• Svenska

Om utlandet Sydkorea

Beställning av samordningsnummer i Sydkorea

Ambassaden fungerar som passmyndighet utomlands och är de som beställer samordningsnummer för svenska medborgare. Du som privatperson kan alltså inte beställa samordningsnummer. Ambassaden rekvirerar samordningsnummer för nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, nationellt id-kort eller varit folkbokförda i Sverige, innan en passansökan kan göras. Har namnanmälan inte gjorts av vårdnadshavarna görs detta samtidigt.

Medborgarskap

Barn under 12 år som adopteras av en eller flera svenska medborgare blir svenska medborgare vid adoptionen. Det gäller utländska adoptionsbeslut som är giltiga i Sverige.

Läs mer om reglerna för medborgarskap på Skatteverkets och Migrationsverkets webbplatser:

Skatteverket

Migrationsverket

Folkbokföring: Om ni EJ avser att ansöka om svenskt pass till ert barn

Namnanmälan

Eftersom folkbokföringen i Sverige inte automatiskt får reda på att barnet är fött är det viktigt att anmäla födseln till svenska Skatteverket. Det görs på blanketten ”Anmälan Namn” (SKV 7750). Skicka blanketten direkt till Skatteverket tillsammans med ett födelsebevis och kopior på föräldrarnas pass.

Samordningsnummer/Personnummer: Om ni avser att söka svenskt pass till ert barn

Ett samordningsnummer har efter den 18 juni 2021 olika status:
Aktivt och Vilandeförklarat läs mer här på Skatteverkets webbsida

Samordningsnummer utställs istället för personnummer för svenska medborgare som varken är eller har varit folkbokförda i Sverige. Samordningsnummer söks endast i de fall som föräldrarna har för avsikt att söka svenskt pass för sitt barn.

Ambassaden kan endast rekvirera samordningsnummer för svenska medborgare.

Följande handlingar behöver då uppvisas alla dokument ska vara i original och om det inte är på engelska ska även bestyrkt engelsk översättning lämnas in:

  • Barnet måste komma till ambassaden tillsammans med minst en av vårdnadshavarna
  • Födelsebevis  (Birth Certificate)ska vara utfärdat av en behörig myndighet i födelselandet och innehålla uppgifter om barnets namn, födelsedatum, födelseort och föräldrar
  • Förlossningsintyg eller graviditetsintyg. 
  • Ifylld blankett SKV 7750 (Anmälan om namn) ifylld och signerad av båda föräldrarna 
  • Föräldrarnas vigselbevis, om de var gifta när barnet föddes
  • Bekräftelse eller domstolsbeslut om föräldraskap (om ni föräldrar inte var gifta med varandra när barnet föddes)
  • Föräldrarnas pass eller giltig fotolegitimation.
  • Om bara den ena föräldern lämnar in ansökan måste han/hon ha med sig den andres pass eller giltigt fotolegitimation (original eller bestyrkt kopia).
  • Personbevis från Skatteverket om svensk far eller svensk mor är född utanför Sverige.
  • Certificate of registration of birth - family registration (om någon av föräldrarna är koreansk medborgare)

Boka tid om ni avser att ansöka om Samordningsnummer via ambassaden.seoul@gov.se

Ansökan är kostnadsfri

Skatteverkets handläggningstid är cirka 6-8 veckor.

När samordningsnumret är erhållits ska en passansökan ske inom tre (3) månader. 

Beställning av samordningsnummer

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer