• Svenska

Om utlandet Österrike

Pass och nationellt ID-kort för vuxen

Ansökan om pass eller nationellt ID-kort kan enbart göras personligen på svensk ambassad. Det är inte möjligt att ansöka om pass eller nationellt ID-kort vid ett svenskt konsulat i Österrike eller Slovakien. Svenska pass och nationella ID-kort för vuxna är giltiga i fem år.

Ansökan om pass och nationellt ID-kort kan endast ske efter tidsbokning online.

När du ansöker om pass eller nationellt ID-kort måste du kunna styrka din identitet och ditt svenska medborgarskap. Därför behöver du vid ansökningstillfället ta med följande handlingar i original:

 • Giltigt pass eller nationellt ID-kort
  Om du saknar giltig ID-handling kan en närstående, med en av ambassaden giltig legitimation, följa med till ambassaden för att intyga din identitet. Lista på godkända intygsgivare. Om passet eller det nationella ID-kortet är stulet eller förkommet behöver du uppvisa en polisanmälan. 

 • Uppgift för utredning av svenskt medborgarskap
  Blanketten "Uppgift för utredning av svenskt medborgarskap" behöver alltid fyllas i vid ansökan om pass eller nationellt ID-kort, oavsett hur det svenska medborgarskapet har förvärvats. Blanketten finns tillgänglig på svenska, tyska och engelska och ska vara färdigt ifylld när du kommer till ambassaden

 • Aktuellt (nyutställt) folkbokföringsbevis från det landet där du bor 
  - Meldebestätigung om du bor i Österrike
  - Meldebescheinigung om du bor i Tyskland
  - alternativt folkbokföringsbevis från annat land
 • Födelsebevis
  Du som är utlandsfödd och aldrig varit folkbokförd i Sverige behöver ta med ditt internationella födelsebevis.

 • Intyg om svenskt medborgarskap
  - Medborgarskapsbevis om du blev svensk efter ansökan.
  - Du som ansökt om att få behålla svenskt medborgarskap efter 22-årsdagen måste uppvisa beslutet från Migrationsverket. Saknar du beslutet kan du komma att behöva uppvisa en medborgarskapsförklaring från Migrationsverket. Läs mer information om att behålla svenskt medborgarskap. Tänk på att Migrationsverket kan ha långa handläggningstider och att du därför bör kontakta dem i god tid.

 • Utländskt pass/ID-kort – om du har ytterligare medborgarskap än det svenska.

 • Ambassaden kan i vissa fall kräva ytterligare handlingar för att fastställa medborgarskap. Vilka handlingar som krävs för att styrka ett medborgarskap skiljer sig från fall till fall och blir tydligt först när ansökan är påbörjad.

Kontrollera att uppgifterna i den svenska folkbokföringen är korrekta. Pass och ID-kort utfärdas i det namn som finns i den svenska folkbokföringen, mer information finns på Skatteverkets webbplats.
För ny adress i utlandet (utanför Sverige), behöver du fylla i och ta med utskriven blankett ”Ny adress/röstlängd för utvandrad”.

Observera att personer med samordningsnummer kan räkna med en något längre handläggningstid för att få sitt pass om numret blivit vilandeförklarat av Skatteverket. På Skatteverkets hemsida hittar du mer information om Förnyelse och vilandeförklaring av samordningsnummer.

Avgifter

Ansökningsavgifter för pass och nationella ID-kort hittar du under ambassadens avgiftssida. Sveriges ambassad i Wien accepterar kontant betalning eller betalning med Mastercard, Visa, Maestro och V Pay. 
Om du vill hämta ut passet eller det nationella ID-kortet på ett konsulat i Österrike eller Slovakien tillkommer portoavgift som betalas vid ansökningstillfället. I detta fall tillkommer även en avgift för utlämning av resehandlingen, som betalas kontant till konsulatet vid utlämningstillfället.

Utlämning

Efter ansökan tar det vanligtvis två till fyra veckor innan passet eller det nationella ID-kortet kan hämtas på ambassaden eller på ett konsulat. Ambassaden har tyvärr ingen möjlighet att påskynda handläggningstiden.
Information om att passet eller det nationella ID-kortet kan hämtas skickas till den e-postadress som du uppger vid ansökningstillfället.
Vid utlämningstillfället måste det gamla passet och/eller nationella ID-kortet tas med. Du hämtar passet eller det nationella id-kortet under våra ordinarie öppettider för övriga ärenden. Det finns ingen tidsbokning för upphämtning av pass eller nationellt id-kort.

Ändringar av personuppgifter

Om du vill ändra personuppgifter i ditt pass måste du kontakta Skatteverket för att få ditt namn ändrat. På skatteverkets hemsida hittar du information om namnändring.
Om du vill ändra din födelseort måste du ta med födelsebevis i original vid ansökningstillfället.