Sverige & Iran

Sport- och kulturbesök

Ska du ansöka om visum i sport- eller kultursyfte behöver du dokumenten nedan för att visa syftet med resan (B)..

För att ansöka om någon typ av visum, måste du lämna in handlingar som krävs fört alla visumsökande, de grundläggande kraven måste uppfyllas och du måste också inkomma med styrkande dokument enligt nedan.

Läs mer under Dokument som krävs.  

För att visa syftet med den planerade resan du behöver för att lämna in följande kompletterande handlingar:

Om syftet är en kulturell verksamhet

  • Inbjudan från den som arrangerar evenemanget i Sverige. Inbjudan: a) måste undertecknad, daterad och innehålla tydliga kontaktuppgifter till den person/organisation som inbjuder, och b) bör också innehålla tydlig information om vem som ska täcka kostnaderna för resan och vistelsen i Sverige, i syfte av resan och resans längd.

Om syftet är en idrottstävling

  • inbjudan från tävlingsorganisatören i Sverige. . Inbjudan: a) måste undertecknad, daterad och innehålla tydliga kontaktuppgifter till den person/organisation som inbjuder, och b) bör också innehålla tydlig information om vem som ska täcka kostnaderna för resan och vistelsen i Sverige, syftet med resan och resans längd.
  • Introduktionsbrev från den officiella iranska organisationen för idrotten i fråga.

 

Observera att du alltid måste lägga till dokument (A till E) som anges i: Dokument som krävs

Du kan läsa mer om Schengenvisering här: Allmän information Schengenvisum

För information om att boka en tid tid för att lämna in ansökan, se: Så ansöker du

För information om ansökningsavgifter, se: Avgifter