Sverige & Iran

Medicinsk reseförsäkring

Du som ansöker om Schengenvisum måste ha en medicinsk reseförsäkring som täcker de kostnader som kan uppstå i samband med akut läkarhjälp, brådskande sjukhusvård eller transport till hemlandet av medicinska skäl eller dödsfall.

Försäkringen ska täcka kostnader på minst 30 000 Euro och gälla i alla Schengenländer samt under hela din vistelse.

Du måste kunna styrka vid ansökningstillfället att du har en medicinsk reseförsäkring. Du bör även ta med ditt försäkringsbevis under resan eftersom du kan behöva visa det, t.ex. vid inresekontrollen.

Undantag

Vissa yrkesgrupper kan undantas från kravet på att teckna en försäkring mot bakgrund av att de redan har en motsvarande försäkring i sitt arbete.

Undantagen från kravet på medicinsk försäkring är även den som:

  • har ett diplomatpass
  • ansöker om visering för flygplatstransitering
  • är anhörig till EU-medborgare (annan än svensk), dvs. dennes – make och maka – registrerade partner – sambo – barn under 21 år – äldre barn som är beroende av föräldrarna för sin försörjning – föräldrar som är ekonomiskt beroende av barn i Sverige.

Godkända iranska försäkringsbolag

Ambassaden accepterar inte försäkringar utfärdade av det iranska försäkringsbolaget Bimeh Iran.

Följande iranska försäkringsbolag är godkända av Schengenstaterna:

Asia Insurance
Dana Insurance
Passargad Insurance
Parsian Insurance
Alborz Insurance
Saman Insurance
Tose-eh Insurance
Moein Insurance
Raazi Insurance
Novin Insurance
Karafarin Insurance