Meny

Sveriges ambassad Tokyo, Japan

Välkommen till Sveriges ambassad i Tokyo, Japan

Lokal tid Tokyo
10:03
07 apr 2020

Utlandsresor – förlängd avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juni 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 3 april 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här

Aktuella händelser

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till den 15 juni 2020.

I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. 

Beslut om att förlänga avrådan från icke-nödvändiga resor till alla länder togs den 3 april 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras. 

Inreseförbud till Japan 

Från och med den 27 mars råder inreseförbud till Japan för alla utländska medborgare som befunnit sig i Sverige, och många andra länder, under de senaste 14 dagarna. Från och med den 3 april utökas listan över länder från vilka det råder inreseförbud för utländska medborgare. Listan omfattar 73 länder och regioner. Mer information här.

Inga svenska medborgare som befunnit sig i dessa länder tillåts därför resa in. Svenska medborgare som bor i Japan - även de med permanent uppehållstillstånd - får inte återvända till Japan om man från och med den 3 april reser från Japan till något av de 73 länderna/regionerna. Japanska justitieministeriet rekommenderar att utländska medborgare som bor i Japan för närvarande avstår från att resa till dessa områden. Se vidare information från det japanska justitieministeriet om dessa regler här

Sedan den 21 mars gäller redan inreserestriktioner till Japan från många europeiska länder, häribland Sverige. Rätten till 90-dagars viseringsfrihet för svenska medborgare upphävs. Alla visum som utfärdats före den 20 mars upphävs också. Svenska medborgare som för närvarande befinner sig i Japan som tillfälliga besökare kan stanna i Japan till slutet av den beviljade perioden på 90 dagar. Kontakta Japan Immigration Bureau om visumet måste förlängas.

Kommersiell flygtrafik

Kommersiellt flyg flyger till och från Japan. Observera dock att många flygbolag har reducerat trafiken och har ställt in avgångar på kort varsel. Läget förändras mycket snabbt. 

Enligt ambassadens information har SAS ställt in alla flygningar mellan Tokyo/Haneda och Köpenhamn fram till den 19 april. Flygningar efter det datumet är beroende av vilka regler för resande som finns i Japan respektive EU, vilket påverkar bokningssituationen. Vi vill återigen betona den snabba händelseutvecklingen och att ändringar kan ske snabbt. Flygbolagens hemsidor uppdateras ständigt, vänligen vänd er dit för den senaste informationen. 

Ambassaden rekommenderar alla tillfälliga besökare i Japan att ta hänsyn till den snabba händelseutvecklingen och överväga möjligheten att med viss skyndsamhet återvända till Sverige. Med tillfälliga besökare menar vi svenska medborgare och övriga med rätt att resa in i Sverige som har för avsikt att inom en relativt snar framtid återvända till Sverige, till skillnad mot svenskar som bor i Japan permanent. 

Ta kontakt med ert flygbolag eller researrangör, samt med ert försäkringsbolag om eventuella ekonomiska konsekvenser. Flygbolagen tar emot många samtal och e-postar just nu. Ett alternativ är att besöka flygbolagens hemsidor. 

Meddelande om de yttre gränserna inom EU och Schengen

Regeringen  har den 17 mars med anledning av Europeiska rådets och kommissionens uppmaning, beslutat att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige, i syfte att mildra effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen av covid-19. Det tillfälliga förbudet mot icke nödvändiga resor gäller från den 19 mars i 30 dagar.  Det gäller inte svenska medborgare eller andra boende i Sverige. Läs regeringens pressmeddelande.

Information om Coronaviruset (Covid-19) i Japan


Ambassaden och UD:s jour får för närvarande många frågor. Vi uppdaterar löpande ambassadens reseinformation. Situationen förändras för närvarande snabbt och svaren nedan kan snabbt bli inaktuella. Resenärer uppmanas därför att följa uppdateringen via media och att hörsamma nationella och lokala myndigheters rekommendationer.

I Japan har enligt WHO över 3900 fall av coronavirus bekräftats. Hälsoministeriet (Ministry of Health, Labour and Welfare) i Japan har uppdaterad information om läget samt råd på sin hemsida.

Ambassaden rekommenderar svenska medborgare i Japan att följa händelseutvecklingen och de lokala myndigheternas anvisningar. Den 7 april utropade den japanska regeringen nödläge i prefekturerna Tokyo, Chiba, Kanagawa, Saitama, Osaka, Hyogo och Fukuoka. Nödläget gäller från och med den 8 april till och med den 6 maj. Nödläget ger större tyngd åt de uppmaningar som guvernörerna i de aktuella länen, inklusive Tokyo, redan tidigare utfärdat, nämligen att arbeta hemifrån när så är möjligt och att undvika att i onödan gå ut på helgerna och kvällarna. Befolkningen uppmanas att hålla avstånd och att undvika de "3C" ("closed spaces, crowded places, close contact setting"). Se mer information från Tokyos lokala myndigheter (uppdateras): Tokyo Metropolitan Government.

Appen UD Resklar samlar reseinformation som är lättåtkomligt när du är ute på resa. Har du inte  anmält din utlandsvistelse är det bra att göra det.

Folkhälsomyndigheten i Sverige uppdaterar sin hemsida och följer utvecklingen kontinuerligt, läs frågor och svar om viruset här och mer information om utbrottet här.

Läs UD:s rekommendationer kring nya coronaviruset här
Om du har frågor till UD kring corona och resande som inte besvaras i appen eller på Sweden Abroad kan du skicka epost till ud-kc-resefragor@gov.se eller ringa UD:s särskilda nummer för detta ändamål: 08-405 92 00.


WHO:s hemsida finns ytterligare information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet och dess verkningar.

Du kan ringa Japan National Tourism Organization när som helst – 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året: +81 50 3816 2787

För information om inreserestriktioner till Narita Airport, Japan se: https://www.narita-airport.jp/en/news/20200117

För information om Haneda Airport, Japan. https://tokyo-haneda.com/en/

Senast uppdaterad 07 apr 2020, 21.56
Ambassadens reseinformation
Student life
Credits: Magnus Liam Karlsson/imagebank.sweden.se

Feriearbetsavtal för japanska och svenska ungdomar trädde ikraft den 5 mars

05 mar 2020

Avtalet gör det enklare för ungdomar att resa, arbeta och studera i respektive land. Svenska och japanska ungdomar mellan 18 och 30 år kan nu söka detta feriearbetesvisum.

Nyheter

Vanliga frågor

Ska du resa hit eller är du redan här?

Ambassaden erbjuder reseinformation och konsulär service för svenskar, före och under vistelsen.

Non-swedish citizen interested in Sweden

Working in Sweden, travel to Sweden, study in Sweden or just interested in Sweden?