Sverige & Iran

Besöka släkt och vänner

Ska du ansöka om visum för att besöka släkt och vänner behöver du dokumenten nedan för att visa syftet med resan (B).

För att ansöka om någon typ av visum, måste du lämna in handlingar som krävs fört alla visumsökande, de grundläggande kraven måste uppfyllas och du måste också inkomma med styrkande dokument enligt nedan.

Läs mer under Dokument som krävs.  

För att visa syftet med den planerade resan du behöver för att lämna in följande kompletterande handlingar:

 

  • Blanketten Inbjudan – för dig som vill bjuda in släkt eller vänner, nr 240011. Den ska vara underskriven av den släkting eller vän i Sverige som vill bjuda in dig. Inbjudan ska vara komplett ifylld. Det ska till exempel klart och tydligt framgå för vilken period du är inbjuden. Varje sökande måste ha en egen inbjudan, även minderåriga. Blanketter kan skannas och skickas till dig via epost.

                Inbjudan – för dig som vill bjuda in släkt eller vänner, nr 240011

 

  • Personbevis för släktingen/vännen i Sverige. Personbevis för ändamålet Inbjudan beställs från Skatteverket. Dokumentet kan skannas och skickas till dig via epost. Personbeviset behöver INTE stämplas av Skatteverket utan kan skrivas ut från deras hemsida.

 

  • Kopia av referentens pass eller svenska identitetskort. Kopian ska vara daterad och underskriven av personen i Sverige. På kopian ska dessutom namnet (namnen) på den person som har bjudits in till Sverige anges. Dokumentet kan skannas och skickas till dig via epost.

 

  • Om personen i Sverige åtar sig att stå för dina kostnader för resa och uppehälle ska du lämna in dokument som visar hur referentens ekonomi ser ut i Sverige, till exempel kontoutdrag från banken, kopia av deklaration, lönebesked och intyg från arbetsgivare. Dokumentet kan skannas och skickas till dig via epost.

 

  • För ett besök hos släktingar: bevis på släktband t.ex. Shenasnameh (identitetshandling med familjeuppgifter från folkbokföringsmyndigheten). Om den du besöker i Sverige är en nära släkting t.ex. ett syskon ska även dina föräldrars shenasnameh visas upp

 

Observera att du alltid måste lägga till dokument (A till E) som anges i: Dokument som krävs

För att se hur inbjudan ska fyllas i och hur den ska stämma överens med sjukreseförsäkring samt biljett, vänligen klicka här.

Du kan läsa mer om Schengenvisering här: Allmän information Schengenvisum

För information om att boka en tid tid för att lämna in ansökan, se: Så ansöker du

För information om ansökningsavgifter, se: Avgifter