• Svenska

Om utlandet Sydkorea

Vigsel inför koreansk myndighet

Innan du gifter dig måste du genomgå en hindersprövning. Syftet är att kontrollera att det inte finns några hinder för er att gifta er. Om du är folkbokförd i Sverige ska du göra hindersprövningen där du är skriven dvs i Sverige. Är du avregistrerad och bosatt i Korea ska du göra hindersprövningen vid Sveriges ambassad i Seoul.

För att gifta sig behövs ett äktenskapscertifikat.

Du som är bosatt i Sverige

Du som är folkbokförd i Sverige ska fylla i blanketten "Äktenskapscertifikat, ansökan och försäkran, SKV 7881" Denna blankett kan du ladda ner genom att klicka på länken nedan.
Tag kontakt med Skatteverket för mer information.

Om båda parterna är svenska medborgare handläggs ärendena separat för var och en.

Om den ena parten är utländsk medborgare behöver han/hon identifiera sig. Dock görs hindersprövningen endast för den svenska medborgaren.

Skatteverket utfärdar sedan ett vigselintyg för vigsel i utlandet, som är giltigt i 4 månader från utfärdat datum. Be om att få certifikatet, ”Marriage Licence” utfärdat på engelska. Ofta efterfrågas också ett personbevis som är vidimerat av ambassaden. Begär därför från Skatteverket, ett personbevis på engelska (Extract of the Population Register), där civilstånd framgår. För eventuell legalisering kontakta UD's legaliseringsavdelning.

En del distrikts-/kommunkontor "Gu-office" (den myndighet man gifter sig vid) i Korea accepterar inte Skatteverkets engelska äktenskapscertifikat. Därför bör du först höra dig för hos det koreanska distrikts-/kommunkontoret. Om kommunkontoret inte godtar Skatteverkets engelska äktenskapscertifikat kan ambassaden legalisera dokumentet mot en avgift om dokumentet redan är legaliserat av UDs legaliseringsavdelning  


Utskriven från Sverige och registrerad som bosatt i Sydkorea

Är du bosatt utomlands och utskriven från Sverige gör du din hindersprövning och äktenskapscertifiering på ambassaden i det land där du bor. Ambassaden hjälper dig som är svensk medborgare med detta, mot en avgift och efter tidsbokning via ambassaden.seoul@gov.se

Du ska fylla i blanketten "Äktenskapscertifikat, ansökan och försäkran, SKV 7881". Denna blankett kan du ladda ner genom att klicka på länken nedan.

Förutom ifylld blankett ska följande tas med till ambassaden:

  • Pass + kopior på passen för båda parter
  • Personbevis på engelska som visar civilstånd och att du är utflyttad, max fyra månader gammalt.
    Ett personbevis utskrivet från Skatteverket hemsida är inte giltigt utan intyget ska vara stämplat och signerat av handläggare på Skattemyndigheten och legaliserat av UD's legaliseringsavdelning
    Personbevis (Extract of the Population Register) kan beställas hos Skatteverkets skatteupplysning per telefon 0771-567 567 (från Sverige), +46 8 564 851 60 (från utlandet) eller beställas via Skatteverkets hemsida. 
  • Har du bott en längre tid i utlandet måste du lämna in ett intyg där ditt civilstånd framgår. För dig som är svensk medborgare ska intyget komma från en behörig myndighet i det land där du numera bor, alltså inte från en svensk myndighet. Du som inte är svensk medborgare ska lämna in ett intyg som är utfärdat av en behörig myndighet i det land där du nu bor. Intygen får inte vara äldre än fyra månader
  • För den som tidigare varit gift krävs bestyrkt kopia av lagakraftvunnen äktenskapsskillnadsdom eller att dödsfallsintyg bifogas(Om det inte är på svenska behövs en översättning till engelska). Om detta finns angivet på personbeviset behövs inte ovan lämnas in.

Äktenskapscertifikatet är giltigt i 4 månader från utfärdande datum

Anmälan om makars namn

Enligt namnlagen ska de som ingår äktenskap anmäla sitt val av efternamn till Skatteverket senast i samband med vigseln. Detta görs på blankett SKV 7831, se nedan.

Blanketten ”Äktenskapscertifikat, Ansökan och försäkran” (SKV 7781) 

Blankett "Efternamn, Anmälan" (SKV 7502)

Registrering av vigsel i Sverige

Efter vigseln i utlandet visas intyg för Skatteverket om att vigseln har ägt rum. Om Skatteverket bedömer att vigseln är giltig i Sverige registreras den i folkbokföringen. 

Vigselattesten från Gu-office (motsvarande distrikts-/kommunkontoret) ska insändas till Skatteverket.

Är du fortfarande skriven i Sverige insändes handlingarna till ditt lokala skattekontor

Är du avregistrerad kan du kontakta Skatteverket och fråga vart du skickar vigselattesten.

 

 

Senast uppdaterad 01 feb 2023, 13.04