• Svenska

Om utlandet Sydafrika

Arbeta & bo i Sydafrika

Här finns information som kan vara av intresse för dig som ska bo och/eller arbeta i Sydafrika.

Registrering på ambassaden

Om du är svensk medborgare och bor i Sydafrika, eller besöker landet under en längre period, kan du registrera dig frivilligt på ambassaden. Registreringen innebär att ambassaden kan komma att kontakta med dig i ett s.k beredskapssyfte.
Läs mer om hur du anmäler dig till ambassaden

Frågor kring förlängning av visering, uppehållstillstånd, överföring av tillståndsmärken mellan olika passhandlingar och liknande frågor

Då skall du kontakta det sydafrikanska inrikesministeriet genom VFS Global. VFS har sedan juni 2014  öppnat s.k. service centrum runt om i Sydafrika som hanterar ansökningar kring visering och tillstånd i Sydafrika. Värt att notera att det är fortsatt sydafrikanska 'Home Affairs' som är beslutsfattare. Kontakter till VFS finns på deras hemsida; http://www.vfsglobal.com/dha/southafrica

Department of Home Affairs har introducerat nya immigrationsregler vilket bl.a. innebär  att utlänningar som är bosatta i landet kan nedas återinresa om de saknar giltiga viseringar/uppehållstillstånd. Du kan läsa mer om detta på www.dha.gov.za.

Om barnet reser i annat sällskap än båda föräldrarna måste det finnas ett vidimerat/styrkt intyg (på engelska) från den ena eller båda föräldrarna att de givit sitt/sina tillstånd till att barnet får resa i sällskap med berörd person.

From den 1 oktober 2014 gäller att alla barn (under 18 år) måste ha, förutom gilitig passhandling med gilitg visering/tillstånd, ett fullständigt födelsebevis när de reser in/ut ur Sydafrika. För de som också är sydafrikanska medborgare måste barnet ha sitt sk unabridged birth certificate med sig när han/hon reser ut/in ur Sydafrika. För barn som är svenska medborgare gäller att med sig ett utdrag från folkbokföringen (på engelska) stämplat och underskrivet av Skatteverket som visar vem som är barnets föräldrar (se vidare under reseinformation).

Svenskundervisning

Det finns en svensk skolförening i Sydafrika som med stöd från Skolverket bedriver kompletterande undervisning i svenska för skolelever i grundskoleålder. För närvarande bedrivs undervisning i Johannesburg- och Pretoriaområdet. Du kan besöka deras Facebook sida: Svenska Skolan i Sydafrika

På Skolverkets webbplats finns även information om svenskundervisning i utlandet.
Läs mer på Skolverkets hemsida

Utlandssvenskar.com

Utlandssvenskar.com är en sajt för dig som är svensk och bor utomlands.
Läs mer på utlandssvenskar.com

Svenskar i världen 

Föreningen Svenskar i Världen har en hemsida med matnyttig information för utlandssvenskar.
Besök SVIV:s webbplats

Swedish Society in South Africa

För svenskar bosatta i Sydafrika finns en Facebook-grupp. 
> Facebook: Swedish Society in South Africa