• Svenska

Om utlandet Sydkorea

Vigsel på ambassaden

Ambassadören i Seoul har behörighet att förrätta borgerlig vigsel mellan två svenska medborgare. Detta gäller även samkönade par. Vigslarna på ambassaden är i första hand till för svenskar som är bosatta i Korea. Kontakta ambassaden tidigast fem månader i förväg för att boka en tid. Under sommaren har vi begränsade möjligheter att förrätta vigslar.

Dokument som ska skickas in till ambassaden

Du som är folkbokförd i Sverige

Fyll i blanketten "Hindersprövning, ansökan och försäkran, SKV 7880" och skicka in till Skatteverket. Denna blankett kan du ladda ner genom att klicka på länken nedan. Tag kontakt med Skatteverket för mer information.

Skatteverket utfärdar sedan ett vigselintyg för vigsel i utlandet, som är giltigt i 4 månader från utfärdat datum.

När tid för vigsel är bokad via ambassaden.seoul@gov.se ska följande dokument skickas till ambassaden:

  • Ansökan och försäkran – hindersprövning
  • Vigselintyg från Skatteverket
  • Kopia på båda parters pass (original uppvisas i samband med vigseln)

Ambassaden behöver få dokumenten minst en vecka före vigseln.

Du som är utskriven från Sverige och registrerad som bosatt i Sydkorea

För den som är utskriven från Sverige görs hindersprövningen av ambassaden. Fyll i blanketten "Hindersprövning - Ansökan och försäkran" SKV 7880.

Skicka/lämna in följande dokument till ambassaden senast två veckor före vigseln:

  • Ansökan och försäkran – hindersprövning
  • Kopia på båda parters pass (original uppvisas i samband med vigseln)
  • Personbevis (inte äldre än 4 månader)

Efter ceremonin ifylles blanketten "Intyg vigsel" av vigselförrättaren och insändes till Skatteverket för registrering av ert äktenskap.

Namnändring

Anmälan om namnändring måste göras innan vigseln äger rum. Blankett kan laddas ned från Skatteverkets webbplats.
Frågor om namnändring besvaras av Skatteverket.

Vittnen

Vid vigselakten ska två vittnen vara närvarande. Om brudparet har egna vittnen med sig måste namnen på dessa lämnas till ambassaden i samband med att blanketten "Intyg – hindersprövning" insändes - gärna genom bifogade passkopior. Vittnena måste vara svenska medborgare och ha uppnått vuxen ålder. Om så önskas kan i stället personal vid ambassaden fungera som vittnen. Besked om detta bör i så fall ges i god tid.

Avgift

För vigsel på ambassaden är avgiften

Registrering av vigseln i Sverige

För att den lokala skattemyndigheten i Sverige ska kunna registrera äktenskapet krävs att ett intyg på att vigseln ägt rum skickas in. Detta görs av ambassaden.

Ambassaden har tyvärr inte möjlighet att hjälpa till med hotellbokning, bröllopsmåltider, anvisning av hårfrisörska, förmedling av fotograf eller dylikt.

Blanketten ”Hindersprövning, Ansökan och försäkran” (SKV 7780)

Blankett "Efternamn, Anmälan" (SKV 7502)

Senast uppdaterad 04 sep 2023, 10.21