Sverige & Iran

Medicinsk reseförsäkring

Du som ansöker om Schengenvisum måste ha en medicinsk reseförsäkring som täcker de kostnader som kan uppstå i samband med akut läkarhjälp, brådskande sjukhusvård eller transport till hemlandet av medicinska skäl eller dödsfall.

Försäkringen ska täcka kostnader på minst 30 000 Euro och gälla i alla Schengenländer samt under hela din vistelse.

Du måste kunna styrka vid ansökningstillfället att du har en medicinsk reseförsäkring. Du bör även ta med ditt försäkringsbevis under resan eftersom du kan behöva visa det, t.ex. vid inresekontrollen.

För att se en lista över godkända medicinska reseförsäkringsföretag, klicka här.

Undantag

Vissa yrkesgrupper kan undantas från kravet på att teckna en försäkring mot bakgrund av att de redan har en motsvarande försäkring i sitt arbete.

Undantagen från kravet på medicinsk försäkring är även den som:

  • har ett diplomatpass
  • ansöker om visering för flygplatstransitering
  • är anhörig till EU-medborgare (annan än svensk), dvs. dennes – make och maka – registrerade partner – sambo – barn under 21 år – äldre barn som är beroende av föräldrarna för sin försörjning – föräldrar som är ekonomiskt beroende av barn i Sverige.