Alternate Text

Sveriges ambassad Teheran, Iran

Lokal tid 10:07
23 jun 2022

Avrådan

UD har den 23 juni 2022 beslutat att ändra avrådan för Iran. Följande avrådan gäller: Med anledning av säkerhetsläget avråder UD från alla resor till Iran. Avrådan gäller tills vidare.

Aktuella händelser

UD avråder sedan den 23 juni 2022 från alla resor till Iran. Svenskar som ändå väljer att besöka Iran bör följa det aktuella läget noga.

Koranbränning i Sverige har lett till starka reaktioner i utlandet och flera saker tyder på att hotbilden mot svenska intressen har ökat. I ljuset av utvecklingen bör svenskar iaktta ökad försiktighet.

Svenskar som befinner sig i Iran uppmanas att vidta stor försiktighet då säkerhetsläget kan förändras snabbt. Var uppmärksam på att fotografering eller filmning av särskilda områden eller byggnader kan få allvarliga rättsliga konsekvenser.

Svenska resenärer bör undvika alla former av demonstrationer, manifestationer, polisansamlingar och större folksamlingar. Även utlänningar kan frihetsberövas och utsättas för våld om de befinner sig i närheten av oroligheter. 

Dubbelt medborgarskap
Dubbelt medborgarskap erkänns inte av Iran. Det innebär att personer med dubbelt svensk-iranskt medborgarskap betraktas som endast iranska medborgare av Irans myndigheter.

Eftersom Iran inte erkänner dubbelt medborgarskap är ambassadens möjlighet att bistå svensk-iranska medborgare som är i behov av konsulärt stöd ytterst begränsade. Om en person med dubbelt medborgarskap frihetsberövas är det högst osannolikt att iranska myndigheter skulle informera den svenska ambassaden. Ambassaden skulle i en sådan situation, med största sannolikhet, inte heller medges konsulärt tillträde. Iranska myndigheter beviljar då inte ambassadens begäran om att besöka eller på annat sätt bistå den frihetsberövade personen.

Svenska resenärer i Iran bör hålla sig uppdaterade med information från UD och Sveriges ambassad i Teheran, till exempel genom att ladda ner UD:s app Resklar.(aktivera pushnotiser). Resenärer uppmanas även att anmäla sig till svensklistan och inte glömma att avregistrera sig när de lämnat landet.

Senast uppdaterad 27 sep 2023, 09.28
Ambassadens reseinformation

Ambassaden är stängd torsdagen den 14 september

13 sep 2023

Torsdagen den 14 september är ambassaden stängd på grund av lokal helgdag. Ambassaden öppnar åter söndagen den 17 september klockan 08:00. Vid akuta konsulära nödsituationer, kontakta UD-jouren på 08-405 50 05.

Se alla nyheter

Vanliga frågor

För svenska medborgare

Reseinformation och konsulär service för svenskar i Iran.

Service för svenska medborgare

Visiting or moving to Sweden

Information about visas and residence permits.

Visiting Sweden from Iran
Twitter logotype

Twitter

Följ Sveriges ambassad i Teheran på Twitter.

@swedeniniran
Instagram logotyp

Instagram

Följ Sveriges ambassad i Teheran på Instagram.

@swedeniniran
Instagram logo

Instagram

Följ Sveriges ambassadör i Iran på Instagram.

@swedishambassadoriran
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse.

Anmäl dig till svensklistan
Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I appen UD Resklar finns råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Om UD Resklar på regeringen.se
Misstanke om oegentligheter

Anmäl till UD

Om du misstänker brott eller andra oegentligheter med koppling till utrikesförvaltningens verksamhet, anmäl till UD:s regeltillsyn.

Anmäl via regeringen.se