• Svenska

Om utlandet Sydkorea

Ansökan om pass för vuxna

Passbokningssystem

Passtider

För att kunna ansöka om/förnya ordinarie pass eller nationellt ID-kort på ambassaden i Seoul måste du boka tid online. Du bokar din tid själv via länk nedan om du behöver avboka så gör det i så god tid som möjligt.

  • Personlig inställelse vid ambassaden
  • Tidigare pass gällande eller utgånget ska medtas. Giltig svensk fotolegitimation om passet har gått ut. Om du inte kan uppvisa tidigare pass måste du uppvisa giltig svensk fotolegitimation för att styrka din identitet. Mer om giltig legitimation vid passansökan på Polisens webbplats
  • Om du saknar giltig id-handling när du ansöker om pass eller nationellt id-kort kan du ta med dig en person som intygar din identitet och ett nytaget foto. Den som följer med dig måste vara godkänd intygsgivare och kunna visa upp giltig id-handling se polisens hemsida vem som är godkänd intygsgivare och vilken ID handling som är giltig 
    Dokumentet "Försäkran om sökandens identitet" fylls i på plats.
  • Om du aldrig haft ett pass ska dokument från Skatteverket där person- eller samordningsnummer framgår tas med.
  • Blanketten Uppgift för utredning av svenskt medborgarskap - ladda ner, fyll i, skriv ut och ta med till ambassaden. Alla svenska medborgare måste fylla i blanketten.
  • Om passet är stulet/förkommet ska en polisanmälan göras och polisrapport lämnas in. Det stulna/förkomna passet spärras av passmyndigheten.
  • Om du också har ett annat medborgarskap ska intyg om detta uppvisas. Om det andra medborgarskapet har förvärvats före den 1 juli 2001 kan du automatiskt ha förlorat det svenska medborgarskapet. Du måste då ha med ett intyg från Migrationsverket om att du återfått det svenska medborgarskapet. (Den som mellan den 1 juni 2001 och 30 juni 2003 ansökte om att återfå det svenska medborgarskapet fick ett intyg om detta från Migrationsverket.)
  • Om du aldrig bott i Sverige krävs att du uppvisar födelsebevis där båda föräldrarnas namn framgår.
  • Avgift för passet Avgifter för pass och intyg m.m. - Sweden Abroad 
  • Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

    Efter ansökan tar det vanligtvis ca 3-4 veckor innan du får ditt nya pass. Du får ett mail när passet har kommit till oss. Bokning för att hämta pass krävs alltid, även om emailet inte anger det. Bokning för upphämtning av pass sker via ambassaden.seoul@gov.se. Det nya passet måste upphämtas personligen och det gamla giltiga passet skall tas med för makulering om det inte är giltigt längre tas annan giltig svensk ID handling med.

    Tidsbokning

Förnyelse av pass

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer