Sverige & Iran

Avgifter

Du betalar en avgift för att ansöka om visum. Du får inte tillbaka den inbetalda avgiften om du får avslag på din ansökan.

Avgift för ansökan om Schengenvisum

 • Vuxna: 80 Euro, att betalas online vid webbansökan
 • Barn 6 - 12 år: 40 Euro att betalas online vid webbansökan
 • Barn under sex år: Ingen avgift

För att se avgifterna i Rial, besök sidan för aktuella avgifter.

Ansökningsavgiften är knuten till Euro och ändras vid större kursändringar. 

Så här betalar du

Du som gör en webbansökan betalar med kontokort eller betalkort på Internet.

I visa specifika, brådskande fall kan man lämna in en pappersansökan till ambassaden.Vänligen notera att pappersansökningar endast kan lämnas in till ambassaden efter ett godkännande från migrationssektionen. Du som ansöker på en pappersblankett ska betala in ansökningsavgiften på bank i förväg och lämna in kvittot till ambassaden tillsammans med din ansökan. Avgiften betalas in till ambassadens konto i Pasargard bank, till kontonummer 224-8100-20202020-1. Ansökan kommer inte att tas emot om inte ansökningsavgiften är betald. Det går inte att betala in avgiften till detta konto via Internet.

Vänligen notera att inbetalningen måste göras i den sökandes namn. Den sökandes namn måste även återfinnas på bankkvittot för betalningen.

För att se avgifterna i Rial, besök sidan för aktuella avgifter.

Kopior av handlingar: Du kan be om att få kopior av handlingar i ditt ärende. Ingen avgift utgår för sida 1-9. För sida 10 är kostnaden 50 kr. För kopior utöver 10 sidor är kostnaden 2 kr per sida.

Undantag från avgift oavsett medborgarskap

Följande betalar ingen avgift:

 • barn under sex år.
 • skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte.
 • forskare från tredjeländer som reser i syfte att bedriva vetenskaplig forskning.
 • företrädare för ideella organisationer, som är 25 år eller yngre och som deltar i seminarier, konferenser, idrottsevenemang, kulturella evenemang eller utbildningsarrangemang som anordnats av ideella organisationer.
 • anhöriga till medborgare i EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz om de reser tillsammans med dem eller ska träffa dem i samband med resan. Läs mer om kraven har: ''EU- Familjemedlemmar''. Anhöriga till svenska medborgare måste betala avgift för att söka visum.

Medborgare i länder som tecknat viseringsförenklingsavtal med EU har reducerad avgift eller är avgiftsbefriade. Detta gäller medborgare i:

 • Albanien
 • Armenien
 • Azerbajdzjan
 • Bosnien
 • Cape Verde
 • Georgien
 • Makedonien
 • Moldavien
 • Montenegro
 • Ryssland
 • Serbien
 • Ukraina

Besök längre än 90 dagar

Avgift för uppehållstillstånd för besök:

 • Vuxna: 1 500 SEK, att betalas i Rial
 • Barn: 750 SEK, att betalas i Rial

För att se avgifterna i Rial, besök sidan för aktuella avgifter.

Avgift för ansökan om nationellt visum (D-visum):

 • Vuxna och barn: 60 Euro, ska betalas i Rial

För att se avgifterna i Rial, besök sidan för aktuella avgifter.

För mer information om avgifter för uppehållstillstånd, se Migrationsverkets

Återbetalning av avgift

Om du av någon anledning felaktigt betalat en avgift uppmanas du först att kontakta Ambassaden per epost på ambassaden.teheran-visum@gov.se. Ambassaden kommer då besvara din epost så snart som möjligt. Observera att du inte får tillbaka avgiften på grund av att ansökan avslagits.

Om du betalade avgiften på Pasargad Bank i Iran

Om du felaktigt har betalat en avgift till ambassadens bankkonto på Pasargad bank behöver du personligen besöka ambassaden på en bokad tid. Du ska ta med följande:

 • Kvittot på betald avgift i original - Betalningen måste ha gjorts I ditt namn och ditt namn måste framgå på kvittot
 • Ditt pass, ID-kort eller Shenasnameh

Efter att ha tagit emot dokumenten kommer ambassaden att handlägga din ansökan om återbetalning.

Om du ansökte och betalade avgiften online

Om du registrerade din ansökan och betalade avgiften online men är undantagen kravet på avgift eller om du vill ta tillbaka din ansökan innan du slutfört den ska du göra följande:

 • Ta tillbaka din ansökan- skicka ett brev eller mail till ambassaden där det framgår att du inte längre vill fullfölja ansökan och att du vill att avgiften återbetalas. Brevet måste vara undertecknat av dig. Om du skickar det per epost ska du skanna in det undertecknade brevet och bifoga till mailet.
 • Bifoga kvittot på betald avgift. Kvittot på att du betalat avgiften online skickades till dig med epost efter att du betalade online och innehåller referensnummer och betalnings-ID.
 • Bifoga kopia på ditt pass.

Efter att ambassaden tagit emot din begäran om återbetalning handlägger ambassaden din begäran. Om du har rätt till återbetalning och har kommit in med alla nödvändiga handlingar kommer avgiften betalas tillbaka till det konto betalningen gjordes från.

Vänligen notera att denna handläggning kan ta tid då ambassaden prioriterar visumansökningar I första hand.