Sverige & Iran

Allmän information Schengenvisum

Visum ger en person tillstånd för att resa in och vara i ett land under en kortare tid. Den som är medborgare i ett land utanför EU kan behöva visum för att besöka Sverige.

Viktig information

Ambassaden samarbetar inte med några externa företag eller agenter. Ingen extern agent eller externt företag representerar ambassaden eller arbetar på uppdrag av ambassaden. Ambassadens personal utanför ambassaden bär alltid jacka eller väst märkta Embassy of Sweden, för att lättare kunna kännas igen. Ambassaden tar inte ut någon avgift för att boka en tid på ambassaden. De enda avgifterna som tas ut är vid ansökningar om visa, pass, eller någon annan service enligt bestämmelserna i den svenska Avgiftsförordningen. Avgiften betalas alltid online eller till en bank. För information om ansökningar och avgifter, se sidan Avgifter.

Medborgare i följande länder behöver visum för att resa till Sverige: Se lista över länder.

Schengensamarbetet

Sverige är medlem i Schengensamarbetet. Schengensamarbetet innebär bland annat att den som har visum till Sverige oftast får resa in även i de andra medlemsländerna. De länder som är med i Schengensamarbetet kallas ofta för Schengenländer. 

Olika anledningar för att ansöka om visum

  • affärs- eller konferensbesök, seminarier eller liknande arrangemang
  • officiell tjänsteresa
  • att besöka släkt eller vänner
  • turistbesök
  • att delta i sport- eller kulturarrangemang

Nedan finns allmän information om ansökan om visum till Sverige. Se rubrikerna i menyn för mer information om varje typ av visering.

Var ansöker jag?

Du kan ansöka om en Schengenvisering på Sveriges ambassad i Teheran om du är lagligt bosatt i Iran, Irak eller Afghanistan. Om du inte är lagligen bosatt i ett av dessa länder men vistas där lagligen måste du motivera varför du ska få lämna in ansökan på svenska ambassaden i Teheran. Vi uppmanar dig i så fall att kontakta oss per e-post innan du ansöker och betalar avgiften.

Efter att du registrerat din ansökan online på Migrationsverket hemsida och har bokat en tid ska du personligen besöka ambassaden på den bokade tiden och lämna in alla nödvändiga handlingar. Ansökningar lämnas bara in inne i ambassadbyggnaden, inte på några andra ställen.

För att Sveriges ambassad ska vara behörig att pröva ansökan krävs att Sverige är huvudmålet för din resa. Om du ska besöka flera Schengenländer under en och samma resa eller göra flera separata resor till Schengenområdet under en period på två månader, ska ansökan lämnas in till den medlemsstat som utgör huvuddestination sett till vistelsens längd eller syfte, oavsett om inresa till Schengenområdet sker via en annan medlemsstat. Om ingen huvuddestination kan fastställas ska den medlemsstat där inresa i Schengenområdet först sker vara ansvarig för att pröva ansökan. Om du är osäker på om ansökan ska ges in till Sveriges ambassad kan du kontakta ambassaden per e-post och redogöra för din resplan så hjälper vi dig.

När ansöker jag?

Du kan ansöka om ett visum tidigast sex månader innan din planerade inresa. Ansök så långt som möjligt i förväg, särskilt under högsäsongen under vår och sommar (april till juli). Det tar vanligtvis två veckor att få ett beslut från det att ansökan lämnas in på ambassaden.

Så länge gäller ett visum

Ett visum gäller för vistelse i Schengenområdet i upp till 90 dagar under en period av 180 dagar. Med hjälp av EU:s viseringskalkylator kan du räkna ut när du kan resa in i Schengenområdet igen, och hur många dagar du kan stanna.

Det står på visummärket som klistras in i ditt pass hur många dagar du får vistas i Schengenområdet. Dagarna kan användas under den tidsperiod som framgår av märket. Perioden är oftast längre än antalet dagar som du får vistas i Schengenområdet. Det beror på att du ska ha möjlighet att ändra resedatum om något oförutsett händer.

Längre vistelse

Om du ska besöka Sverige under längre tid än 90 dagar ska du ansöka om ett uppehållstillstånd för besök, eller – om det finns särskilda skäl – ett visum för längre tid, en så kallad D-visering.

För mer information: Besök längre än 90 dagar

Visumet kan vara giltigt för en eller flera inresor

På visummärket står det hur många gånger du får resa in i och ut ur Schengenområdet under giltighetstiden.

Det går att ansöka om ett Schengenvisum som gäller för flera inresor om du regelbundet besöker Sverige eller andra medlemsländer. Ett visum med flera inresor kan gälla för vistelser på upp till 90 dagar under de senaste 180 dagarna under maximalt två år för iranska medborgare.

Vilka länder visumet är giltigt för

Om du får visum kan du besöka övriga Schengenländer. Ditt visum kan i undantagsfall gälla för inresa och vistelse endast i Sverige eller vissa Schengenländer om du förekommer i datasystemet SIS (Schengen Information System) eller om ditt pass inte godtas av alla Schengenländer.

Beslut om visum

Ambassaden beslutar i de flesta fall om visum men kan under vissa förutsättningar lämna över ärendet till Migrationsverket i Sverige för beslut. Det är bestämmelserna i EU:s viseringskodex som avgör om du får visum eller inte. Viseringskodexen har uppdaterats med nya bestämmelser genom förordning (EU) 2019/1155 av den 20 juni 2019, som tillämpas från och den 2 februari 2020.

Du kan få avslag bland annat om den myndighet som beslutar bedömer att du inte kommer att lämna Schengenområdet efter besöket eller att syftet med din resa inte är det som du har uppgivit i din ansökan.

Väntetid för beslut

Vanligtvis får du ett beslut inom två veckor från att du lämnat in din ansökan på ambassaden. Om vidare utredning av din ansökan behövs kan det ta upp till 45 dagar att få ett beslut. Se till att samtliga handlingar som krävs för ansökan lämnas in vid besöket på ambassaden för att undvika onödig fördröjning av tiden till beslut.

Vänligen notera att väntetiden på att få komma till ambassaden för att lämna in ansökan kan vara lång. Vi rekommenderar er att boka i god tid, särskilt under högsäsongen under vår och sommar (april till juli).

Obligatorisk konsultation

Iranska, irakiska och afghanska medborgare måste genomgå en obligatorisk konsultation. Det innebär att övriga medlemsländer inom Schengen tillfrågas om de har några invändningar mot att den svenska ambassaden beviljar en visering som är giltig i hela Schengenområdet. Konsultationsprocessen tar normalt mellan 8-9 dagar.

Vilka medborgare som är föremål för en konsultationsprocess framgår av Annex 16 i EU:s viseringskodex.

Relevanta EU-bestämmelser

EU:s viseringskodex.

Reviderad kodex, tillämplig från den 2 februari 2020.

Lista över styrkande handlingar som ska lämnas in av sökanden i Iran och Irak.