• Svenska

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att lyssna på lokala myndigheters råd.

Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan, så att UD eller ambassaden kan nå dig vid en större krissituation i landet, samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Anmäl dig till svensklistan

UD Resklar - på regeringen.se

Senast uppdaterad 21 dec 2023, 13.20