Sverige & Iran

Besök släkt och vänner längre än 90 dagar

Om du vill besöka Sverige i mer än 90 dagar behöver du ansöka om uppehållstillstånd för besök eller, om har särskilda skäl, ett så kallat D-visum.

Allmän information

Du som vill besöka Sverige under längre tid än 90 dagar ska ansöka om ett uppehållstillstånd för besök istället för visum.

En ansökan om uppehållstillstånd för besök lämnas in på ambassaden men handläggs och beslutas av Migrationsverket.

Om det finns särskilda omständigheter kan det vara aktuellt att ansöka om ett D-visum. Sådana särskilda omständigheter kan exempelvis vara att du måste resa till Sverige ofta för affärsmöten och måste tillbringa mer än 90 dagar under en 180-dagarsperiod där. Ett annat exempel kan vara föräldrar som har barn i Sverige och som reser fram och tillbaka och tillbringar mer än 90 dagar under en 180-dagsperiod i Sverige. Observera att du måste visa varför du måste ha just ett D-visum och inte ett uppehållstillstånd för besök vilket är huvudregeln. Ett D-visum beslutas enligt nationell lag och beslut att avslå en ansökan om D-visum går inte att överklaga. Beslut fattas av ambassaden.

Både för D-visum och uppehållstillståndstillstånd för besök ska syftet vara att besöka Sverige, inte att bosätta dig där. Du måste kunna försörja dig under vistelsen och inneha tillräckliga medel för din hemresa eller en returbiljett. Medicinsk reseförsäkring är inte ett krav men rekommenderas om något skulle hända.

Så ansöker du

För att ansöka om uppehållstillstånd för besök eller D-visa behöver du besöka Ambassaden. Kontakta först ambassaden via epost: ambassaden.teheran-visum@gov.se, Säkerställ att all relevant information, särskilt avseende de särskilda omständigheter du åberopar som grund för D-visa, inkluderas i mailet så att ambassaden kan vägleda dig på bästa sätt.

 

Ansökan om uppehållstillstånd för besök

Efter att du bokat en tid via epost ska du besöka ambassaden och lämna in följande dokument. Det finns även möjlighet att skicka ansökan, och alla kompletterande handlingar, via post till ambassaden PO. Box.

Krav för uppehållstillstånd för besök

En grundläggande regel är att alla dokument ska lämnas in i original och att dokumenten ska vara skrivna på svenska eller engelska. Dokument som är skrivna på ett annat språk ska vara översatta.

För att få tillstånd ska du

 • ha fått en inbjudan från den person du ska besöka
 • kunna försörja dig under den tid du ska vara i Sverige
 • ha ett pass som är giltigt minst tre månader efter besökets
 • ha en returbiljett eller pengar för att köpa en biljett.

1. Du behöver en inbjudan

Den person som du ska besöka i Sverige ska fylla i blanketten Inbjudan, nummer 240011, och skicka den till dig. Han eller hon ska också skicka med kopia av pass, id-kort eller liknande som visar hans eller hennes identitet.

Inbjudan, blankett nummer 240011 (på svenska)

Invitation, form number 241011 (på engelska)

 

2. Fyll i en ansökan

Fyll i blanketterna Ansökan om uppehållstillstånd för besök och Familjeuppgifter. I ansökan fyller du i uppgifter om dig själv och den person som du ska besöka.

Tillsammans med ansökningsblanketterna ska du lämna in

 • blanketten Inbjudan, personbevis, kopia av pass, id-kort eller liknande från den person du ska besöka
 • kontoutdrag eller något annat dokument som visar att du har pengar för den tid du ska besöka Sverige
 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
 • returbiljett eller dokument som visar att du har pengar för att köpa en biljett.

Blanketter

Ansökan om uppehållstillstånd för besök, blankett nummer 164011 (på svenska) Application for a visitor's permit, form number 165011 (på engelska)

Familjeuppgifter – bilaga till ansökan, blankett nummer 238011 (på svenska) Family details – appendix to your application, form number 239011 (på engelska)

 

3. Lämna in din ansökan

Du ska lämna in din ansökan på ambassaden på din bokade tid.

De flesta måste betala en avgift i samband med att ansökan lämnas in, ta med kvittot till ambassaden .

 

4. Intervju

Du kommer att få göra en intervju i samband med att du lämnar in din ansökan. Under intervjun kommer du att få svara på frågor om ditt besök till Sverige. Även barn som ansöker ska följa med.

Om du får uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet innehåller bland annat dina fingeravtryck och foto på dig. Fingeravtrycken och fotot lagras bara på kortets chip.

Om du behöver visum för att resa till Sverige behöver du uppehållstillståndskortet när du reser till Sverige. Därför kommer du att bli fotograferad och få lämna dina fingeravtryck i samband med att du gör din intervju.

Du som inte behöver visum för att resa till Sverige kan resa utan uppehållstillståndskortet och lämnar underlag för uppehållstillståndskort på Migrationsverket när du har kommit till Sverige.

  

5. Migrationsverket handlägger

Efter din intervju skickas din ansökan till Migrationsverket i Sverige som handlägger och tar beslut i ärendet. Räkna med att det tar ungefär fyra veckor innan din ansökan har kommit fram till Migrationsverket.

 

6. Du får beslut

När du ska hämta beslutet ska du ta med dig ditt pass.

Så länge gäller tillståndet

Ett uppehållstillstånd för besök gäller som längst upp till ett år, men oftast högst sex månader. Uppehållstillståndet gäller bara för ett besök och inte för att du ska arbeta eller bosätta dig i Sverige.

Glöm inte försäkring

Du blir inte folkbokförd i Sverige och har inte rätt till sociala förmåner. Det är därför viktigt att du har en försäkring som täcker kostnader som kan uppstå till exempel vid sjukdom och olycksfall.

Om Migrationsverket avslår din ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan kan du överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick beslutet. Information om hur du gör finns i ditt beslut.

 

7. Uppehållstillståndskort

Eftersom besöket är längre än tre månader kommer du att få ett uppehållstillståndskort som bevis på att du har rätt att vara i Sverige. Kortet innehåller bland annat foto på dig och dina fingeravtryck. Du ska därför bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck på ambassad.

Om du inte blev fotograferad och lämnade fingeravtryck när du ansökte ska du besöka ambassaden för att göra det nu. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan ditt besök. När kortet är klart, kommer ambassaden eller generalkonsulatet att lämna ut eller skicka det till dig. Observera att det kan ta upp till fyra veckor efter det att du har fått ditt beslut att tillverka kortet och leverera det till ambassaden eller generalkonsulatet. När du reser in i Sverige ska du visa upp kortet tillsammans med ett giltigt pass.

Läs mer om uppehållstillståndskort

 

Ansökan om D-Visum

Endast om särskilda omständigheter finns kan en nationell visering D-visa, utfärdas.

Kraven är desamma som för Schengenvisering (Dokument som krävs) förutom följande:

 • Du måste visa att det finns sådana särskilda skäl som gör att ett D-visum kan komma ifråga. De flesta som vill vistas i Sverige mer än 90 dagar per 180-dagarsperiod ska ansöka om ett uppehållstillstånd för besök.
 • Du ska använda ansökningsblanketten National visa (D-visa). (Blanketten finns bara på engelska)
 • Medicinsk reseförsäkring är inte ett krav men rekommenderas om något skulle hända.