• Svenska

Om utlandet Japan

Registrera barn och ansöka om samordningsnummer

Läs noga igenom informationen nedan. Ett barn som föds utomlands ska normalt inte folkbokföras från födelsen och får därför inget personnummer. Barnet kan istället registreras som en relation till dig som förälder i folkbokföringen. Det gäller om relationen är styrkt och om du som förälder är eller varit folkbokförd i Sverige. Boka tid för att lämna in ansökan om samordningsnummer, barnet måste komma personligen med minst en vårdnadshavare till ambassaden. Ta med de blanketter som anges nedan. Man kan inte ansöka om pass samtidigt som man lämnar in ansökan om samordningsnummer.

Följande krävs, läs noga igenom.

Nedan finns information om vad som behövs för att ansöka om att registrera ett nyfött barn eller ett barn under 18 som tidigare inte är registrerat i Sverige. Samordningsnummer söks endast i de fall som föräldrarna har för avsikt att söka svenskt pass för sitt barn. Vid ansökan för samordningsnummer måste man besöka ambassaden, det kan ej hanteras via post. Barnet och minst en förälder måste komma till ambassaden.
Man kan inte ansöka om pass samtidigt som samordningsnummer. Vid passansökan måste ett samordningsnummer finnas.

Vill du bara anmälan namn, skickar du direkt alla dokument till Skatteverket som tar beslut. Läs mer längst ner på sidan.

  • Barnet måste komma till ambassaden med minst en förälder (vårdnadshavare) helgfri måndag, onsdag kl 9 -12. Det krävs bokning för att lämna ansökan om samordningsnummer. Boka här, det är samma bokning som för ansökan om pass.Under förnamn anger du ordet, samord. Under efternamnet anger du ditt eget efternamn. 

  • Blankett SKV7750 för namnanmälan ska laddas ner från Skatteverkets hemsida. Den ifyllda blanketten ska tas med vid besöket. Bägge vårdnadshavare måse skriva under blanketten.

  • Båda föräldrarnas pass eller giltig fotolegitimation.

  • Om gifta, föräldrarnas vigselbevis eller personbevis från Skatteverket att äktenskapet är registrerat i Sverige.*"Utdrag om folkbokföringsuppgifter - 120 med alla relationer" visar civilstatus.

  • ”Kosekitohon” (familjebevis) där det framgår att barnet är registrerat hos japanska myndigheter och namnen på föräldrarna. Översättning behövs inte, det går bra med ett japanskt dokument.

  • Om modern har ett svenskt personnummer ska kopia av förlossningsjournalen bifogas.

Ansökan av samordningsnummer är avgiftsfri.

* Barn födda efter 1 april 2015 erhåller svenskt medborgarskap om fadern är svensk medborgare även om föräldrarna inte är gifta med varandra.

Beslut om namn och samordningsnummer

Skatteverket skickar direkt beslut till föräldrarna. Handläggningstiden hos skatteverket är ca två månader. Först sedan man har fått samordningsnummer kan en passansökan för barnet göras. Se rubriken, Ansökan om pass för barn under 18 år.

Enbart anmäla namn, läs mer här.

Beställning av samordningsnummer

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer