• Svenska

Om utlandet Sydkorea

Rösta i EU valet 2024 i Sydkorea

Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet. Vill du brevrösta från utlandet får du skicka brevrösten tidigast den 25 april 2024. Du kan förtidsrösta från utlandet tidigast den 16 maj 2024.

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

  • 18 år senast på valdagen, och
  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

Anmäl aktuell adress/anmäl dig till röstlängden

För att anmäla din adress eller om du behöver anmäla dig till röstlängden måste du fylla i blanketten "Ny adress/röstlängd för utvandrad" och skicka in den till Skatteverket. Du kan också fylla i blanketten och lämna den på ambassaden.

Även en inkommen röst från utlandet vid ett val räknas som en anmälan till röstlängden. Rösten räknas i det aktuella valet om den kommer in senast dagen före valdagen.

Om du anser att du felaktigt är utesluten från röstlängden eller anser att dina uppgifter om rösträtt är felaktiga har du möjlighet att begära rättelse i röstlängden.

Begäran om rättelse i röstlängden ska skriftligen skickas till Länsstyrelsen senast 12 dagar före valdagen.

Alla som har rösträtt får ett röstkort via brev

Om du har rösträtt får du ett röstkort skickat till din folkbokföringsadress. Röstkortet skickas 18 dagar före valdagen. På röstkortet står det vilket valdistrikt du tillhör, vallokalens namn, adress och öppettider.

Utlandsröstkort är ett röstkort som är anpassat för utlandssvenskar. Utlandsröstkorten skickas tidigare än vanliga röstkort och skickas ut cirka 50 dagar före valet till din utlandsadress som du anmält till Skatteverket. Säkerställ i god tid före valet att Skatteverket har din aktuella utlandsadress.

Du kan använda utlandsröstkortet för att brevrösta eller rösta på ambassaden/konsulat.

Om du befinner dig i Sverige under valet kan du beställa ett nytt röstkort som gäller för röstning i Sverige.

Röstning i Korea

Ambassaden kommer ha öppet för röstmottagning följande datum och tider:

Torsdag 16 maj  kl. 14.00 - 17.00
Fredag  17 maj  kl. 14.00 - 16.00
Söndag 19 maj  kl. 12.00 - 14.00
Måndag 20 maj  kl. 08.30 - 11.30
Onsdag 22 maj  kl. 14.00 - 17.00
Torsdag 23 maj  kl. 17.00 - 19.30
Måndag 27 maj  kl. 08.30 - 12.00
Onsdag 29 maj  kl. 17.00 - 19.30

Brevröstning

Du behöver särskilt material för att brevrösta och två vittnen som har fyllt 18 år. Vittnena behöver inte vara svenska medborgare.

Om du befinner dig i Korea och vill brevrösta kommer du kunna beställa brevröstningsmaterial från ambassaden. Du skickar själv din brevröst till Valmyndigheten. Tänk på att posta brevet i god tid före valet så att din röst hinner fram.

Läs mer på om utlandsröstning på Valmyndighetens webbsida: 

Rösta från utlandet - valmyndigheten

Har du frågor om val och rösträtt kontakta Valmyndigheten:
Tel: + 46 10 57 57 000

Rösträtt och röstlängd - valmyndigheten

Har du frågor om anmälan till röstlängden kontakta Skatteverket
Tel: + 46 8 564 851 60

Anmälan till röstlängden - Skatteverket

Election and the right to vote in english

Rösta utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer