• Svenska

Om utlandet Japan

Körkort

Förnya svenskt körkort

Den 5 april 2017 beslutade Riksdagen om nya regler som gäller förnyande av svenska körkort. Gäller dig som är permanent bosatt utomlands.

För att förnya ditt svenska körkort måste du vara permanent bosatt i Sverige. Transportstyrelsen prövar var du är permanent bosatt när det gäller körkortsfrågor.

 Mer information på Transportstyrelsens hemsida

Senast uppdaterad 26 mar 2024, 12.52