• Svenska

Om utlandet Österrike

Pass och nationellt ID-kort för minderårig

Ansökan om pass eller nationellt ID-kort för minderårig kan enbart göras personligen, tillsammans med minst en vårdnadshavare, på svensk ambassad. Det är inte möjligt att ansöka om pass eller nationellt ID-kort vid ett svenskt konsulat i Österrike eller Slovakien. Fram till tolv års ålder är svenska pass och nationellt ID-kort giltiga i tre år, därefter är giltighetstiden fem år.

Ansökan om pass och nationellt ID-kort kan endast ske efter tidsbokning online.

Observera att innan passansökan för minderårig kan göras måste Skatteverket ha fattat beslut om samordningsnummer för vederbörande.

När du ansöker om pass eller nationellt ID-kort måste du kunna styrka din identitet och ditt svenska medborgarskap. Därför behöver du vid ansökningstillfället ta med följande handlingar i original:

 • Giltigt pass eller nationellt ID-kort
  Barnets tidigare pass ska medtas. Båda vårdnadshavarnas giltiga pass eller nationella ID-kort ska uppvisas.

 • Har barnet endast en vårdnadshavare skall detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut.

 • Uppgift för utredning av svenskt medborgarskap
  Blanketten "Uppgift för utredning av svenskt medborgarskap" ska alltid fyllas i vid ansökan om pass eller nationellt ID-kort, oavsett hur det svenska medborgarskapet har förvärvats. Blanketten ska undertecknas av båda vårdnadshavarna. Blanketten finns tillgänglig på svenska, tyska och engelska

 • Aktuellt (nyutställt) folkbokföringsbevis från det landet där du bor 
  -Meldebestätigung om du bor i Österrike
  -Meldebescheinigung om du bor i Tyskland
  -alternativt folkbokföringsbevis från annat land
 • Vårdnadshavares medgivande
  Blanketten "Vårdnadshavares medgivande" måste vara undertecknad av båda vårdnadshavarna. Namnteckningarna ska dessutom vara bevittnade av två utomstående personer eller av ambassadens personal på plats. Blanketten finns tillgänglig på svenskatyska och engelska.

 • Födelsebevis
  Om barnet är utlandsfödd och aldrig varit folkbokförd i Sverige behövs ett internationellt födelsebevis.
 • Om barnet också har ett annat medborgarskap ska intyg om detta uppvisas.
 • Kontrollera att uppgifterna i den svenska folkbokföringen är korrekta. Pass och ID-kort utfärdas i det namn som finns i den svenska folkbokföringen, mer information finns på Skatteverkets webbplats.
  För ny adress i utlandet (utanför Sverige), behöver du fylla i och ta med utskriven blankett ”Ny adress/röstlängd för utvandrad”.
 • Ambassaden kan i vissa fall kräva ytterligare handlingar för att fastställa medborgarskap.

Om den sökande eller en vårdnadshavare saknar giltig ID-handling kan en närstående intyga personens identiteten, med av ambassaden giltig legitimation. Om resehandlingen blivit stulen eller förkommit behöver du uppvisa en polisanmälan.

Observera att personer med samordningsnummer kan räkna med en något längre handläggningstid för att få sitt pass, om numret blivit vilandeförklarat av Skatteverket. På Skatteverkets hemsida hittar du mer information om Förnyelse och vilandeförklaring av samordningsnummer.

Avgifter

Ansökningsavgifter för pass och nationella ID-kort hittar du under ambassadens avgiftssida. Sveriges ambassad i Wien accepterar kontant betalning eller betalning med Mastercard, Visa, Maestro och V Pay. Avgiften kan även betalas genom banköverföring i förväg, ta i så fall med inbetalningskvittot vid ansökningstillfället.
Om du vill hämta ut passet eller det nationella ID-kortet på ett konsulat i Österrike eller Slovakien tillkommer portoavgift som betalas vid ansökningstillfället. I detta fall tillkommer även en avgift för utlämning av ID-handlingen, som betalas kontant till konsulatet vid utlämningstillfället.

Utlämning

Minderåriga kan inte själva hämta ut pass eller nationellt ID-kort, minst en vårdnadshavare måste närvara. Barnet behöver dock inte närvara vid utlämningstillfället.
Efter ansökan tar det vanligtvis två till fyra veckor innan passet eller det nationella ID-kortet kan hämtas på ambassaden eller på ett konsulat. Ambassaden har tyvärr ingen möjlighet att påskynda handläggningstiden. Information om att passet eller det nationella ID-kortet kan hämtas skickas till den e-postadress som du uppger vid ansökningstillfället.
Vid utlämningstillfället måste det gamla passet och/eller nationella ID-kortet, samt ID-handlingen för den vårdnadshavare som hämtar ut ID-handlingen, tas med. Du hämtar passet eller det nationella id-kortet under våra ordinarie öppettider för övriga ärenden. Det finns ingen tidsbokning för upphämtning av pass eller nationellt id-kort.

Ändringar av personuppgifter

Om du vill ändra namn i passet måste du innan du ansöker om nytt pass kontakta Skatteverket för att få ditt namn ändrat. Information om hur du ansöker om att byta namn finns på skatteverket.
Om du vill ändra din födelseort måste du ta med födelsebevis i original vid ansökningstillfället.