Om utlandet Slovakien

Akuella händelser

Situationen i Ukraina

Ryssland har invaderat Ukraina. Säkerhetsläget är mycket allvarligt. Situationen påverkar möjligheten att resa från Ukraina till angränsande länder. Läs mer på ambassaden i Ukrainas webbsida.

Vid den slovakisk-ukrainska gränsen är tre gränsövergångar öppna: Vyšné Nemecké, Ubľa och Veľké Slemence. Gränsövergången Veľké Slemence är öppen varje dag mellan kl. 08.00 till 20.00.

Information om vilka åtgärder Slovakien har vidtagit i samband med situationen i Ukraina återfinns på slovakiska regeringens hemsida samt på slovakiska inrikesministeriets hemsida.

Reseinformation med anledning av coronapandemin

För närvarande är de flesta smittspridningsreducerande åtgärder hävda i Slovakien. Svenska resenärer uppmanas dock att följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt respektera gällande coronarestriktioner. Detaljer om smittspridningsreducerande åtgärder återfinns på det slovakiska regeringskansliets särskilda hemsida om coronaviruset och på slovakiska folkhälsomyndighetens hemsida.

Pandemirelaterade inreserestriktioner i Slovakien är borttagna. Det föreligger inget krav på vaccinationsbevis, tillfrisknandebevis eller testbevis vid inresa till Slovakien.

Senast uppdaterad 25 jan 2023, 15.06
Ambassadens reseinformation
Flag
Ola Ericson/imagebank.sweden.se

Sveriges honorära generalkonsulat i Slovakien

Sveriges honorära generalkonsulat i Bratislava är ambassaden i Wiens underlydande konsulat. Konsulatet arbetar med en rad olika frågor i syfte att främja Sverige. Att ge konsulär assistans till svenska medborgare bosatta i Slovakien, liksom till svenskar på tillfälligt besök i landet är också en viktig uppgift. Huvudansvaret för konsulär service ligger dock på ambassaden i Wien.

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Läs mer
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse.

Läs mer