• Svenska

Om utlandet Sydkorea

Legaliseringar

En legalisering är avsedd att styrka att en handling som har en underskrift av en tjänsteman eller en person med vissa befogenheter, verkligen undertecknats av utfärdaren och att denne vid tiden för undertecknandet hade en sådan befattning att han eller hon hade rätt att utfärda den handling det är fråga om.

En legalisering innebär sålunda inte något bekräftande av handlingens innehåll utan bestyrker bara en tjänstemans namnteckning och behörighet. Ambassaden legaliserar endast handlingar som redan är legaliserade av utrikesministeriet i Seoul eller av svenska Utrikesdepartementet. Ambassaden legaliserar således inte t.ex. personbevis som utfärdats av Skatteverket. Svenskar som behöver få personbevis legaliserade ska vända sig till:

UD Legaliseringar
Utrikesdepartementet
103 39 STOCKHOLM
Tel: +46 (0) 8-405 51 00  

UD Legaliseringar returnerar legaliserade dokument endast till mottagare inom Sverige. Det behövs således en mottagare i Sverige som kan ta emot och vidarebefordra dokumenten. Det finns även flera företag som kan utföra den tjänsten

Legaliseringar

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer