• Svenska

Om utlandet Sydkorea

Förlust av pass/Provisoriskt pass i Sydkorea

Om du förlorat ditt vanliga pass genom att det förkommit eller genom stöld så kan du ansöka om ett så kallat provisoriskt pass (nödpass). Det utfärdas normalt för en (1) resa direkt hem till Sverige alt. bosättningslandet och har kort giltighetstid.

Ditt pass en värdehandling och har det blivit tappat eller stulet måste du genast spärra passet genom att ringa eller skicka ett email till ambassaden med ditt namn och personnummer därefter behöver du göra en polisanmälan.

Detta pass, som är i A4-format, kan utfärdas normalt för en (1) resa direkt hem till Sverige alt. bosättningslandet och har kort giltighetstid. Om du behöver resa tillbaka omedelbart finns möjlighet att ansöka om ett provisoriskt pass under ambassadens ordinarie öppettider. Boka tid genom att skicka ett email till ambassaden Seoul emailbrevlåda .

Det är viktigt att du själv kontrollerar om landet du ska resa via godtar ett svenskt provisoriskt pass i A4-format. Uppgifterna får du lättast genom att kontakta respektive lands ambassad.

När du ansöker om provisoriskt pass, krävs följande:

Provisoriskt pass

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer