Meny
  • Svenska

Resa till Japan

Beställning av samordningsnummer i Japan

Allmänt om: Beställning av samordningsnummer

Här hittar du information som gäller oavsett var i världen du befinner dig. Vill du läsa om vad som gäller i ett specifikt land väljer du det landet i landväljaren överst på sidan.

Läs mer