Sverige & Iran

Så ansöker du

Du registrerar och betalar din visumansökan online. Du bokar samtidigt en tid för ditt besök på ambassaden.

För att se ett videoklipp om ansökningsprocessen för Schengenviseringar på farsi, titta på denna video.

Rutiner gällande tidsbokningar för viseringsansökningar:

Den 1 augusti 2016 stänger ambassadens telefonbokningssystem för viseringar. Alla sökande måste därefter fylla i ansökningshandlingar online samt betala avgift och boka en tid via Migrationsverkets e-ansökan. Migrationsverkets e-ansökan för viseringar hittas här: 

Migrationsverkets webbansökan

Om du inte kan betala online med internationella betalkort (Visa Card eller MasterCard), kan du själv fylla i webbansökan och boka en tid och sedan be exempelvis din inbjudare att hjälpa dig med betalningen. Efter att du registrerat din ansökan måste du då ge ditt användarnamn och lösenord till en annan person som kan logga in och betala åt dig på My page for e-visa.

Om du inte själv kan ansöka på Internet kan den som bjuder in dig (referenten) fylla i webbformuläret, betala avgiften samt boka tid för besöket på ambassaden åt dig. Tänk på att referenten måste ha tillgång till uppgifter i ditt pass som till exempel stavning på namn, födelsetid och passnummer för att kunna fylla i formuläret. All information ska fyllas i korrekt, exempelvis passnummer och fullständiga personuppgifter.

I undantagsfall när det finns särskilda omständigheter som inte har kunnat förutses kan det vara möjligt att få boka en tid via epost för att lämna in en pappersansökan. Exempel på sådana fall är akut sjukdom, begravning av nära anhörig eller plötsligt uppkomna affärsbesök av stor vikt. I dessa fall kan du skicka epost till (ambassaden.teheran-visum@gov.se). Bifoga kopia på ditt pass och dokument som visar varför besöket är akut och att anledningen till att det inte var möjligt att registrera en ansökan online i tid.

Gör en webbansökan

Du kan göra en webbansökan tillsammans med make/maka och minderåriga ogifta barn under 18 år. Andra personer som du vill resa tillsammans måste göra en egen webbansökan. Om du själv inte kan registrera ansökan på Internet kan den som bjuder in dig (referenten) fylla i det elektroniska formuläret för dig, betala avgiften samt boka tid för besöket på ambassaden. Så här går det till: 

1. Förbered dig

Kontrollera vilka dokument och uppgifter du behöver. Du ska till exempel ha ett giltigt pass, en medicinsk reseförsäkring och reserverat flygbiljetter (men vi rekommenderar att avvakta med betalning tills du vet att visumet är beviljat) samt en inbjudan från den du ska besöka i Sverige.

Läs mer under Dokument som krävs 

2. Ansök via Migrationsverkets webbplats

Besök Migrationsverkets webbplats och läs de nödvändiga instruktionerna. Du ansöker, betalar och bokar därefter tid för det obligatoriska besöket på ambassaden.

Migrationsverkets webbansökan

Du måste boka en tid för varje person som ansöker. Vänligen notera att en bokad tid INTE kan ändras. Om du av någon anledning inte besöker ambassaden på din bokade tid men fortfarande vill ansöka om visum måste du registrera en ny ansökan och göra en ny bokning. Ambassaden kommer inte ge dig en ny tid om du missar den du bokade när du registrerade din ansökan. Redan innan du gör din ansökan kan du kontrollera vilka lediga tider som finns i ambassadens kalender. Available appointments

Innan du börjar

För att kunna ansöka via webben måste du:

 • ha en giltig e-postadress. Det är viktigt att e-postadressen kommer att gälla under hela ansökningsförfarandet
 • kunna betala med Visa- eller MasterCard-kort
 • använda en dator som uppfyller vissa tekniska krav – för ytterligare information se Om webbplatsen
 • ha tillgång till obligatoriska bilagor i elektroniskt format.

Om du inte själv kan ansöka på webben kan den som bjuder in dig (referenten) fylla i webbformuläret, betala avgiften samt boka tid för besöket på ambassaden åt dig. Tänk på att referenten måste ha tillgång till uppgifter i ditt pass som till exempel stavning på namn, födelsetid och passnummer för att kunna fylla i formuläret.

Bilagor

Det är mycket viktigt att du på ambassadens hemsida hämtar information om vilka bilagor som ska bifogas ansökan.

 • Varje dokument får vara max 2 MB.
 • Endast latinska tecken är tillåtna i filnamnet.
 • Giltiga filformat är pdf, doc, docx, jpg, png, rtf eller txt.

Registrera dig som användare

För att kunna använda dig av Migrationsverkets elektroniska tjänster måste du registrera dig som användare. Detta gör du efter att du har godkänt användarvillkoren nedan. När du registrerar dig måste du ange för- och efternamn samt en aktuell e-postadress. Ett användarnamn och ett tillfälligt lösenord skickas till dig på den e-postadress du har angivit. Detta lösenord måste du sedan byta till ett nytt. I e-postmeddelandet finns en länk till inloggningen som leder till ansökningsformuläret.

Så här går det till

Ansökan består av flera steg som du måste gå igenom. Du ska bara använda de knappar som finns i formuläret för att gå fram och tillbaka mellan sidorna, aldrig webbläsarens (t.ex. Internet Explorers) knappar.

Du kommer att få lämna personuppgifter om dig själv och för de familjemedlemmar som du eventuellt vill söka tillsammans med. Du kan bara söka tillsammans med make/maka och minderåriga ogifta barn under 18 år. Andra personer som du vill resa tillsammans med eller barn över 18 år måste göra egna ansökningar. Alla steg i ansökan måste vara kompletta för att ansökan ska kunna skickas in.

Det finns möjlighet att påbörja ansökan för att vid ett senare tillfälle återuppta ansökan och komplettera med bilagor och betalning. Denna temporärlagring kan endast ske efter att ett visst antal steg i ansökan har fyllts i. En påbörjad ansökan ligger lagrad temporärt i två dagar för komplettering.

Du ska skriva ut och lämna in din ansökan till svenska ambassaden.

Migrationsverkets tekniska support finns tillgänglig för att lösa tekniska problem med de elektroniska systemen. Till exempel om det uppstår frågor gällande inloggning, lösenord eller felmeddelanden.

Tekniska problem? Kontakta webbsupport.

För ytterligare information om webbansökningar, se: Migrationsverkets webbansökan 

3. Besök Ambassaden

Ta med en utskrift av webbansökan och en utskrift av kvittot med kontrollnummer tillsammans med samtliga dokument till det bokade besöket på ambassaden. Har du inte med dig alla de dokument som krävs riskerar du att ansökan avslås. Vid besöket får du skriva under ansökan och eventuellt svara på några kompletterande frågor. Dessutom ska alla som söker Schengenvisum och är över 12 år lämna biometri, dvs. foto och fingeravtryck.

Biometri såsom fingeravtryck sparas i VIS databas i 59 månader. Om fingeravtryck har tagits upp i samband med en tidigare Schengenvisumansökan, inom en tidsperiod av 59 månader, återanvänds de tidigare fingeravtrycken även i den aktuella ansökan om visum. Ambassaden kan behöva ta nya fingeraavtryck om de gamla inte går att använda eller om du själv vill att ambassaden tar nya fingeravtryck.

Följande sökande är undantagna kravet på att lämna fingeravtryck:

 • Barn under 12 år.
 • Sökande som har ansökt om en Schengenvisering de senaste 59 månaderna och som då lämnade fingeravtryck
 • Personer som det är fysiskt omöjligt att ta fingeravtryck på. Om det går att ta avtryck på färre än tio fingrar, ska så många fingeravtryck som möjligt tas.
 • Stats- eller regeringschefer och ledamöter i de nationella regeringarna med åtföljande makar samt medlemmar av deras officiella delegationer, när de inbjudits av medlemsstaternas regeringar eller internationella organisationer för ett officiellt ändamål.
 • Regenter och högt uppsatta medlemmar av en kungafamilj, när de inbjudits av medlemsstaternas regeringar eller internationella organisationer för ett officiellt ändamål.

Alla familjemedlemmar som ansöker samtidigt – även barn – måste besöka ambassaden på den bokade tiden. Besöksadressen hittar du på ambassadens sidan om kontakt.

4. Invänta beslut

När din ansökan lämnas in får du alltid ett kvitto av ambassaden. På detta kvitto anges vilken dag du kan hämta ditt beslut. Du är välkommen till ambassaden den dagen för att hämta ditt beslut.