• Svenska

Om utlandet Japan

Vigsel inför japansk myndighet

På den här sidan hittar du information om vad som krävs för vigsel inför japansk myndighet samt hur man registrerar ett sådant äktenskap i Sverige.

För att som svensk medborgare kunna gifta sig i Japan måste du göra en hindersprövning.

Folkbokförd och skriven i Sverige
Hindersprövningen görs av Skatteverket genom att du skickar in blanketten ”Äktenskapscertifikat – Ansökan och försäkran”. Du finner mer information när du laddar ner blanketten från Skatteverkets hemsidaDu ska även ta med dokumentet "Utdrag om folkbokföringsuppgifter - 120 med alla relationer” från Skatteverket på engelska. Det är även till Skatteverket du ska vända dig med dina eventuella frågor.

När hindersprövningen är klar utfärdar Skatteverket ett äktenskapscertifikat som skickas direkt till er och som gäller i fyra månader. Be särskilt om att få certifikatet på engelska (Marrige license).

Utskriven från Sverige och registrerad som bosatt i Japan
Då är det ambassaden i Tokyo som gör hindersprövningen. Följande dokument behövs:

  • Ifylld blankett ”Äktenskapscertifikat – Ansökan och försäkran

  • Kopior på båda parters pass och eventuella japanska ID kort

  • Korrekt stavning av ditt namn på katakana lämnas in, räcker med namnet på en lapp

  • Kopia av bostadscertifikat (Juumin-hyo) eller på japanskt körkort för att visa bostadsadressen för båda parter

  •  Utdrag från folkbokföringsregistret, "Utdrag om folkbokföringsuppgifter - 120 med alla relationer” . Om civilståndet inte framgår på detta och om du har varit gift tidigare måste du styrka att du är skild. Det gör du genom att bifoga en kopia av äktenskapsskillnadsdomen

  • Avgift erlägges i JPY, kontant per post

Ansökan om hindersprövning skickas in med post. Man ska bifoga ett självadresserat "Letter Pack Plus"  (finns på postkontor) samt kontaktuppgifter till dig själv. Ambassaden tar inget ansvar om försändelsen kommer bort eller blir försenad.

Ambassaden utfärdar efter prövning ett äktenskapscertifikat på svenska och japanska.

En del Ward Office, japanska kommunkontor, accepterar inte skatteverkets engelska äktenskapscertifikat. Detta bör du höra dig för om hos det aktuella japanska kommunkontoret. Om kommunkontoret inte godtar Skatteverkets engelska äktenskapscertifikat får du själv ombesörja en översättning till japanska.

Registrering i Sverige av äktenskap som ingåtts i Japan
Vigselattesten från Ward Office ska insändas till Skatteverket. Skatteverket är skyldigt att översätta alla mottagna dokument varför vigselattesten kan insändas på originalspråk. En översättning kan påskynda ärendet. Skatteverket accepterar vanligtvis översättningar gjorda såväl av japanska översättare som auktoriserad översättare i Sverige. Förslag på auktoriserade översättare i Sverige finns på kammarkollegiets webplats. Ambassaden gör inga översättningar.

Kontakta Skatteverket för att få information om vilka bilagor som behövs för att registrera äktenskapet. Handlingarna insändes sedan till ditt lokala skattekontor eller till:

Folkbokföringskontoret Box 942 601 19 NORRKÖPING

När äktenskapet har registrerats i Sverige kan du begära ett utdrag från folkbokföringen som visar att ni är gifta även enligt svensk lag.

Senast uppdaterad 11 jan 2024, 10.26