Meny
  • Svenska

Resa till Japan

Beställning av samordningsnummer i Japan

Allmänt om: Beställning av samordningsnummer

Nyfödda barn ska anmälas till Skatteverket för att erhålla personnummer. Föds barnet utomlands ansöker man istället om samordningsnummer, vilket gäller som personnummer tills dess att man flyttar till Sverige.

Läs mer