Om utlandet Slovakien

Akuella händelser

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Med anledning av att två svenskar dödats i Bryssel i ett förmodat terroristdåd, uppmanas svenskar utomlands att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd.  

Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Anmäl dig till svensklistan

UD Resklar - på regeringen.se

Situationen i Ukraina

Ryssland har invaderat Ukraina. Säkerhetsläget är mycket allvarligt. Situationen påverkar möjligheten att resa från Ukraina till angränsande länder. Läs mer på ambassaden i Ukrainas webbsida.

Vid den slovakisk-ukrainska gränsen är tre gränsövergångar öppna: Vyšné Nemecké, Ubľa och Veľké Slemence. Gränsövergången Veľké Slemence är öppen varje dag mellan kl. 08.00 till 20.00.

Senast uppdaterad 15 apr 2024, 10.30
Ambassadens reseinformation
Flag
Ola Ericson/imagebank.sweden.se

Sveriges honorära generalkonsulat i Slovakien

Sveriges honorära generalkonsulat i Bratislava är ambassaden i Wiens underlydande konsulat. Konsulatet arbetar med en rad olika frågor i syfte att främja Sverige. Att ge konsulär assistans till svenska medborgare bosatta i Slovakien, liksom till svenskar på tillfälligt besök i landet är också en viktig uppgift. Huvudansvaret för konsulär service ligger dock på ambassaden i Wien.

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I appen UD Resklar finns råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Om UD Resklar på regeringen.se
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Om du vill att UD eller ambassaden ska kunna få tag i dig vid en större krissituation i landet kan du anmäla dig till svensklistan.

Anmäl dig till svensklistan