• Svenska

Om utlandet Slovakien

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 15 nov 2020, 12.27

Akuella händelser

Information om coronaviruset (covid-19) i Slovakien


Svenska resenärer uppmanas att följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt respektera gällande spridningsreducerande åtgärder. Detta kan inkludera lokala och regionala transportbegränsningar men kan även påverka tillgängligheten till offentliga platser och institutioner.

Utresa ur Slovakien/transit genom Österrike

För svenskar som under rådande omständigheter önskar lämna Slovakien finns för närvarande flera möjligheter att resa ut ur landet för vidare resa till Sverige.

Man kan exempelvis ta flyg från Wiens flygplats. Tåg- och busstrafik mellan Bratislava och Wiens flygplats har återupptagits.

Det är också möjligt att transitera genom Österrike med bil för fortsatt resa genom exempelvis Tyskland. Resenärer får transitera genom Österrike från ett land som Österrike klassar som riskland alternativt om man vistats i ett klassat riskland de senaste 10 dagarna, utan krav på negativt coronatest eller karantän, förutsatt att inget uppehåll görs i Österrike och att utresan kan säkerställas. Före transit måste transitdeklaration på engelska eller tyska fyllas i och uppvisas vid en eventuell kontroll. Viktigt är att resenärer informerar sig om transitregler i alla länder som man passerar på väg till Sverige.

Inresa till Slovakien

Slovakien klassificerar från den 16 november Sverige som ett högriskland ur epidemiologiskt perspektiv. Detta innebär att inreserestriktioner tillämpas enligt följande:
- Krav på uppvisande av negativt covidtestresultat (max 72 h gammalt) vid inresa.
- Alternativt respektera karantän i minst fem dagar och därefter låta testa sig i Slovakien. Efter 10 dagar kan karantänen avslutas även utan test, om inga symptom på covid-19 föreligger..
- Registrering online hos slovakiska myndigheter krävs för alla inresande som väljer karantänalternativet. 

Mer information återfinns på slovakiska utrikesministeriets hemsida.

UD:s avrådan från icke-nödvändiga resor

UD har hävt avrådan från resor till Slovakien. Som resenär är det viktigt att hålla sig informerad om lokala bestämmelser samt att se över sitt reseskydd så att reseförsäkringen täcker oförutsedda händelser. Lokala bestämmelser som eventuellt påverkar din resa kan införas med kort varsel.

Mer information om UD:s avrådan finns här. Läs även UD:s generella råd till resenärer.

Transit genom Slovakien

Svenska medborgare tillåts transitera landvägen genom Slovakien. Krav på att ansöka om transittillstånd är borttaget. 

Vid transiteringar får inget uppehåll göras i Slovakien (förutom stopp på bensinstationer för att tanka bilen) och transitresor får inte ta längre tid än 8 timmar.

Viktiga informationskällor


Ambassaden uppmanar svenska resenärer som besöker Slovakien att ladda ner UD:s app Resklar, aktivera pushnotisfunktionen för Slovakien samt anmäla sig till Svensklistan. Genom att vara anmäld till svensklistan ger du UD och ambassaden möjlighet att snabbt kunna kontakta dig om en konsulär krissituation skulle drabba det området du befinner dig i.

Ambassaden vill även uppmärksamma personer som skrivit in eventuellt utresedatum på svensklistan att inte glömma skriva in sig på nytt om man fortsatt befinner sig i Slovakien efter tidigare uppgivet utresedatum. Personer som redan lämnat Slovakien och inte längre önskar vara med på svensklistan kan avanmäla sig här.

För aktuell information om situationen i Slovakien, vänligen se den slovakiska folkhälsomyndighetens hemsida. Informationen uppdateras löpande.

Information om smittspridningsreducerande åtgärder i Slovakien återfinns på det slovakiska regeringskansliets särskilda hemsida om coronaviruset.

Aktuell reseinformation avseende Österrike finns här.

Inresa till Sverige

Från och med den 19 mars 2020 till och med den 22 december 2020 gäller ett tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige. Svenska och andra EU-medborgare samt personer med uppehållstillstånd i Sverige omfattas inte av förbudet.  För mer information om hur förordningen om tillfälligt inreseförbud till Sverige ska tolkas och vilka undantag som finns vänligen besök polisens hemsida.

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin hemsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst, vänligen se Folkhälsomyndigheten websida.

Ytterligare information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet finns publicerad på websidorna för ECDC och WHO

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer ringer man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05.

Allmänna säkerhetsläget

Slovakien är generellt ett tryggt resmål. Ambassaden uppmanar dock alltid resenärer att hålla sig uppdaterade kring händelser på vistelseorten.

Vill du anmäla din utlandsvistelse?
Om du vill att UD eller den svenska ambassaden/generalkonsulatet ska kunna nå dig – lämna dina kontaktuppgifter via den så kallade svensklistan.

Uppgifterna du lämnar används för att snabbt kunna kontakta dig om det blir nödvändigt i en större krissituation i landet. Uppgifterna sparas enbart under den period du själv anger och tas sedan automatiskt bort. Möjligheten att anmäla dina uppgifter till UD/ambassaden/generalkonsulatet finns för alla länder. Kom ihåg att meddela ändrade kontaktuppgifter.

Terrorism

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt.

Slovakien har hittills inte drabbats av något terroristdåd och den nationella terrorhotberedskapen ligger på nivå två på en fyragradig skala.

I Slovakien är det främst säkerhetstjänsten och polisens särskilda enhet som ansvarar för terrorismrelaterade frågor. Mer om dessa två myndigheters arbete finns att läsa på deras webbsidor, informationen på engelska är dock knapphändig.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring officiella byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer på UD:s sida om terrorism och turism.

Naturförhållanden och katastrofer

Befinner du dig i Slovakien med målet att turista på egen hand i landets bergsregioner bör du vara medveten om att miljön i vissa områden är högalpin och att kunskap om laviner, väderförhållanden etc. behövs. Informera dig om lavinfaran och väderutsikterna i det område du befinner dig. Läs mer på slovakiska bergräddningstjänstens hemsida. Turisterna i Tatrabergen och Liptovregionen bör också vara medvetna om att björnstammen där är relativt stor. En del björnar har förlorat sin skygghet och kommer alldeles för nära bebyggda områden, hotell och bergsstugor för att leta efter mat. 

Ihärdiga regnfall kan leda till översvämningar i Slovakien, inte minst i områdena runt Donau, ibland med efterföljande jordskred. Skadorna i samband med översvämningar är dock i huvudsak materiella och risken för svenska turister att bli fast i ett översvämningsområde under längre tid är liten.

Slovakien ligger i en seismologisk zon och mindre jordbävningar kan förekomma.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese-bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Vid frågor kring in- och utresebestämmelserna i Slovakien bör du vända dig till slovakiska ambassaden i Stockholm

Både Slovakien och Sverige är medlemmar i EU och Schengen. Svenska medborgare kan använda giltigt pass eller nationellt id-kort som resedokument. Ett svenskt körkort gäller ej som resedokument.

Även om den slovakiska lagstiftningen inte kräver att EU-medborgare bär under sin vistelse i Slovakien sitt pass/nationella ID-kort hela tiden med sig rekommenderar ambassaden ändå göra det för att undvika problem med att styrka sin identitet. På andra handlingar (till exempel körkort) saknas nämligen uppgift om medborgarskap och man kan därmed vid en eventuell kontroll inte bevisa om man kommer från ett EU-land eller ett tredje land. Icke EU-medborgare måste alltid kunna visa sitt pass.

Att ha sitt pass eller ID-kort med sig när man kör bil är dock ett krav.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården får generellt betraktas som god, även om standarden på de allmänna sjukhusen inte är densamma som i Sverige.

Kom ihåg att ta med det Europeiska sjukförsäkringskortet. Det europeiska sjukförsäkringskortet ger dig rätt till nödvändig sjukvård i övriga EU-länder samt Schweiz.  Kortet beställer du hos Försäkringskassan inför resan. Om du inte har det europeiska sjukförsäkringskortet med dig kan Försäkringskassan – om vårdgivaren så begär - skicka ett provisoriskt intyg om innehav. Sjukförsäkringskortet täcker emellertid inte tex. hemtransport till Sverige och därför rekommenderas även en privat reseförsäkring. Läs mer om det europeiska sjukförsäkringskortet och beställ kortet från Försäkringskassan. 

Akut tandläkare Bratislava (vuxna och barn)
Drieňová 38, tel: +421 2 4342 3433

Apotek som är öppna dygnet runt (Bratislava)
Račianske mýto 1/A, tel: +421 2 4445 5291
Ružinovská 8, tel: +421 2 4821 1011

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Generellt är den personliga säkerheten god och turister utsätts sällan för allvarligare brott än stöld och rån. Resenärer bör vara särskilt vaksamma i stora folksamlingar, på tåg, spårvagn, buss etc. Trafikolyckor förekommer dock relativt ofta (se trafiksäkerhet nedan).

Ett bra tips är att göra kopior av alla värdehandlingar som pass, biljetter, försäkringar, kreditkort m.m. Lämna en uppsättning hemma hos familjen och förvara en uppsättning i din packning separat från originalen. Ditt pass är ett värdefullt dokument, förvara det på ett säkert sätt. Håll regelbunden kontakt med familj och vänner. Befinner du dig i Slovakien vid tidpunkten för en större olycka i landet, ta alltid kontakt med dina anhöriga.

Ta aldrig med paket eller väskor med okänt innehåll när du ska passera en gräns. Lämna aldrig ditt bagage utan uppsikt. Speciellt uppmärksam måste man vara i stora folksamlingar och allmänna kommunikationsmedel.

Trafiksäkerhet

Se upp för vägpirater
Fall med vägpirater har förekommit i regionen varför bilresenärer bör vara medvetna om detta och vara försiktiga vid genomresa i Slovakien. Upplägget är ofta likadant. (Vid ett stopp på en bensinstation punkteras ett däck med kniv, detta förorsakar efter ett par kilometer en punktering. Vägpiraterna, som följer bilen, stannar och erbjuder hjälp, varvid värdesaker ofta försvinner från bilen. Det är inte heller ovanligt att utländska bilar stoppas vid vägkanten av vägpirater som låtsas behöva hjälp med sin trasiga bil.) Lämna aldrig värdesaker synliga i en parkerad bil! Lås bilen när du är tvungen att stanna och laga den!

Hastighetsbegränsningar
Om ingen annan hastighetsbegränsning anges gäller följande hastigheter för bilar och motorcyklar i Slovakien: Motorvägar: 130 km/tim Utanför tätort: 90 km/tim Inom tätort: 50 km/tim

Vissa vägsträckor i landet är starkt trafikerade och delvis av ganska dålig kvalitet. Den slovakiska trafikkulturen avviker också något från den svenska så uppmärksamhet vid t.ex. omkörningar och mörkerkörning är på sin plats.

Alkohol promille
I Slovakien råder nolltolerans när det gäller alkohol och bilkörning, d.v.s. gränsen är 0,0 promille. Påträffas man med alkohol i blodet bakom ratten har polisen rätt att beslagta körkortet på plats.

Bälteskrav
Samtliga i bilen ska enligt lag använda bilbälte.

Halvljus på dagen
Halvljuset ska vara på även under dagtid.

Motorvägsavgift
För att få köra på motorvägar och vissa andra trafikleder i Slovakien måste en avgift, en så kallad Vignette, betalas för ett avgiftspliktigt fordon (personbilar till 3,5 t). Avgiften kan betalas elektroniskt (www.eznamka.sk), i automater vid de flesta gränsövergångarna eller på större bensinstationer. Vid betalning erhålls en bekräftelse som ambassaden rekommenderar att spara. Betalar man inte avgiften utfärdas höga böter. Mer information finns på hemsidan för: National Motorway Company Lastvagnar (fordon över 3,5 t) betalar på vissa slovakiska vägar en tullavgift – för att kunna betala den måste en elektronisk avgiftsmätare vara installerad i lastvagnen – läs mer på Electronic Toll Collection hemsida. Tel.: +421 2 35 111 111

Vinterdäck
I Slovakien är det krav på vinterdäck fr.o.m. den 15 nov t.o.m. den 31 mars och dessutom alltid när vägarna är täckta med snö, snömodd eller is. Vinterdäck rekommenderas att byta när temperaturen faller under 7 °C. Dubbdäck är inte tillåtet.

Säkerhetsväst
En säkerhetsväst ska medföras i bilen. Västen ska bäras om föraren tvingas stiga ur bilen utanför en tätort. En förstahjälpenutrustning samt varningstriangel skall också medföras.

Resa i landet

Sjukförsäkringskortet från Försäkringskassan täcker nödvändig akutsjukvård i utlandet, dock ej en ev. hemtransport till Sverige. Kontrollera därför att din hemförsäkring har reseskydd.Tänk på att om du stannar längre än 45 dagar måste du lösa en extra försäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag om du planerar att åka skidor, vandra eller klättra i berg. Du bör informera dig om särskilda tilläggsförsäkringar för s.k. extremsporter och äventyr, såsom kitesurfing, klättring, offpiståkning och andra aktiviteter med hög skaderisk och dyrbar utrustning.

Inställd resa
Mer informationer under Flygpassagerares rättigheter.

Några råd ifall du tappat ditt pass och pengar:

Provisoriskt pass
Polisanmäl eller förlustanmäl alltid ett stulet eller borttappat pass! Om du förlorat ditt vanliga pass kan du ansöka om ett så kallat provisoriskt pass. Det utfärdas normalt för en resa direkt hem till Sverige alt. bosättningslandet och har kort giltighetstid. Du ansöker personligen om ett provisoriskt pass på ambassaden i Wien under passexpeditionens öppettider.

Banköverföring
Om du är i omedelbart behov av pengar, kan anhöriga i Sverige skicka medel på bästa sätt via Western Union, då finns pengarna tillgängliga hos ett ombud kort efter transaktionen. Pengar kan skickas online eller via ombud i Sverige. För att kunna hämta ut pengarna krävs en tiosiffrig kod vilken sändaren får vid överföringen, samt att man tar med sig passet till ombudet och kan ange från vem pengarna har kommit. På Western Unions webbsida söker du ett ombud i din närhet.

Larmnummer i Slovakien:

Brandkår: 112 eller 150

Polis: 112 eller 158

Ambulans: 112 eller 155

Helgdagar i Slovakien 2020:
den 1 januari
den 6 januari
den 10 april
den 13 april
den 1 maj
den 8 maj
den 5 juli
den 29 augusti
den 1 september
den 15 september
den 1 november
den 17 november
den 24 december
den 25 december
den 26 december

Övriga upplysningar
Vill du hålla dig uppdaterad kring vad som händer i Slovakien men pratar inte slovakiska kan du hämta informationer till exempel från den engelskspråkiga tidningen the Slovak Spectator.

Information på denna sida om lagstiftningen och sedvänjor i Slovakien gör inte anspråk på att vara uttömmande. Lagar och föreskrifter kan ändras med kort varsel utan att ambassaden får ta del av ändringar. Lagstiftningen i sin senaste lydelse på slovakiska tillämpas. Som resenär är det viktigt att läsa på om landet man ska resa till och man omfattas alltid av lagen i det landet där man befinner sig.