Sverige & Iran

Affärsbesök/Konferens

Ska du ansöka om visum för ett affärsbesök eller delta i konferens behöver du dokumenten nedan för att visa syftet med resan.

För att ansöka om någon typ av visum, måste du lämna in handlingar som krävs fört alla visumsökande, de grundläggande kraven måste uppfyllas och du måste också inkomma med styrkande dokument enligt nedan.

Läs mer under Dokument som krävs.  

För att visa syftet med den planerade resan du behöver för att lämna in följande kompletterande handlingar:

Affärsresa:

  • Inbjudan från företaget eller organisationen i Sverige där resans syfte och datum specificeras och det framgår vem som står för dina kostnader under vistelsen. Inbjudan ska vara underskriven av företrädare för det svenska företaget/organisationen, vara daterad och innehålla fullständiga kontaktuppgifter till företaget/organisationen.

 

  • Andra dokument som visar att det finns en affärsrelation mellan det iranska och det svenska företaget kan lämnas in, som till exempel kontrakt, fakturor som betalats och beställning av varor.

 

Konferens:

  • Inbjudan från organisatören av konferensen

 

  • Bekräftelse på betald konferensavgift

 

Handelsmässa:

  • Biljett till handelsmässan eller den inbjudan som skickats av organisatören i en medlemsstat eller en iransk officiell representant för mässan.

 

  • Bekräftelse på betald avgift för ståndet på mässan och bekräftelse från organisatören eller den lokala mässrepresentanten med namn på de sökande (om de sökande är anställda av ett företag som ställer ut).

  

 

Observera att du alltid måste lägga till dokument (A till E) som anges i: Dokument som krävs

Du kan läsa mer om Schengenvisering här: Allmän information Schengenvisum

För information om att boka en tid tid för att lämna in ansökan, se: Så ansöker du

För information om ansökningsavgifter, se: Avgifter