• Svenska

Hindersprövning på ambassaden Sydafrika

Ambassaden i Pretoria kan vid behov hinderspröva/utfärda motsvarigheten till ’Letter of impediment’ för utflyttade svenska medborgare bosatta i Sydafrika, Botswana eller Namibia.

Vid ansökningar om 'Letter of impediment'/äktenskapscertifikat på ambassaden/konsulat måste båda parter personligen besöka ambassaden eller konsulatet.  Tidsbokning krävs.

De handlingar som ni måste ta med er är följande;

För sökande (den svenska medborgaren)

  • Ifylld ansökan SKV7881, längst ner på sidan 
  • Visa upp ditt pass och uppehållstillstånd eller landets id handling (original)
  • Bevis av fullständig bostadsadress (hyreskontrakt, telefonräkning etc) i landet om det inte framgår av personbeviset
  • Bevis på betalning av avgiften inbetalt på ambassadens bank konto

 Partner (utländsk medborgare)

  • Id handling (original uppvisas) och eventuellt tillstånd i landet om ej medborgare i Sydafrika, Botswana eller Namibia.
  • Om födelseort ej framgår av id handlingen måste annat intyg (oftast 'unabridged birth certificate') uppvisas
  • Bevis av fullständig bostadsadress (hyreskontrakt, telefonräkning etc) i landet.

Hindersprövningen handläggs av ambassaden i Pretoria.

Om en ansökan lämnas in på konsulatet tillkommer en DHL-avgift till och från konsulatet. För mer information om avgift för DHL kontakta konsulatet.

Handläggning tar omkring en till två veckor och äktenskapscertifikatet är giltigt i fyra månader.

Senast uppdaterad 29 sep 2019, 14.16