Alternate Text

Sveriges ambassad Teheran, Iran

Lokal tid 11:06

Aktuella händelser

UD avråder sedan den 23 juni 2022 från alla resor till Iran. Svenskar som ändå väljer att besöka Iran bör följa det aktuella läget noga.

Med anledning av det fortsatt höga spänningsläget mellan Iran och Israel uppmanar ambassaden svenskar som vistas i Iran trots UD:s avrådan från alla resor att iaktta försiktighet, att hålla sig uppdaterad om situationen och att undvika att vistas i närheten av militära anläggningar samt andra politiskt eller symboliskt känsliga platser.

Koranbränning i Sverige har lett till starka reaktioner i utlandet och flera saker tyder på att hotbilden mot svenska intressen har ökat. I ljuset av utvecklingen bör svenskar iaktta ökad försiktighet.

Svenskar som befinner sig i Iran uppmanas att vidta stor försiktighet då säkerhetsläget kan förändras snabbt. Var uppmärksam på att fotografering eller filmning av särskilda områden eller byggnader kan få allvarliga rättsliga konsekvenser.

Svenska resenärer bör undvika alla former av demonstrationer, manifestationer, polisansamlingar och större folksamlingar. Även utlänningar kan frihetsberövas och utsättas för våld om de befinner sig i närheten av oroligheter. 

Dubbelt medborgarskap
Dubbelt medborgarskap erkänns inte av Iran. Det innebär att personer med dubbelt svensk-iranskt medborgarskap betraktas som endast iranska medborgare av Irans myndigheter.

Eftersom Iran inte erkänner dubbelt medborgarskap är ambassadens möjlighet att bistå svensk-iranska medborgare som är i behov av konsulärt stöd ytterst begränsade. Om en person med dubbelt medborgarskap frihetsberövas är det högst osannolikt att iranska myndigheter skulle informera den svenska ambassaden. Ambassaden skulle i en sådan situation, med största sannolikhet, inte heller medges konsulärt tillträde. Iranska myndigheter beviljar då inte ambassadens begäran om att besöka eller på annat sätt bistå den frihetsberövade personen.

Svenska resenärer i Iran bör hålla sig uppdaterade med information från UD och Sveriges ambassad i Teheran, till exempel genom att ladda ner UD:s app Resklar.(aktivera pushnotiser). Resenärer uppmanas även att anmäla sig till svensklistan och inte glömma att avregistrera sig när de lämnat landet. 

Ambassadens reseinformation
Senast uppdaterad 13 maj 2024, 09.56

Ambassaden är stängd den 25 april

22 apr 2024

Torsdag den 25 april håller ambassaden stängt på grund av planeringsdag. Ambassaden återgår till ordinarie öppettider söndag den 28 april. Vid akuta konsulära nödsituationer, kontakta UD-Jouren på +46 8-405 50 05.

Se alla nyheter

Vanliga frågor

X logotype

X

Följ Sveriges ambassad i Teheran på X.

@swedeniniran
Instagram logotyp

Instagram

Följ Sveriges ambassad i Teheran på Instagram.

@swedeniniran
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Om du vill att UD eller ambassaden ska kunna få tag i dig vid en större krissituation i landet kan du anmäla dig till svensklistan.

Anmäl dig till svensklistan
Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I appen UD Resklar finns råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Om UD Resklar på regeringen.se
Misstanke om oegentligheter

Anmäl till UD

Om du misstänker brott eller andra oegentligheter med koppling till utrikesförvaltningens verksamhet, anmäl till UD:s regeltillsyn.

Anmäl via regeringen.se