Alternate Text

Sveriges ambassad Teheran, Iran

Lokaltid 21:58
23 jun 2022

Avrådan

UD har den 23 juni 2022 beslutat att ändra avrådan för Iran. Följande avrådan gäller: Med anledning av säkerhetsläget avråder UD från alla resor till Iran. Avrådan gäller tills vidare.

Aktuella händelser

UD avråder sedan den 23 juni 2022 från alla resor till Iran. Svenskar som ändå väljer att besöka Iran bör följa det aktuella läget noga.

Svenskar som befinner sig i Iran uppmanas att vidta stor försiktighet då säkerhetsläget kan förändras snabbt. Var uppmärksam på att fotografering eller filmning av särskilda områden eller byggnader kan få allvarliga rättsliga konsekvenser.

Svenska resenärer bör undvika alla former av demonstrationer, manifestationer, polisansamlingar och större folksamlingar. Även utlänningar kan frihetsberövas och utsättas för våld om de befinner sig i närheten av oroligheter. 

Dubbelt medborgarskap
Dubbelt medborgarskap erkänns inte av Iran. Det innebär att personer med dubbelt svensk-iranskt medborgarskap betraktas som endast iranska medborgare av Irans myndigheter.

Eftersom Iran inte erkänner dubbelt medborgarskap är ambassadens möjlighet att bistå svensk-iranska medborgare som är i behov av konsulärt stöd ytterst begränsade. Om en person med dubbelt medborgarskap frihetsberövas är det högst osannolikt att iranska myndigheter skulle informera den svenska ambassaden. Ambassaden skulle i en sådan situation, med största sannolikhet, inte heller medges konsulärt tillträde. Iranska myndigheter beviljar då inte ambassadens begäran om att besöka eller på annat sätt bistå den frihetsberövade personen.

Svenska resenärer i Iran bör hålla sig uppdaterade med information från UD och Sveriges ambassad i Teheran, till exempel genom att ladda ner UD:s app Resklar. Resenärer uppmanas även att anmäla sig till svensklistan och inte glömma att avregistrera sig när de lämnat landet.

Senast uppdaterad 28 mar 2023, 09.31
Ambassadens reseinformation

Öppettider under Nowruz

19 mar 2023

Ambassaden har stängt den 21, 22 och 23 mars. Ambassaden återgår till ordinarie öppettider söndag den 26 mars.

Se alla nyheter

Vanliga frågor

Ska du resa hit eller är du redan här?

Ambassaden erbjuder reseinformation och konsulär service för svenskar, före och under vistelsen.

Service för svenska medborgare

Visiting or moving to Sweden

Information about visas and residence permits.

Visiting Sweden from Iran

Twitter

Följ Sveriges ambassad i Teheran på Twitter.

@swedeniniran
Instagram logotype

Instagram

sueciaemangola
Instagram logo

Instagram

Följ Sveriges ambassadör i Iran på Instagram.

@swedishambassadoriran
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse.

Läs mer
Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Läs mer
Misstanke om oegentligheter

Anmäl till UD

Om du misstänker brott eller andra oegentligheter med koppling till utrikesförvaltningens verksamhet, anmäl till UD:s Regeltillsyn.

Läs mer