• Svenska

Om utlandet Japan

Legaliseringar

Ambassaden står till tjänst vid notariella ärenden som angår svenska medborgare eller handlingar som ska åberopas i Sverige eller inför en svensk myndighet.

Legaliseringar och apostille
Både Sverige och Japan har tillträtt Haagkonventionen från 1961 om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar. Genom konventionen ersätts legaliseringen med ett intyg, en s.k. apostille, utfärdat av en behörig myndighet i den stat där handlingen upprättats. I Sverige är det endast Notarius Publicus som är behörig att utfärda apostille och i Japan är det Japanska Utrikesministeriet.

Intyg
Ambassaden kan vara behjälplig med levnadsintyg, intyg att kopia överensstämmer med original och bestyrkning av namnunderskrifter. För levnadsintyg och bestyrkning av namnunderskrifter krävs personliga besök till ambassaden medan vissa intyg kan skickas in med post. Kontakta ambassaden per e-post angående intyg postledes.

Ambassaden konsulära öppetider hittar du här.

Översättningar
Ambassaden gör inga översättningar. I Japan finns inga auktoriserade översättare, för detta kan man vända sig till Kammarkollegiet. För översättningar av svenska körkort hänvisas till Japan Automobile Federation

Avgifter för notariella ärenden finns här.

Anmäl din utlandsvistelse

Legaliseringar

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer