• Svenska

Om utlandet Japan

Registrera barn och ansöka om samordningsnummer

Läs noga igenom informationen nedan. Nyfödda barn som aldrig innehaft svenskt pass, Nationellt identitetskort eller varit folkbokförda i Sverige måste erhålla samordningsnummer innan det är möjligt att söka svenskt pass eller Nationellt identitetskort. Har vårdnadshavarna till ett nyfött barn inte gjort namnanmälan görs detta samtidigt. Boka tid för att lämna in ansökan om samordningsnummer, barnet måste komma personligen med minst en vårdnadshavare till ambassaden. Ta med de blanketter som anges nedan. Man kan inte ansöka om pass samtidigt som man lämnar in ansökan om samordningsnummer.

Information och nya regler från 1 Januari 2023

Passansökningar för alla vilande samordningsnummer kommer att tas emot som vanlingt. Däremot kommer dessa ansökningar att parkeras i väntan på dokument (koseitohon) från kund ska inkomma till ambassaden. Först när skatteverket som är behörig myndighet har aktiverat samordningsnumret kommer passansökan skickas vidare i systemet. De kommer att ta extra veckor vid förnyande av vissa pass där samordningsnummer är vilande.
För att kontrollera om samordningsnumret är aktivit, kontakta Skatteverket.

Information och nya regler från 18 juni 2021

Ett samordningsnummer har efter den 18 juni 2021 olika status:

 • Aktivt
 • Vilandeförklarat

Ett samordningsnummer blir vilande förklarat vid utgången av det femte kalenderåret om inte någon ansökan om förnyelse inkommit till Skatteverket.

Om du har ett giltigt pass så gäller det till sista giltighetsdag även om ett samordningsnummer blir vilandeförklarat. När du ansöker om nytt pass kommer ansvarig passmyndighet att begära förnyelse av samordningsnumret.

För information om vilken status ditt samordningsnummer har och när det blir vilandeförklarat vänder ni er till Skatteverket som är ansvarig myndighet.

Om du har ett samordningsnummer och byter kontaktadress ska du anmäla ny adress till Skatteverket. Det kan antingen vara en adress i Sverige eller en adress i ett annat land, men inte både och.

Du behöver också meddela Skatteverket om du byter personuppgifter så som namn eller medborgarskap.

Mer information finns på Skatteverket

 

Följande krävs, läs noga igenom.

Nedan finns information om vad som behövs för att ansöka om att registrera ett nyfött barn eller ett barn under 18 som tidigare inte är registrerat i Sverige.
Samordningsnummer söks endast i de fall som föräldrarna har för avsikt att söka svenskt pass för sitt barn. Vid ansökan för samordningsnummer måste man besöka ambassaden, det kan ej hanteras via post. Barnet och minst en förälder måste komma till ambassaden.
Man kan inte ansöka om pass samtidigt som man ansöker om samordningsnummer. Vid passansökan måste ett samordningsnummer finnas i systemet.

Vill du bara anmälan namn, skickar du direkt alla dokument till Skatteverket som tar beslut. Läs mer längst ner på sidan hur du går tillväga.

 • Barnet måste komma till ambassaden med minst en förälder (vårdnadshavare) helgfri måndag, onsdag kl 9 -12. Det krävs bokning för att lämna ansökan om samordningsnummer. Boka här, det är samma bokning som för ansökan om pass. Under förnamn anger du ordet, samord. Under efternamnet anger du ditt eget efternamn. 
  Du får ett bekräftelsemail, bortse från all annan text. De viktiga är ditt bokade datum och länken till avbokning.

 • Blankett SKV7750 för namnanmälan ska laddas ner från Skatteverkets hemsida

  Den ifyllda blanketten ska tas med vid besöket. Bägge vårdnadshavare måse skriva under blanketten.

 • Båda föräldrarnas pass eller giltig fotolegitimation ska tas med.

 • Om gifta, föräldrarnas vigselbevis eller personbevis från Skatteverket att äktenskapet är registrerat i Sverige.*"Utdrag om folkbokföringsuppgifter - 120 med alla relationer" visar civilstatus.

 • ”Kosekitohon” (familjebevis) där det framgår att barnet är registrerat hos japanska myndigheter och namnen på föräldrarna. Översättning behövs inte, det går bra med ett japanskt dokument.

 • Om modern har ett svenskt personnummer ska kopia av förlossningsjournalen bifogas.

Ansökan av samordningsnummer är avgiftsfri.

* Barn födda efter 1 april 2015 erhåller svenskt medborgarskap om fadern är svensk medborgare även om föräldrarna inte är gifta med varandra.

Beslut om samordningsnummer

Skatteverket skickar beslutet direkt till föräldrarna. Handläggningstiden hos Skatteverket är ca två månader. Först efter att man har fått samordningsnummer kan en passansökan för barnet göras.
Spara beslutet som kommer från Skatteverket, då kan du lätt se när det är dags att förnya samordningnumret.

Relation till barnet

Om barnet har fått ett samordningsnummer eller om ni har fastställt föräldraskap hos socialnämnd eller domstol i Sverige, kan ni som föräldrar begära att registrera det ännu inte folkbokförda barnet på en av era personbilder. Detta görs via brev till Skatteverket och kräver att ni som föräldrar själva har ett personnummer. I brevet uppger ni era personnummer, barnets samordningsnummer och skriver att ni önskar att relationen ska registreras. Ni behöver även skicka med uppgifter och dokument som styrker relationen.

Enbart anmäla namn, läs mer här.

Beställning av samordningsnummer

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer