Sverige & Iran

Minderåriga (Under 18 år)

Om en minderårig ansöker om visum för att besöka Sverige måste följande dokument bifogas ansökan utöver de som gäller alla visumsökande.

För att ansöka om någon typ av visum, måste du lämna in handlingar som krävs fört alla visumsökande, de grundläggande kraven måste uppfyllas och du måste också inkomma med styrkande dokument enligt nedan.

Läs mer under Dokument som krävs.  

För att visa syftet med den planerade resan du behöver för att lämna in följande kompletterande handlingar:

  • Handlingar som visar vem som är vårdnadshavare eller förmyndare
  • Samtycke från vårdnadshavare eller förmyndare krävs om den minderåriga reser ensam eller med bara en förälder. Om den ensamstående förälder som reser tillsammans med barnet är ensam vårdnadshavare krävs inte detta.
  • Minderåriga som reser utan föräldrar/vårdnadshavare måste åtföljas till ambassaden av en förmyndare/förälder för att kunna ansöka.

Medgivandet ska nämna varaktighet och tidsperiod för den planerade vistelsen i Sverige. 

Vårdnadshavaren/föräldern måste:

  • visa handlingar som styrker att de är vårdnadshavare
  • uppvisa Shenasnameh, pass / giltigt ID och / eller Karte Melli 

Observera att du alltid måste lägga till dokument (A till E) som anges i: Dokument som krävs

Du kan läsa mer om Schengenvisering här: Allmän information Schengenvisum

För information om att boka en tid tid för att lämna in ansökan, se: Så ansöker du

För information om ansökningsavgifter, se: Avgifter