• Svenska

Om utlandet Sydkorea

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande. 

31 mar 2021

Information om UD:s avrådan med anledning av covid-19

UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder utanför EU, EES, Schengenområdet samt Storbritannien till och med den 31 maj 2021. UD har genom tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till flertalet europeiska länder. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Senast uppdaterad 02 nov 2020, 15.42

Aktuella händelser

Information om inresa till Sverige från Sydkorea 

För att mildra effekterna av coronavirusets spridning råder ett tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige. Beslutet är förlängt till och med den 31 mars 2021.  Några länder finns på listan för undantag, Sydkorea är ett av dessa.

Alla bosatta i Sydkorea, oavsett nationalitet, är undantagna inreseförbudet till Sverige. Från och med den 6 februari måste utlänningar inresande från Sydkorea uppvisa ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom 48 timmar före ankomsten till Sverige. Kravet gäller med några undantag tex för barn under 18 år, personal inom transportsektorn, personer som har ställning som varaktigt bosatta i Sverige och personer som har uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige. 

Svenska medborgare har alltid rätt att resa in i Sverige. För svenskar som varit utomlands gäller dock Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande testning och karantän som finns för att bromsa smittspridningen.

Här kan du hitta mer information om inreseregler till Sverige: Frågor och svar om inresa till Sverige 

Information om inresa till Sydkorea från Sverige och om covid-19 i Sydkorea   

Från 13 april 2020 upphör viseringsfriheten för svenska medborgare vid resa till Sydkorea och det går inte att resa in utan att först ha fått visering av en sydkoreansk ambassad. 

Från den 8 januari krävs ett negativt PCR-test för att resa in i Sydkorea. Testet måste tas senast 72 timmar innan avresa.

För svenskar med uppehållstillstånd i Sydkorea  (alien registration) som lämnat landet efter den 1 juni 2020 gäller nya inreseregler. Det handlar dels om ansökan om ett "re-entry"-tillstånd, dels om krav på att uppvisa negativt PCR-test. Undantag gäller för följande visumkategorier: diplomater (A-1), regeringstjänstemän (A-2), internationella överenskommelser (A-3) samt "overseas Koreans" (F4).

För att tillåtas inresa igen i Sydkorea efter 1 juni måste den som har uppehållstillstånd uppsöka Immigrationsmyndigheten och ansöka om nytt "re-entry"-tillstånd alternativt ansöka på flygplatsen innan utresa.  Enligt Justitiedeparementet rör sig ansökan om en ren formalitet som kommer att beviljas i princip alla fall. Avslag kommer endast ske om det finns skäl om misstanke om brott. Information från Ministry of Justice, Korea Immigration Service.

Vilka karantänsregler gäller vid inresa till Sydkorea?

Resenärer som har uppehållstillstånd (alien registration) i Sydkorea får från 15 maj tre dagar på sig att testa sig för viruset och får stanna i hemkarantän i fjorton dagar. Vid ankomst till Sydkorea får man fylla i ett hälsoformulär och genomgå temperaturtagning. Alla resenärer ombeds att ladda ner "Self Diagnosis App" på sina mobiltelefoner vid ankomst.

Resenärer som inte har uppehållstillstånd men har fått en visering av sydkoreanska ambassaden efter 5 april,  kommer att få stanna i karantän i två veckor i "government-designated facilities" på resenärens egen bekostnad (150 000 KRW per dygn motsvarande ca 1 300 svenska kronor). Enligt uppgift ska det också vara möjligt att genomföra karantänen i egen bostad om man kan uppvisa en fast adress. Covid-test ska genomföras inom tre dagar från ankomst. 

Svenska medborgare uppmanas att hålla sig uppdaterade om det allmänna läget genom nyhetsrapportering, lokala myndigheters råd och genom ambassadens reseinformation här på hemsidan eller i appen UD Resklar. Sydkoreanska myndigheter har tagit fram en engelskspråklig app som kan laddas ner till mobiltelefon: «Emergency Ready App».

Ambassaden uppmanar samtliga svenska medborgare som befinner sig i Sydkorea att anmäla sig till Svensklistan som ni hittar via följande länk samt avanmäla sig om man väljer att resa ut tidigare än angivet. 

Om du uppvisar symptom eller vill rådfråga myndigheterna om information kan du ringa Korea Center for Disease Control, telefonnummer 1339. 

Korea Immigration Service kan ni kontakta för rådgivning, telefonnummer 1345.

Ett stort antal länder har infört restriktioner och eller reseförbud för besökande som vistats i Sydkorea. Flera flygbolag har dragit ner på antalet avgångar/ställt in sina flyg till/från Seoul.International Air Transport Association (IATA) och Korean Airs hemsida finns reseinformation från olika länder sammanställd men kontrollera alltid med det land du planerar att resa till eller via. Om du har en nära förestående resa bör du ta kontakt med din researrangör alternativt ditt försäkringsbolag om du har frågor kring om-/avbokning. Sydkorea  har infört inreseförbud/arantänbestämmelser för resenärer som kommer från vissa länder som är drabbade av corona.

Ansvarig myndighet när det gäller corona är Korea Center for Disease Control and Prevention (KCDC). De har  uppdaterad information om läget på sin webbplats. 

Hälsoministeriet har den 20 mars lanserat en hemsida på engelska med information som uppdateras löpande.

Seoul Metropolitan Government har uppdaterad information om läget i Seoul.  

Personer som visar symptom ska kontakta Korea Center for Disease Control and Prevention på telefonnummer 1339 innan de besöker klinik eller sjukhus.

Nedanstående länkar till några engelskspråkiga nyhetssidor: https://en.yna.co.kr/
https://www.koreatimes.co.kr

Uppmanar UD svenskar att resa hem?

Alla som befinner sig utomlands bör se över sin egen situation och ta i beaktande att möjligheterna att resa tillbaka till Sverige påverkas av reducerad flygtrafik och kan förändras snabbt.

Svenska utlandsresenärer – dvs de som har för avsikt att återvända till Sverige inom en relativt snar framtid – bör överväga att snarast möjligt återvända till Sverige. Håll tät kontakt med flyg- rese- och försäkringsbolag om konsekvenserna av händelseutvecklingen.

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer ringer man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05

Läs mer om UD:s rekommendationer här

Mer information om smittspridning och hälsoråd 

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittskydd och följer även utbrott av smittsamma sjukdomar utomlands. Aktuell information om coronaviruset kan följas via Folhälsomyndigheten, Världshälsoorganisationen (WHO) eller Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)

Folkhälsomyndigheten - Mer  information om utbrottet här/Epidemiologiskt läge
Folkhälsomyndigheten - Frågor och svar om viruset
Folkhälsomyndigheten - Information till resenärer 

 

 

 

Allmänna säkerhetsläget

Den säkerhetspolitiska situationen mellan Nord- och Sydkorea är stundtals mycket spänd och säkerhetsläget kan förändras med kort varsel. För närvarande är det ambassadens bedömning att säkerhetsläget är oförändrat, trots förhöjd retorik och återkommande nordkoreanska missiltester i strid med internationell rätt. Ambassaden rekommenderar att besökare noga följer nyhetsrapportering om det säkerhetspolitiska läget på den koreanska halvön, ambassadens webbplats och i förekommande fall följa lokala myndigheters anvisningar. 

Sydkoreanska myndigheter har tagit fram en engelskspråklig app som kan laddas ner till mobiltelefon: «Emergency Ready App».

Sydkorea är allmänt sett ett tryggt resmål. Brottslighet förekommer endast i liten utsträckning och är, när något ändå inträffar, oftast alkoholrelaterad.

I Sydkorea anordnas ofta demonstrationer i anslutning till arbetsmarknadskonflikter, inrikespolitiska händelser eller kring relationerna med främst Japan och Nordkorea. I Seoul förekommer demonstrationer ofta särskilt i Gwanghamun-området i centrala staden samt vid parlamentet i Yeouido. Även om polispådraget ofta är stort är i allmänhet dessa åsiktsyttringar fredliga och orsakar på sin höjd vissa störningar i trafiken. I några fall har det dock förekommit våldsamma sammandrabbningar mellan demonstranter och polis. Det kan därför vara klokt att undvika eventuella demonstrationer.

Terrorism

Risken för terrorattentat i Sydkorea bedöms vara låg. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/

Råd till resenärer. Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

På somrarna och i början av hösten kan kraftiga orkaner (tyfoner) orsaka farliga situationer. Vid landets sydkust finns en liten risk för jordbävningar och flodvågor orsakade av jordbävningar.

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare behöver inte visum såvida vistelsen i Sydkorea inte varar längre än 90 dagar och inte innebär studier eller arbete. Det rekommenderas att personer som ämnar stanna i Sydkorea en längre tid meddelar sina kontaktuppgifter till ambassaden och även meddelar när de lämnar landet.

Ytterligare information finns på Korea Immigration Service hemsida.

Hälso- och sjukvård

I bergstrakterna i landets norra del förekommer malaria i någon mån. Man bör överväga att vaccinera sig mot japansk encefalit innan resan. Den myggart som sprider hjärnfeber har blivit allmännare i landets södra delar. Antalet smittade fall är dock fortfarande lågt.

Ytterligare information finns på 1177 Vårdguidens hemsida.

På Korea4expats hemsida finns en lista över tillgängliga sjukhus i Seoul med internationella kliniker.

Vid brådskande sjukvård i Sydkorea ring 1339. Här finns utbildad sjukvårdspersonal tillgänglig 24 timmar om dygnet. Vid samtal ger personalen första hjälpen råd eller ringer efter en ambulans som hämtar upp patienten för vård.

Lokala lagar och sedvänjor

I Sydkorea förhåller man sig till varandra utifrån vilken position man har i samhället. Här spelar kön, ålder och titel roll. Därför är det, speciellt i affärssammanhang, viktigt att utbyta visitkort för då vet man hur man skall förhålla sig till varandra.

Koreaner tilltalar varandra med titel eller vilken position man har i familjen. Man använder sällan namn. Det ändras dock alltmer och i kontakter med utlänningar används oftast titel och efternamn.

Mer information finns på eDiplomats hemsida.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Sydkorea är ett tryggt resmål. Brottslighet förekommer endast i mindre utsträckning.

Trafiksäkerhet

Järnvägs- och landsvägsnäten är täckande och fjärrtrafikens tåg- och bussnätverk är täta. Också i städerna fungerar allmänna fortskaffningsmedel väl. Det är enkelt att röra sig med metro i Seoul och andra stora städer eftersom skyltarna och högtalarutropen är på engelska. Trafikstockningar är vanliga och försvårar personbils- och busstrafiken.

Det är viktigt att uppmärksamma att bilar inte nödvändigtvis stannar vid ett övergångsställe bara för att det är rött ljus utan som fotgängare måste man försäkra sig att bilarna stannat innan man går över gatan.

På trottoarer är det vanligt att mopeder och motorcyklar kör för att snabbare komma fram så även dessa måste uppmärksammas extra noga.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan eller har kontrollerat om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige.

Övriga upplysningar

3G telefoner fungerar i Sydkorea. Lokala CDMA-telefoner kan hyras i Incheon-flygplatsens ankomsthall. I vissa av telefonerna kan man använda svenska SIM-kort.

Det är relativt besvärligt att klara sig på engelska i Sydkorea, förutom i de största hotellen och resebyråerna. Detta gäller särskilt utanför huvudstaden, men också i huvudstaden Seoul. I Seoul och Busan finns det engelskspråkig tolkservice att tillgå i en del taxibilar (klistermärke i taxifönstret). I Sydkorea har små gator ofta inga namn alls och det är vanligt att gatuskyltar saknas. Sydkoreanerna är emellertid vänliga och hjälper gärna till med att hitta rätt adress trots att deras språkkunskap kan vara bristfällig.

Korea National Tourism Organisation (KNTO) hjälper resenärer på engelska på telefonnummer 1330, Mobiltfn lokalt: 02-1330 eller  med +82-2-1330.

Nödnummer avsett för brand eller sjukvård är 119. För polisen är det 112.

Turistinformation och övrig information gällande Sydkorea finns på Internet på adress www.korea.net.
Ytterligare information Kontaktuppgifter: Sveriges ambassad, Seoul

Ambassaden & konsulat

* Information från koreanska immigrationsmyndigheter om vad som gäller för utlänningar som bor i Korea:

  • Rapportera till myndigheten information om ändrad adress senast två veckor efter förändringen.
  • Informera om passnummer och giltighetstid till myndigheten senast 30 dagar efter det att man skaffat nytt pass.
  • Nyfödda barn ska registreras senast 90 dagar efter födseln. 

Mer detaljerad information på engelska kan ni få genom att i Korea ringa Immigration Contact Center 1345 (inget riktnummer och bara fyra siffror)