• Svenska

Om utlandet Japan

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

02 dec 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 2 december 2020 fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Senast uppdaterad 25 nov 2020, 16.04

Aktuella händelser

CORONAVIRUS (COVID-19)

Inresa till Japan

Det råder förbud för inresa till Japan för alla utländska medborgare som har befunnit sig i Sverige, och många andra länder, under de senaste 14 dagarna. Mer information här om vilka länder som omfattas.

Svenska och andra utländska medborgare som bor i Japan kan lämna landet för att resa till Sverige, och andra länder som omfattas av inreseförbudet, och återvända. Vissa procedurer ska följas. Om du planerar att resa är det viktigt att noga kontrollera och följa de japanska myndigheternas anvisningar. Mer information från det japanska utrikesministeriet, inklusive om vissa lättnader i proceduren från och med den 1 november, finns här och här. Om du är i Sverige, kontakta den japanska ambassaden i Stockholm. 

Från och med den 1 oktober får utländska medborgare som ska flytta till Japan för att bland annat studera och arbeta undantag från inreseförbudet. Antalet personer som får resa in i Japan med detta undantag kommer dock att vara begränsat. Se här för mer information. Kontakta även den japanska ambassaden för mer information.

Sedan den 21 mars gällde inreserestriktioner till Japan från många europeiska länder, häribland Sverige. Rätten till 90-dagars viseringsfrihet för svenska medborgare upphävdes. Alla visum som utfärdats före den 20 mars upphävdes också. Svenska medborgare som för närvarande befinner sig i Japan som tillfälliga besökare kan stanna i Japan till slutet av den beviljade perioden på 90 dagar. Kontakta Japan Immigration Bureau om visumet måste förlängas.

För information om inreserestriktioner till Narita Airport, se: https://www.narita-airport.jp/en

För information om Haneda Airport, https://tokyo-haneda.com/en

 Frågor och svar om covid-19 och resor mellan Sverige och Japan


Här försöker vi ge svar på de vanligaste frågorna.

Hälsning från ambassadören till svenskar som bor i Japan (14 augusti)

Ett meddelande från ambassadör Högberg om den japanska regeringens inreserestriktioner finns här.

UD:s reseavrådan och inresa till Sverige

UD:s avrådan från icke-nödvändiga resor till alla länder förlängdes den 26 augusti till och med den 15 november. Flera europeiska länder är undantagna. Läs mer här.

Det tillfälliga inreseförbudet till EU via Sverige förlängdes den 22 oktoberi till och med den 22 december. Läs mer här.
Europeiska kommissionen rekommenderade den 30 juni medlemsstaterna att släppa inreseförbudet för bland annat Japan. Alla bosatta i Japan, oavsett nationalitet, är undantagna inreseförbudet till Sverige, i enlighet med Kommissionens rekommendation. Läs mer här.

Svar på vanliga frågor finns här: Aktuella frågor och svar om COVID-19 i Japan

Läget i Japan

Myndigheterna uppmanar till fortsatt vaksamhet. Befolkningen uppmanas att hålla avstånd och att undvika de "3C" ("closed spaces, crowded places, close contact setting"), samt att bära munskydd. Uppmaningarna från myndigheterna kan komma att förändras beroende på smittspridningsläget. Ambassaden rekommenderar svenska medborgare i Japan att följa händelseutvecklingen och de lokala myndigheternas anvisningar. För mer information, se Japan National Tourism Organization och för Tokyo, information om färdplan och rekommendationer från Tokyo Metropolitan Government finns här. Se vidare här för uppdateringar och nyheter: Tokyo Metropolitan Government. 

Resor till Sverige

UD rekommenderar att svenska utlandsresenärer bör överväga att snarast återvända till Sverige. Med "utlandsresenärer" menas svenska medborgare och övriga med rätt att resa in i Sverige som har för avsikt att inom en relativt snar framtid återvända till Sverige - till skillnad från svenskar som bor i Japan permanent.

Flygbolagen har fortsatt färre avgångar än vanligt till Sverige och Europa. Avgångar kan fortsatt förändras på kort varsel. Flygbolagens hemsidor uppdateras ständigt. Vänligen vänd er dit för den senaste informationen. När det gäller SAS, är det för närvarande oklart när flygningarna återupptas.

Ta kontakt med ert flygbolag eller researrangör, samt med ert försäkringsbolag om eventuella ekonomiska konsekvenser. 

Kontakt med ambassad och UD

Ambassadens öppettider och telefontider hittar du här.

Läs UD:s rekommendationer kring nya coronaviruset här

Svenska resenärer uppmanas ladda ner appen UD Resklar. Har du inte anmält din utlandsvistelse är det bra att göra det.

Om du har frågor till UD kring corona och resande som inte besvaras i appen eller på Sweden Abroad kan du skicka epost till ud-kc-resefragor@gov.se eller ringa UD:s särskilda nummer för detta ändamål: 08-405 92 00.

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Japanska hälsoministeriet har uppdaterad information om läget samt råd på sin hemsida.

Japan National Tourism Organization är tillgängligt när som helst – 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året: 050-3816-2787.

Tokyo Coronavirus Support Center for Foreign Residents (TOCOS) ger råd till utländska medborgare i Tokyo på bland annat engelska. Telefonnummer 0120-296-004. TOCOS är öppet vardagar 10.00-17.00. Se här

Folkhälsomyndigheten i Sverige är ansvarig myndighet i Sverige. Läs frågor och svar om viruset här och mer information om utbrottet här.

WHO:s hemsida finns ytterligare information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet och dess verkningar.

Japanska myndigheter

Det finns ett supportcenter i Tokyo för utländska medborgare, Foreign Resident Support Center. Här finns Immigration Services Agency, the Ministry of Foreign Affairs, the Tokyo Labor Bureau m.m. Man kan få hjälp på engelska och även andra språk. Karta och öppettider se länken.

Sida med samlande länkar till myndigheter i Japan.

Allmänna säkerhetsläget

I samråd med Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) avråder Utrikesdepartementet sedan den 21 december 2011 inte längre från resor till Japan med anledning av strålskyddskonsekvenser av olyckan i kärnkraftverket Fukushima Daiichi.

Svenska medborgare i Japan uppmanas att följa rekommendationer från japanska myndigheter angående strålskyddskonsekvenserna, vilket bl.a. innefattar vilka områden man inte ska vistas i.(Nuclear Regulation Authority-Monitoring information of environmental radioactivity level)

Information om återuppbyggnad och föroreningar till följd av jordbävningen i mars 2011 hittas på den japanska regeringens hemsida.

I övrigt är Japan ett jämförelsevis mycket säkert land. Det finns dock alltid risk för att naturkatastrofer som jordbävningar, tsunamis och tyfoner ska drabba landet och därför är beredskapen också hög.

Anmäl din utlandsvistelse

Terrorism

Hotbild

Risken för terrorattentat i Japan bedöms vara låg. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/

Råd till svenska resenärer

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor

Naturförhållanden och katastrofer

Jordskalv Japan är ett av världens seismologiskt mest aktiva områden. Här sker ungefär tjugo procent av världens jordbävningar över sex på Richterskalan. Dagligen sker flera jordskalv, de flesta för små för att uppfattas.

Inför en resa till Japan är det en god ide att ladda ner några appar till sin mobiltelefon som varnar vid händelse av en större jordbävning. Två exempel är ”Yurekuru” (http://www.rcsc.co.jp/yurekuru) och ”Safety tips” (https://www.jnto.go.jp/safety-tips/eng/app.html), kompatibla med både IOS och Android.Tyfoner Tyfoner är tropiska stormar som motsvarar orkan i styrka. I Japan infaller tyfonsäsongen från juni till oktober. När en stor tyfon närmar sig avstannar flyg, tåg och busstrafik lokalt. Om du vet att en tyfon är på väg bör du hålla dig inomhus. Tyfonen brukar pågå i några timmar. Du kan få information om aktuell vädersituation och om tyfoner från Japan Meteorological Agency.

Tsunami Flodvågor orsakas av havsbottnens vertikala rörelser i samband med jordbävningar, vulkanutbrott eller jordskred. Inget land drabbas av tsunami i den omfattning som Japan gör, och Japan har ett mycket sofistikerat varningssystem för tsunami. I genomsnitt drabbas Japan var sjunde år av en större flodvåg.I händelse av en naturkatastrof bör du vara uppmärksam på instruktioner från de lokala myndigheterna.

Webbplatser med information riktad till allmänheten från bl.a. japanska myndigheter och media Information från myndigheter Cabinet Secretariat Civil Protection Portal Site
Japanese Meteorological Agency

Transport Narita Airport
Tågtrafik: JR, Shinkansen (Information från JR-East) Tågtrafik: övriga linjer

Generell information och nyheter NHK World (engelska och andra språk)
The Japan Times
The Asahi Shimbun

In- och utresebestämmelser

Svenskar har 90 dagars viseringsfrihet till Japan och det samma gäller för japaner som vill besöka Sverige. Ska du stanna längre för att arbeta eller studera måste du ansöka om uppehållstillstånd på Japans ambassad i Stockholm. Planerar du att stanna i Japan mer än tre månader ska du ansöka om uppehållstillstånd innan du reser. Du kan också ansöka om uppehållstillstånd i Japan om du har hittat ett arbete. En del länder kräver att passet ska ha en giltighetstid på minst sex månader, men i Japan räcker det med att passet är giltigt under den tid du ska vistas i Japan.

Som ett led i kampen mot internationell terrorism kräver de japanska myndigheterna sedan november 2007 fingeravtryck och fotografering av alla inresande utlänningar i samband med gränspassage.

Observera att svenska provisoriska pass A4-format, utfärdade av svenska utlandsmyndigheter, ej gäller för inresa i Japan. De gäller endast för utresa ur Japan. De i Sverige utfärdade rosa provisoriska passböckerna är fortfarande giltiga också för inresa i Japan.

Hälso- och sjukvård

Sjukvården i Japan håller hög standard. Ett stort problem när du söker vård i Japan kan emellertid vara språket; få japaner talar engelska.

Försäkringsskydd
Sjukvård är dyrt i Japan. Det är därför mycket viktigt att du tecknar en bra reseförsäkring innan avresan. Kontrollera att försäkringen täcker sjukdomsfall, olycksfall, dödsfall och hemtransport till Sverige. Ambassaden garanterar inte sjukvårdskostnader.

Har man japanska försäkringar, till exempel under en studieperiod, bör man försäkra sig om att skyddet är fullgott och även täcker hemtransport till Sverige vid sjukdom eller dödsfall. Om inte är det viktigt att teckna en tilläggsförsäkring i Sverige.

SOS-International, Euro-Alarm och Europe Assistance, företräder de nordiska försäkringsbolagen utomlands - se vidare under "Allmänna reserekommendationer". Syftet med verksamheten är att hjälpa utlandsresenärer på de nordiska försäkringsbolagens vägnar. Om du måste uppsöka sjukhus ska du eller din medresenär genast kontakta SOS. De förser då sjukhuset med en kostnadsgaranti. Sjukhuset inleder inte vården förrän de får en försäkran från försäkringsbolaget.

Lokala lagar och sedvänjor

Japanerna är kända för sina korta semestrar, men antalet helgdagar är i gengäld många. De viktigaste helgdagarna, då det mesta är stängt, är 1-3 januari (det japanska nyårsfirandet) och 29 april-3 maj (s.k. golden week). Därutöver tar många en eller två veckors semester i augusti då den s.k. o-bon-helgen inträffar (buddistisk ceremoni för de avlidnas själar).

På webbplatsen Japan-Guide hittar du mycket användbar information om bland annat vett och etikett i Japan.  Japan-Guide

Kriminalitet och personlig säkerhet

Tokyo liksom övriga Japan är mycket säkert. Såväl inbrott som överfall är ovanliga. De våldsbrott som trots allt förekommer är normalt begränsade till stridigheter mellan rivaliserande kriminella grupper. En välorganiserad och utbredd "maffia" finns, men drabbar sällan de som inte själva söker kontakt med sådana organisationer, t.ex. genom att söka personliga lån.

Ambassaden har noterat en ökning av rapporter om utlänningar som drogats på barer och klubbar i nöjesdistriken Roppongi och Kabukicho (Shinjuku) i Tokyo. Det handlar vanligen om att något har lagts i en drink (drink spiking) och under drogpåverkan blir man bestulen eller offrets kredit- eller betalkort används för inköp och/eller stora uttag. Det rapporteras även om att vissa barer och klubbar i området har satt i system att kraftigt blåsa upp notan och under hot om våld tvingat gästen att betala. Svenska resenärer uppmanas därför till försiktighet vid besök på barer och klubbar i nöjesdistriktet.

Trafiksäkerhet

Japan har vänstertrafik. Taxibilar bromsar ofta in hastigt och utan förvarning för att plocka upp en kund. Både taxi och olika budfirmor stannar bilen så att den blockerar trafiken eller skymmer sikten framför övergångsställen, i korsningar och framför backkrön.

Olycksstatistiken per år är ganska hög men har minskat under de senaste åren. År 2016 omkom 3904 människor i trafiken i Japan

Bilismen har ökat kraftigt i Japan under de senaste decennierna, men vägnätet har inte byggts ut i motsvarande takt. Gator och vägar såväl inom som utom tätorter kan därför ofta vara kraftigt överbelastade.

Tänk på att skaffa ett internationellt körkort om du som turist ska köra bil i Japan.

Resa i landet

Utländska mobiltelefoner fungerar vanligtvis i Japan men det kan bli höga roamingkostnader. Man bör kontrollera med sin mobilleverantör att abonnemanget fungerar i Japan innan du lämnar Sverige samt vilka kostnader som kan uppstå. Det går att hyra ”wifi-dosor” eller köpa japanska simkort  på de flesta internationella flygplatser.

Det är relativt besvärligt att klara sig med engelska i Japan. Vid resa med taxi är det bra att medföra en karta med namn på japanska för resans mål. Taxichaufförerna förstår generellt engelska dåligt. På de stora hotellen och en del restauranger är engelskan gångbar.

I Tokyos tunnelbanesystem finns kartor med namn utskrivna på japanska och parallell transkribering till latinska bokstäver. Bristen på rulltrappor och hissar i Tokyos tunnelbana gör systemet svårt att använda för till exempel rörelsehindrade och familjer med små barn.

Japan är fortfarande till ett kontantsamhälle och många mindre restauranger och affärer accepterar inte betalkort. Bankomater som accepterar utländska kort finns i de flesta närbutiker såsom 7/11 och på postkontor.