Meny
  • Svenska

Om utlandet Sydkorea

Ambassadens reseinformation

02 apr 2020

Utlandsresor – avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här
Avrådan

Sydkorea - avrådan

UD avråder från icke-nödvändiga resor till staden Daegu och provinsen Gyeongbuk.

Beslut om avrådan togs den 6 mars 2020.

Avrådan gäller tills vidare.

Senast uppdaterad 29 mar 2020, 16.10

Aktuella händelser

Meddelande om de yttre gränserna inom EU och Schengen

Regeringen har den 17 mars, med anledning av Europeiska rådets och kommissionens uppmaning, beslutat att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige, i syfte att mildra effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen av covid-19. Det tillfälliga förbudet mot icke nödvändiga resor gäller från den 19 mars. Beslutet gäller inte för svenska medborgare,  andra personer bosatta i Sverige eller för personer som har särskilt viktiga skäl att resa till Sverige. Läs mer här 

Information om Coronaviruset (Covid-19) i Sydkorea 

I Sydkorea har drygt 9 000 fall bekräftats, varav drygt 300 i Seoul. De flesta fallen har konstaterats i staden Daegu och provinsen Gyeongbuk, 30 mil sydost om Seoul. Städerna Deagu, Cheongdo och Gyeongsang (till vilka Sverige har en avrådan för icke-nödvändiga resor sedan den 6 mars) har utnämnts till ”special care zones” vilket betyder att myndigheterna fokuserar insatser för att minska spridning av smitta. De sydkoreanska myndigheterna har genomfört ett stort antal tester. Hittills har närmare 400 000 personer testats. 

Från den 22 mars  kommer alla resenärer från Europa att utöver temperaturtagning och att man fyller i ett hälsoformulär vid ankomst också att testas för viruset. Alla resenärer ombeds att ladda ner "Self Diagnosis App" på sina mobiltelefoner vid ankomst. Från 1 april ska personer som bor i Korea vistas i karantän i sina hem . De som är korttidsbesökare i Korea och inte har en fast adress kommer från 1 april att att få stanna i karantän i två veckor i "government-designated facilities" på resenärens egen bekostnad.

UD och ambassaden i Seoul följer utvecklingen och uppdaterar reseinformationen här på hemsidan regelbundet. Ambassaden i Seoul står i kontakt med sydkoreanska myndigheter om utvecklingen.

Svenska medborgare uppmanas att hålla sig uppdaterade om det allmänna läget genom nyhetsrapportering, lokala myndigheters råd och genom ambassadens reseinformation här på hemsidan eller i appen UD Resklar. Sydkoreanska myndigheter har tagit fram en engelskspråklig app som kan laddas ner till mobiltelefon: «Emergency Ready App».

Ambassaden uppmanar samtliga svenska medborgare som befinner sig i Sydkorea att anmäla sig till Svensklistan som ni hittar via följande länk samt avanmäla sig om man väljer att resa ut tidigare än angivet. 

Om du uppvisar symptom eller vill rådfråga myndigheterna om information kan du ringa Korea Center for Disease Control, telefonnummer 1339. 

Korea Immigration Service kan ni kontakta för rådgivning, telefonnummer 1345.

Ett stort antal länder har infört restriktioner och eller reseförbud för besökande som vistats i Sydkorea. Flera flygbolag har dragit ner på antalet avgångar/ställt in sina flyg till/från Seoul.International Air Transport Association (IATA) och Korean Airs hemsida finns reseinformation från olika länder sammanställd men kontrollera alltid med det land du planerar att resa till eller via. Om du har en nära förestående resa bör du ta kontakt med din researrangör alternativt ditt försäkringsbolag om du har frågor kring om-/avbokning. Sydkorea  har infört inreseförbud/arantänbestämmelser för resenärer som kommer från vissa länder som är drabbade av corona.

Det är fortsatt möjligt att resa i landet med tåg, buss, bil och flyg. Påverkan på tidtabeller kan dock förekomma och många inrikes flyglinjer har ställts in. Terminsstarten för skolor och universitet har skjutits upp till den 6 april och all barnomsorgsverksamhet är stängd. I Seoul har många statliga idrottsanläggningar, museum och bibliotek stängts tills vidare och det råder förbud mot stora folksamlingar.

Ansvarig myndighet är Korea Center for Disease Control and Prevention (KCDC). De har  uppdaterad information om läget på sin webbplats. 

Hälsoministeriet har den 20 mars lanserat en hemsida på engelska med information som uppdateras löpande.

 Seoul Metropolitan Government har uppdaterad information om läget i Seoul.  

Personer som visar symptom ska kontakta Korea Center for Disease Control and Prevention på telefonnummer 1339 innan de besöker klinik eller sjukhus.

Nedanstående länkar till några engelskspråkiga nyhetssidor:

https://en.yna.co.kr/

https://www.koreatimes.co.kr

Global avrådan för svenska medborgare för utlandsresor från 14 mars  

  • Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut.
  • Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Avrådan för icke-nödvändiga resor till Daegu och provinsen Gyeongbuk 

  • UD avråder från icke-nödvändiga resor till staden Daegu och provinsen Gyeongbuk.
  • Beslut om avrådan togs den den 6 mars 2020. Avrådan gäller tills vidare.

Uppmanar UD svenskar att resa hem?

Alla som befinner sig utomlands bör se över sin egen situation. Det kan exempelvis ibland vara bäst att inte resa överhuvudtaget för en tid framöver. Resenärer måste anpassa sig till situationen och acceptera en viss grad av ovisshet. Många resenärer kan bli tvungna att stanna kvar på resmålet tills flygtrafiken sätter igång igen. Resebyråerna och flygbolagen försöker transportera hem alla som berörs. Det är ett beslut som individen måste ta.

Vad är skillnaden mellan avrådan från icke nödvändiga resor och alla resor?
Icke nödvändiga resor avser besöks-och turistresor. Alla resor omfattar även affärsresor och officiella resor.

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00. För aktua konsulära nödsituationer ringer man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05

Läs mer om UD:s avrådan här

Mer information om smittspridning och hälsoråd 

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittskydd och följer även utbrott av smittsamma sjukdomar utomlands. Aktuell information om coronaviruset kan följas via Folhälsomyndigheten, Världshälsoorganisationen (WHO) eller Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)

Folkhälsomyndigheten - Mer  information om utbrottet här/Epidemiologiskt läge 

Folkhälsomyndigheten - Frågor och svar om viruset 

Folkhälsomyndigheten - Information till resenärer 

Enligt Folkhälsomyndigheten ska personer som vistats i Sydkorea vara uppmärksamma på luftvägssymptom som hosta, andningssvårigheter eller feber och ringa sjukvården 1177 Vårdguiden för bedömning.

 

 

Allmänna säkerhetsläget

Den säkerhetspolitiska situationen mellan Nord- och Sydkorea är stundtals mycket spänd och säkerhetsläget kan förändras med kort varsel. För närvarande är det ambassadens bedömning att säkerhetsläget är oförändrat, trots förhöjd retorik och återkommande nordkoreanska missiltester i strid med internationell rätt. Ambassaden rekommenderar att besökare noga följer nyhetsrapportering om det säkerhetspolitiska läget på den koreanska halvön, ambassadens webbplats och i förekommande fall följa lokala myndigheters anvisningar. 

Sydkoreanska myndigheter har tagit fram en engelskspråklig app som kan laddas ner till mobiltelefon: «Emergency Ready App».

Sydkorea är allmänt sett ett tryggt resmål. Brottslighet förekommer endast i liten utsträckning och är, när något ändå inträffar, oftast alkoholrelaterad.

I Sydkorea anordnas ofta demonstrationer i anslutning till arbetsmarknadskonflikter, inrikespolitiska händelser eller kring relationerna med främst Japan och Nordkorea. I Seoul förekommer demonstrationer ofta särskilt i Gwanghamun-området i centrala staden samt vid parlamentet i Yeouido. Även om polispådraget ofta är stort är i allmänhet dessa åsiktsyttringar fredliga och orsakar på sin höjd vissa störningar i trafiken. I några fall har det dock förekommit våldsamma sammandrabbningar mellan demonstranter och polis. Det kan därför vara klokt att undvika eventuella demonstrationer.

Terrorism

Risken för terrorattentat i Sydkorea bedöms vara låg. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/

Råd till resenärer. Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

På somrarna och i början av hösten kan kraftiga orkaner (tyfoner) orsaka farliga situationer. Vid landets sydkust finns en liten risk för jordbävningar och flodvågor orsakade av jordbävningar.

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare behöver inte visum såvida vistelsen i Sydkorea inte varar längre än 90 dagar och inte innebär studier eller arbete. Det rekommenderas att personer som ämnar stanna i Sydkorea en längre tid meddelar sina kontaktuppgifter till ambassaden och även meddelar när de lämnar landet.

Ytterligare information finns på Korea Immigration Service hemsida.

Hälso- och sjukvård

I bergstrakterna i landets norra del förekommer malaria i någon mån. Man bör överväga att vaccinera sig mot japansk encefalit innan resan. Den myggart som sprider hjärnfeber har blivit allmännare i landets södra delar. Antalet smittade fall är dock fortfarande lågt.

Ytterligare information finns på 1177 Vårdguidens hemsida.

På Korea4expats hemsida finns en lista över tillgängliga sjukhus i Seoul med internationella kliniker.

Vid brådskande sjukvård i Sydkorea ring 1339. Här finns utbildad sjukvårdspersonal tillgänglig 24 timmar om dygnet. Vid samtal ger personalen första hjälpen råd eller ringer efter en ambulans som hämtar upp patienten för vård.

Lokala lagar och sedvänjor

I Sydkorea förhåller man sig till varandra utifrån vilken position man har i samhället. Här spelar kön, ålder och titel roll. Därför är det, speciellt i affärssammanhang, viktigt att utbyta visitkort för då vet man hur man skall förhålla sig till varandra.

Koreaner tilltalar varandra med titel eller vilken position man har i familjen. Man använder sällan namn. Det ändras dock alltmer och i kontakter med utlänningar används oftast titel och efternamn.

Mer information finns på eDiplomats hemsida.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Sydkorea är ett tryggt resmål. Brottslighet förekommer endast i mindre utsträckning.

Trafiksäkerhet

Järnvägs- och landsvägsnäten är täckande och fjärrtrafikens tåg- och bussnätverk är täta. Också i städerna fungerar allmänna fortskaffningsmedel väl. Det är enkelt att röra sig med metro i Seoul och andra stora städer eftersom skyltarna och högtalarutropen är på engelska. Trafikstockningar är vanliga och försvårar personbils- och busstrafiken.

Det är viktigt att uppmärksamma att bilar inte nödvändigtvis stannar vid ett övergångsställe bara för att det är rött ljus utan som fotgängare måste man försäkra sig att bilarna stannat innan man går över gatan.

På trottoarer är det vanligt att mopeder och motorcyklar kör för att snabbare komma fram så även dessa måste uppmärksammas extra noga.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan eller har kontrollerat om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige.

Övriga upplysningar

3G telefoner fungerar i Sydkorea. Lokala CDMA-telefoner kan hyras i Incheon-flygplatsens ankomsthall. I vissa av telefonerna kan man använda svenska SIM-kort.

Det är relativt besvärligt att klara sig på engelska i Sydkorea, förutom i de största hotellen och resebyråerna. Detta gäller särskilt utanför huvudstaden, men också i huvudstaden Seoul. I Seoul och Busan finns det engelskspråkig tolkservice att tillgå i en del taxibilar (klistermärke i taxifönstret). I Sydkorea har små gator ofta inga namn alls och det är vanligt att gatuskyltar saknas. Sydkoreanerna är emellertid vänliga och hjälper gärna till med att hitta rätt adress trots att deras språkkunskap kan vara bristfällig.

Korea National Tourism Organisation (KNTO) hjälper resenärer på engelska på telefonnummer 1330, Mobiltfn lokalt: 02-1330 eller  med +82-2-1330.

Nödnummer avsett för brand eller sjukvård är 119. För polisen är det 112.

Turistinformation och övrig information gällande Sydkorea finns på Internet på adress www.korea.net.
Ytterligare information Kontaktuppgifter: Sveriges ambassad, Seoul

Ambassaden & konsulat

* Information från koreanska immigrationsmyndigheter om vad som gäller för utlänningar som bor i Korea:

  • Rapportera till myndigheten information om ändrad adress senast två veckor efter förändringen.
  • Informera om passnummer och giltighetstid till myndigheten senast 30 dagar efter det att man skaffat nytt pass.
  • Nyfödda barn ska registreras senast 90 dagar efter födseln. 

Mer detaljerad information på engelska kan ni få genom att i Korea ringa Immigration Contact Center 1345 (inget riktnummer och bara fyra siffror)