Meny

Sveriges ambassad Seoul, Sydkorea

Lokal tid Seoul
17:35
13 maj 2020

Förlängd avrådan för alla länder

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 13 maj 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till och med den 15 juli 2020.

Läs mer här

Vanliga frågor

Information från Immigrationsmyndigheten till utländska medborgare i Sydkorea

13 maj 2020

Utländska medborgare påminns om att när personliga uppgifter ändras som t.ex. bostadsadress måste detta rapporteras till Immigrationsmyndigheten inom fjorton dagar. Om inte kan böter på upp till 1 miljon KRW utmätas. För ytterligare information kontakta Immigration Contact Center på telefonnummer 1345.

Nyheter

Konsulär hjälp för svenskar

Är du svensk medborgare och vill ha reseinformation, behöver hjälp med pass eller något annat konsulärt ärende?

Hitta det samlat här

About Sweden

Working in Sweden, travel to Sweden, study in Sweden or just interested in Sweden?

Find information here