Meny

Om utlandet Slovakien

Akuella händelser

Information om coronaviruset (covid-19) i Slovakien

Svenska resenärer uppmanas att följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt respektera gällande spridningsreducerande åtgärder. Detta kan inkludera lokala och regionala transportbegränsningar men kan även påverka tillgängligheten till offentliga platser och institutioner.

Utresa ur Slovakien/transit genom Österrike

För svenskar som under rådande omständigheter önskar lämna Slovakien finns för närvarande flera möjligheter att resa ut ur landet för vidare resa till Sverige.

Man kan exempelvis ta flyg från Wiens flygplats. Tåg- och busstrafik mellan Bratislava och Wiens flygplats har återupptagits.

Det är också möjligt att transitera genom Österrike med bil för fortsatt resa genom exempelvis Tyskland och ev. Danmark. Resenärer får transitera genom Österrike från ett land som Österrike klassar som riskland alternativt om man vistats i ett klassat riskland de senaste 10 dagarna, utan krav på negativt coronatest eller karantän, förutsatt att inget uppehåll görs i Österrike och att utresan kan säkerställas. Före transit måste transitdeklaration på engelska eller tyska fyllas i och uppvisas vid en eventuell kontroll. Viktigt är att resenärer informerar sig om transitregler i alla länder som man passerar på väg till Sverige.

Inresa till Slovakien

Slovakien klassificerar Sverige som ett lågriskland ur epidemiologiskt perspektiv. Detta innebär att inreserestriktioner (krav på självisolering och testning efter inresa i Slovakien) tillämpas inte för personer som kommer från Sverige, så länge man under de senaste 14 dagarna har vistats uteslutande i länder som av Slovakien är klassade som lågriskländer. Mer information återfinns på slovakiska utrikesministeriets hemsida.

UD:s avrådan från icke-nödvändiga resor

UD har hävt avrådan från resor till Slovakien. Som resenär är det viktigt att hålla sig informerad om lokala bestämmelser samt att se över sitt reseskydd så att reseförsäkringen täcker oförutsedda händelser. Lokala bestämmelser som eventuellt påverkar din resa kan införas med kort varsel.

Mer information om UD:s avrådan finns här. Läs även UD:s generella råd till resenärer.

Transit genom Slovakien

Svenska medborgare tillåts transitera landvägen genom Slovakien. Krav på att ansöka om transittillstånd är borttaget. 

Vid transiteringar får inget uppehåll göras i Slovakien (förutom stopp på bensinstationer för att tanka bilen) och transitresor får inte ta längre tid än 8 timmar.

Viktiga informationskällor


Ambassaden uppmanar svenska resenärer som besöker Slovakien att ladda ner UD:s app Resklar, aktivera pushnotisfunktionen för Slovakien samt anmäla sig till Svensklistan. Genom att vara anmäld till svensklistan ger du UD och ambassaden möjlighet att snabbt kunna kontakta dig om en konsulär krissituation skulle drabba det området du befinner dig i.

Ambassaden vill även uppmärksamma personer som skrivit in eventuellt utresedatum på svensklistan att inte glömma skriva in sig på nytt om man fortsatt befinner sig i Slovakien efter tidigare uppgivet utresedatum. Personer som redan lämnat Slovakien och inte längre önskar vara med på svensklistan kan avanmäla sig här.

För aktuell information om situationen i Slovakien, vänligen se den slovakiska folkhälsomyndighetens hemsida. Informationen uppdateras löpande.

Information om smittspridningsreducerande åtgärder i Slovakien återfinns på det slovakiska regeringskansliets särskilda hemsida om coronaviruset.

Aktuell reseinformation avseende Österrike finns här.

Inresa till Sverige

Från och med den 19 mars 2020 till och med den 31 oktober 2020 gäller ett tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige. Svenska och andra EU-medborgare samt personer med uppehållstillstånd i Sverige omfattas inte av förbudet.  För mer information om hur förordningen om tillfälligt inreseförbud till Sverige ska tolkas och vilka undantag som finns vänligen besök polisens hemsida.

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin hemsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst, vänligen se Folkhälsomyndigheten websida.

Ytterligare information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet finns publicerad på websidorna för ECDC och WHO

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer ringer man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05.

Senast uppdaterad 09 okt 2020, 09.55
Ambassadens reseinformation

Vanliga frågor och svar