/eller arbeta i Sydafrika.

Registrering på ambassaden

Om du är svensk medborgare och bor i Sydafrika, eller besöker landet under en längre period, kan du registrera dig frivilligt på ambassaden. Registreringen innebär att ambassaden kan komma att kontakta med dig i ett s.k beredskapssyfte.
Läs mer om hur du anmäler dig till ambassaden

Frågor kring förlängning av visering, uppehållstillstånd, överföring av tillståndsmärken mellan olika passhandlingar och liknande frågor

Då skall du kontakta det sydafrikanska inrikesministeriet genom VFS Global. VFS har sedan juni 2014  öppnat s.k. service centrum runt om i Sydafrika som hanterar ansökningar kring visering och tillstånd i Sydafrika. Värt att notera att det är fortsatt sydafrikanska 'Home Affairs' som är beslutsfattare. Kontakter till VFS finns på deras hemsida; http://www.vfsglobal.com/dha/southafrica

Department of Home Affairs har introducerat nya immigrationsregler vilket bl.a. innebär  att utlänningar som är bosatta i landet kan nekas återinresa om de saknar giltiga viseringar/uppehållstillstånd. Du kan läsa mer om detta på www.dha.gov.za.

Kontakta den sydafrikanska ambassaden i Stockholm gällande ev. frågor om inresa till landet. 

Svenskundervisning

Det finns en svensk skolförening i Sydafrika som med stöd från Skolverket bedriver kompletterande undervisning i svenska för skolelever i grundskoleålder. För närvarande bedrivs undervisning i Johannesburg- och Pretoriaområdet. Du kan besöka deras Facebook sida: Svenska Skolan i Sydafrika

På Skolverkets webbplats finns även information om svenskundervisning i utlandet.
Läs mer på Skolverkets hemsida

Utlandssvenskar.com

Utlandssvenskar.com är en sajt för dig som är svensk och bor utomlands.
Läs mer på utlandssvenskar.com

Svenskar i världen 

Svenskar i Världen, SVIV, är en ideell organisation som stödjer de cirka 660 000 svenskar som studerar, arbetar och bor utomlands, men också de som flyttar tillbaka. SVIV är utlandssvenskarnas röst i Sverige genom att vara remissinstans och bedriva påverkansarbete för att säkerställa att utlandssvenskarnas perspektiv beaktas.

SVIV har cirka 100 representanter runt om i världen som står redo att hjälpa svenskar med sina nätverk och lokala expertis. Motsvarande hjälp kan man få när man återvänder till Sverige.

Föreningen Svenskar i Världen har en hemsida med matnyttig information för utlandssvenskar.
Besök SVIV:s webbplats

Swedish Society in South Africa

För svenskar bosatta i Sydafrika finns en Facebook-grupp. 
> Facebook: Swedish Society in South Africa