Sverige & Iran

FAQ

Hur bokar jag tid för att ansöka om Schengenvisering?

Sedan den 1 augusti 2016 tar ambassaden inte längre emot bokningar för iranska och irakiska sökande via telefon. Ansökan är elektronisk och samtidigt betalas avgift och bokning av tid via Migrationsverkets hemsida.

Migrationsverkets hemsida

Vid undantagsfall kan det finnas möjlighet att tilldelas en tid direkt från ambassaden. Det kan till exempel vara begravning eller viktigt och plötsligt affärsmöte. Vid dessa situationer kontaktas ambassaden via e-post (ambassaden.teheran-visum@gov.se) för bokning. I e-postmeddelandet ska det framgå varför det är angeläget att få en tid (inbjudan från företaget) samt kopia av passhandling ska bifogas.

Mer information finner du under Så ansöker du

 

Hur kan jag boka en tid för att ansöka om visering om jag inte innehar något internationellt kreditkort?

Om du inte har möjlighet att betala med kreditkort (Visakort eller Mastercard) kan du ändå ansöka elektroniskt och boka en tid men be någon annan person att betala med sitt kreditkort. Du behöver ge ditt användarnamn och lösenord till denna person för att logga in och betala via Min sida för e-visa.

Om du inte kan registrera användare och boka en tid på hemsidan på egen hand kan du be den som bjuder in dig till Sverige att fylla i ansökan, betala och boka en tid på ambassaden åt dig. Kom ihåg att inbjudaren måste ha tillgång till dina personuppgifter (namn, födelsedatum och passnummer) för att kunna fylla i ansökan.

Du hittar mer information under Så ansöker du

 

Kan jag betala ansökningsavgiften via en bank innan jag bokar en tid på ambassaden via telefon, personligen eller via e-post?

Nej det är endast möjligt att boka en tid för ansökan elektroniskt och betala i samband med det via Migrationsverkets hemsida www.migrationsverket.se.

Du hittar mer information under Så ansöker du

 

Hur ansöker jag om visering elektroniskt och hur fungerar webb-ansökan?

Du ansöker elektroniskt via Migrationsverkets hemsida. Där hittar du även information om hur du går tillväga.

Du hittar mer information under Så ansöker du

 

Jag har ansökt om visering elektroniskt men mina planer är ändrade och jag behöver boka om min tid på ambassaden. Vad gör jag?

En bokad tid kan inte ombokas. Ambassaden kommer inte att erbjuda dig en ny tid om du missat den tid du valde när du ansökte om visering. Om du behöver ändra din tid eller inte besöker ambassaden under den tid du har bokat måste du registrera en ny ansökan och i samband med den nya ansökan boka en ny tid. Du hittar tillgängliga tider för bokning i ambassadens kalender under "Tillgängliga tider".

Du hittar mer information under Så ansöker du

 

Hur mycket är ansökningsavgiften för viseringar?

Om du registrerar din ansökan elektroniskt via hemsidan betalar du avgiften i samband med ansökan och med internationellt kreditkort. Avgifterna för Schengenviseringar är:

Vuxna: 80 euro som betalas i samband med elektronisk ansökan via hemsidan

Barn 6-12 år: 40 euro som betalas i samband med elektronisk ansökan via hemsidan

Barn under 6 år: ingen avgift

Mer information hittar du under "Avgifter"

 

Vilka dokument behöver jag för att ansöka om visering?

Alla kategorier av Schengenviseringar har ett antal dokument som alltid krävs. Förutom dessa dokument krävs även andra handlingar inom varje kategori.

Mer information hittar du under Dokument som krävs

Vilka ytterligare dokument som ska lämnas in framgår av nedanstående kategorier och syftet med resan. Du hittar mer information genom varje länk:

 

Behöver jag uppsöka ambassaden personligen när jag ansöker om visering?

Du och den person som ansöker tillsammans med dig behöver uppsöka ambassaden personligen när ni har ansökt om visering elektroniskt. Detta gäller även om du har tidigare blivit beviljad Schengenvisering.

 

Ska jag översätta alla dokument till engelska eller svenska?

Det rekommenderas att dokumenten är översatta till engelska eller svenska. Om dokumenten är i original och på något annat språk än engelska eller svenska ska dessa översättas.

 

Ska inbjudan vara i original?

Det är inget krav att inbjudan ska vara i original och den kan skickas via e-post men den ska vara underskriven av inbjudaren. Exakta datum för besöket ska framgå i inbjudan. Det är viktigt att datum på inbjudan stämmer överens med perioden du söker visering för.

 

Krävs det att första inresa i Schengenområdet är Sverige?

Generellt så finns inget krav att första inresa sker i Sverige men när du ansöker om visering hos Sveriges ambassad så ska huvuddestinationen vara Sverige vilket innebär att flest dagar ska spenderas i Sverige.

Du hittar mer information under Allmän information Schengenvisum

 

Räcker det att jag är innehavare av en Schengenvisering för att jag ska få resa in i Schengenområdet?

Din visering ger dig tillåtelse att resa till Sverige och oftast till andra Schengenländer. Det ger dig dock inte automatisk rätt till att tillträda Schengenområdet. Du behöver kunna ge information om din resa vid eventuell gränskontrollen. Du behöver till exempel kunna visa att du har tillräckliga medel för uppehållet, redogöra för hur länge du ska stanna och syftet med resan. Du kan bli hindrad att tillträda Schengenområdet vid sådan kontroll om du inte kan lämna information om ovanstående även om du innehar visering.

Du hittar mer information under Allmän information Schengenvisum

 

Vem fattar beslut i mitt ärende om visering?

I de flesta fall fattar ambassadens personal beslut i ärenden om viseringar. I de fall ambassaden inte kan ta ställning i ärendet skickas det för beslut till Migrationsverket i Sverige.

Du hittar mer information under Allmän information Schengenvisum

 

Hur lång tid tar ansökningsprocessen?

Tiden det tar för ambassaden att handlägga viseringsärenden kan variera men beslut fattas generellt inom 15 arbetsdagar från den dagen du besöker ambassaden. Tiden kan förlängas upp till 30 kalenderdagar i vissa ärenden när mer information behöver inhämtas. Vänligen var uppmärksam på att ansökningsprocessen kan bli längre när det är väntetid på att få tid på ambassaden. Vi råder att boka en tid i god tid och speciellt under högsäsong (april till juli).

Du hittar mer information under Allmän information Schengenvisum

 

Jag bor långt ifrån Teheran. Kan någon annan hämta min visering?

Om du inte har möjlighet att hämta ditt beslut eller pass kan du ge en fullmakt till någon att hämta det åt dig. Du kan fylla i en fullmakt när du är på ambassaden i samband med din ansökan.

 

Vad ska jag göra när jag tar emot mitt pass med visering?

Så fort du tar emot ditt pass med visering måste du kontrollera att viseringen stämmer och att all information är korrekt. För information om hur du kontrollerar din visering hittar du under generell Schengenviseringsinformation.

 

Vad kan jag göra om jag har fått avslag på min ansökan om visering?

Du har möjlighet att överklaga om du har fått avslag på din ansökan om Schengenvisering. Skälen för avslagsbeslutet och hur ambassaden har bedömt ansökan är beskrivet. Om du vill överklaga beslutet måste du skicka det skriftligen och inte senare än 3 veckor (21 dagar) efter att du blivit underrättad beslutet.

För mer information om överklagan hittar du under Överklaga

 

Jag fick nyligen avslag på min ansökan om visering och jag har överklagat beslutet. Hur kan jag kontrollera status på mitt ärende?

Efter att ambassaden har tagit emot överklagan bedömer ambassaden om överklagan inkommit i rätt tid och om beslutet ska ändras eller om avslaget står fast. Om mer än tre veckor har gått sedan beslutet delgavs avvisas överklagan och du får då ansöka på nytt om du vill få din ansökan prövad igen.

Om ambassaden ändrar beslutet.

Om ambassaden anser att beslutet ska ändas kommer du bli kontaktad. Beslutet kan ändras om det tillkommit ny information eller om ambassaden anser att beslutet var felaktigt. I sådana fall blir du kontaktad och får viseringen inklistrad i ditt pass.

Om ambassaden anser att avslagsbeslutet står fast överlämnas ärendet till migrationsdomstolen som ska fatta beslut i ärendet.

Om överklagan har inkommit i tid och ambassaden inte anser att beslutet ska ändras överlämnas ärendet snarast. Din ansökan, beslutet och övriga dokument skickas över till förvaltningsrätten i Göteborg. Förvaltningsrätten fattar beslut i ärendet och underrättar dig via den adress som du angivit i ansökan eller i överklagan. Efter att ärendet har lämnats över ska alla frågor kring ärendet lämnas till förvaltningsrätten. Du hittar kontaktuppgifter till förvaltningsrätten här: http://www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se/

För mer information om överklagan hittar du under Överklaga

 

Hur länge är en visering giltig?

En Schengenvisering kan som mest vara giltig i 90 dagar under en 180 dagars period.

 

Vilken typ av visering bör jag ansöka om ifall jag avser att stanna längre i Sverige än 90 dagar?

Om du planerar att stanna längre i Sverige än 90 dagar behöver du ansöka om uppehållstillstånd för besök eller om det finns särskilda skäl för en visering för längre period (en D-visering).

Du hittar mer information under Besök längre än 90 dagar

 

Kan jag förlänga mitt besök i Sverige?

Det finns en möjlighet att förlänga besöket i Sverige men om du planerar att stanna längre än 90 dagar så rekommenderas att du ansöker om uppehållstillstånd för besök redan från ambassaden i Teheran och innan du reser. Att förlänga och få ett uppehållstillstånd för besök beviljat i Sverige kan vara svårt.

Mer information hittar du på Migrationsverkets hemsida www.migrationsverket.se

 

Hur kan jag kontakta ambassaden? Varför är det svårt att nå er?

Du kan kontakta ambassaden via e-post, telefon eller fax. Migrationsavdelningens e-postadress är: ambassaden.teheran-visum@gov.se

Om du inte hittar svaret på din fråga på hemsidan rekommenderar vi dig att kontakta oss via e-post ambassaden.teheran-visum@gov.se  Vi har som mål att besvara ditt meddelande inom tre arbetsdagar. Om du har skickat kompletterande dokument till din ansökan är det inte nödvändigt att du kontaktar ambassaden för att se om dessa har kommit fram. Om du har skickat e-post till ambassaden kommer du få ett automatiserat svar omgående som visar att vi har tagit emot ditt meddelande. Om du inte mottar något automatiskt svar från ambassaden betyder det att vi inte har mottagit till meddelande och du behöver kontrollera e-postadressen och skicka meddelandet på nytt. Oftast är ordet "teheran" är felstavat.

Om du vill kontakta Migrationsavdelningen via telefon så kan du ringa under vår telefontid som är söndag till onsdag mellan klockan 14:00 och 16:00 på telefonnummer +98-21-2371 2200. Under högsäsong kan det vara svårt att nå oss och vi gör vårt bästa för att besvara så många telefonsamtal som möjligt. Om du inte kan kontakta oss via telefon går det bra att kontakta Migrationsavdelningen via e-post ambassaden.teheran-visum@gov.se.