• Svenska

Om utlandet Japan

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

26 jan 2021

Information om UD:s avrådan med anledning av covid-19

UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder utanför EU, EES samt Schengenområdet till och med den 15 april 2021. UD har genom tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till flertalet europeiska länder. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Senast uppdaterad 05 feb 2021, 12.37

Aktuella händelser

CORONAVIRUS (COVID-19)

Läget i Japan

Nödläget förlängdes den 2 februari och gäller till den 7 mars i tio prefekturer: Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Gifu, Aichi, Kyoto, Osaka, Hyogo och Fukuoka. Restauranger uppmanas att stänga kl. 20.00. Befolkningen uppmanas att inte gå ut i onödan efter kl. 20.00 samt att arbeta hemifrån i den mån man kan. Skolorna kommer fortsatt att hållas öppna. Från den 14 januari kan den som bryter mot karantänreglerna få sitt uppehållstillstånd indraget. Senaste karantänregler, gäller från den 14 januari.

Myndigheterna uppmanar till att hålla avstånd, att undvika de "3C" ("closed spaces, crowded places, close contact setting"), samt att bära munskydd. Uppmaningarna från myndigheterna kan komma att förändras beroende på smittspridningsläget. Ambassaden rekommenderar svenska medborgare i Japan att följa händelseutvecklingen och de lokala myndigheternas anvisningar. För mer information, se Japan National Tourism Organization. För Tokyo, se uppdateringar och nyheter från Tokyo Metropolitan Government. Mer information finns även på japanska hälsoministeriet

Inresa till Japan

Ny inresa av utländska medborgare från de flesta länder, inklusive Sverige,  tillåts inte. Se vidare information från det japanska utrikesministeriet här och här. Om du är i Sverige, vänligen kontakta den japanska ambassaden i Stockholm för ytterligare information och råd. 

Svenska medborgare som bor i Japan kan fortsatt återvända till Japan efter resa till Sverige. Om du planerar att resa är det viktigt att noga kontrollera och följa de japanska myndigheternas anvisningar, och kontaktar japanska ambassaden i Stockholm för eventuella behov av klarlägganden. Information från det japanska utrikesministeriet, inklusive om kraven på negativt covid-test inom 72 timmar före avresa till Japan och skriftligt intyg på engelska, finns här och här. De japanska karantänsreglerna beskrivs av utrikesministeriet  här. Notera att skärpta karantänskrav nu gäller för återresor från Sverige till Japan även efter kortare affärsresor. 

Sedan den 21 mars gällde inreserestriktioner till Japan från många europeiska länder, häribland Sverige. Rätten till 90-dagars viseringsfrihet för svenska medborgare upphävdes. Alla visum som utfärdats före den 20 mars upphävdes också. 

Se även länk till  japanska justitieministeriet

För information om inreserestriktioner till Narita Airport, se: https://www.narita-airport.jp/en

För information om Haneda Airport, https://tokyo-haneda.com/en

 Frågor och svar om covid-19 och resor mellan Sverige och Japan

Här försöker vi ge svar på de vanligaste frågorna.

 UD:s reseavrådan

UD:s avrådan från icke-nödvändiga resor till alla länder beslutades den 14 mars 2020 och har förlängts många gånger. För närvarande gäller avrådan från icke-nödvändiga resor till länder utanför EU, EES och Schengenområdet till och med den 15 april 2021. Flera europeiska länder är undantagna. Läs mer här

Inresa till Sverige

Det tillfälliga inreseförbudet till EU via Sverige som gällt sedan mars 2020 har förlängts flera gånger och gäller för närvarande till och med den 31 mars 2021. Se ytterligare information här. 

Mer information finns också på polisens hemsida

Regeringen beslutade den 3 februari, i enlighet med rekommendationer från Europeiska kommissionen, att alla utländska medborgare måste uppvisa ett negativt covid-19-test för pågående infektion vid inresa till Sverige, oavsett varifrån man reser. Testet får som huvudregel inte vara äldre än 48 timmar vid inresa till Sverige. Utländska medborgare som är 18 år eller äldre omfattas av testkravet, med undantag av vissa kategorier av resande. Svenska medborgare omfattas inte. 

Från och med den 6 februari behöver japanska medborgare uppehållstillstånd och ett negativt covid-19-test vid inresa till Sverige. Humanitära undantag finns.

Det befintliga inreseförbud som kraftigt inskränker möjligheterna att resa från Norge, Storbritannien och Danmark till Sverige gäller fortfarande och har också skärpts med krav på negativt covid-19-test för de grupper som är undantagna från inreseförbudet samt förlängts. Även dessa inreseförbud gäller till och med den 31 mars 2021.

Läs pressmeddelandet här. För frågor och svar om inreseförbudet, se här

 Resor till Sverige

Flygbolagen har fortsatt färre avgångar än vanligt till Sverige och Europa. Avgångar kan fortsatt förändras på kort varsel. Vänligen vänd er till flygbolagens hemsidor för senaste information. Det är alltjämt oklart när SAS återupptar flygningarna till Japan.

Ta kontakt med ert flygbolag eller researrangör, samt med ert försäkringsbolag om eventuella ekonomiska konsekvenser. 

Kontakt med ambassad och UD

Ambassadens öppettider och telefontider hittar du här.

Läs UD:s rekommendationer kring nya coronaviruset här

Svenska resenärer uppmanas ladda ner appen UD Resklar. Har du inte anmält din utlandsvistelse är det bra att göra det.

Om du har frågor till UD kring corona och resande som inte besvaras i appen eller på Sweden Abroad kan du skicka epost till ud-kc-resefragor@gov.se eller ringa UD:s särskilda nummer för detta ändamål: 08-405 92 00.

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Japanska hälsoministeriet har uppdaterad information om läget samt råd på sin hemsida.

Japan National Tourism Organization är tillgänglig 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året: 050-3816-2787.

Tokyo Coronavirus Support Center for Foreign Residents (TOCOS) ger råd till utländska medborgare i Tokyo på bland annat engelska. Telefonnummer 0120-296-004. TOCOS är öppet vardagar 10.00-17.00. Se här.

Folkhälsomyndigheten i Sverige är ansvarig myndighet i Sverige. Läs frågor och svar om viruset här och mer information om utbrottet här.

WHO:s hemsida finns ytterligare information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet och dess verkningar.

Japanska myndigheter

Det finns ett supportcenter i Tokyo för utländska medborgare, Foreign Resident Support Center. Här finns Immigration Services Agency, the Ministry of Foreign Affairs, the Tokyo Labor Bureau m.m. Man kan få hjälp på engelska och även andra språk. Karta och öppettider se länken.

Sida med samlande länkar till myndigheter i Japan.

Allmänna säkerhetsläget

I samråd med Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) avråder Utrikesdepartementet sedan den 21 december 2011 inte längre från resor till Japan med anledning av strålskyddskonsekvenser av olyckan i kärnkraftverket Fukushima Daiichi.

Svenska medborgare i Japan uppmanas att följa rekommendationer från japanska myndigheter angående strålskyddskonsekvenserna, vilket bl.a. innefattar vilka områden man inte ska vistas i.(Nuclear Regulation Authority-Monitoring information of environmental radioactivity level)

Information om återuppbyggnad och föroreningar till följd av jordbävningen i mars 2011 hittas på den japanska regeringens hemsida.

I övrigt är Japan ett jämförelsevis mycket säkert land. Det finns dock alltid risk för att naturkatastrofer som jordbävningar, tsunamis och tyfoner ska drabba landet och därför är beredskapen också hög.

Anmäl din utlandsvistelse

Terrorism

Hotbild

Risken för terrorattentat i Japan bedöms vara låg. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/

Råd till svenska resenärer

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor

Naturförhållanden och katastrofer

Jordskalv Japan är ett av världens seismologiskt mest aktiva områden. Här sker ungefär tjugo procent av världens jordbävningar över sex på Richterskalan. Dagligen sker flera jordskalv, de flesta för små för att uppfattas.

Inför en resa till Japan är det en god ide att ladda ner några appar till sin mobiltelefon som varnar vid händelse av en större jordbävning. Två exempel är ”Yurekuru” (http://www.rcsc.co.jp/yurekuru) och ”Safety tips” (https://www.jnto.go.jp/safety-tips/eng/app.html), kompatibla med både IOS och Android.Tyfoner Tyfoner är tropiska stormar som motsvarar orkan i styrka. I Japan infaller tyfonsäsongen från juni till oktober. När en stor tyfon närmar sig avstannar flyg, tåg och busstrafik lokalt. Om du vet att en tyfon är på väg bör du hålla dig inomhus. Tyfonen brukar pågå i några timmar. Du kan få information om aktuell vädersituation och om tyfoner från Japan Meteorological Agency.

Tsunami Flodvågor orsakas av havsbottnens vertikala rörelser i samband med jordbävningar, vulkanutbrott eller jordskred. Inget land drabbas av tsunami i den omfattning som Japan gör, och Japan har ett mycket sofistikerat varningssystem för tsunami. I genomsnitt drabbas Japan var sjunde år av en större flodvåg.I händelse av en naturkatastrof bör du vara uppmärksam på instruktioner från de lokala myndigheterna.

Webbplatser med information riktad till allmänheten från bl.a. japanska myndigheter och media Information från myndigheter Cabinet Secretariat Civil Protection Portal Site
Japanese Meteorological Agency

Transport Narita Airport
Tågtrafik: JR, Shinkansen (Information från JR-East) Tågtrafik: övriga linjer

Generell information och nyheter NHK World (engelska och andra språk)
The Japan Times
The Asahi Shimbun

In- och utresebestämmelser

Svenskar har 90 dagars viseringsfrihet till Japan och det samma gäller för japaner som vill besöka Sverige. Ska du stanna längre för att arbeta eller studera måste du ansöka om uppehållstillstånd på Japans ambassad i Stockholm. Planerar du att stanna i Japan mer än tre månader ska du ansöka om uppehållstillstånd innan du reser. Du kan också ansöka om uppehållstillstånd i Japan om du har hittat ett arbete. En del länder kräver att passet ska ha en giltighetstid på minst sex månader, men i Japan räcker det med att passet är giltigt under den tid du ska vistas i Japan.

Som ett led i kampen mot internationell terrorism kräver de japanska myndigheterna sedan november 2007 fingeravtryck och fotografering av alla inresande utlänningar i samband med gränspassage.

Observera att svenska provisoriska pass A4-format, utfärdade av svenska utlandsmyndigheter, ej gäller för inresa i Japan. De gäller endast för utresa ur Japan. De i Sverige utfärdade rosa provisoriska passböckerna är fortfarande giltiga också för inresa i Japan.

Hälso- och sjukvård

Sjukvården i Japan håller hög standard. Ett stort problem när du söker vård i Japan kan emellertid vara språket; få japaner talar engelska.

Försäkringsskydd
Sjukvård är dyrt i Japan. Det är därför mycket viktigt att du tecknar en bra reseförsäkring innan avresan. Kontrollera att försäkringen täcker sjukdomsfall, olycksfall, dödsfall och hemtransport till Sverige. Ambassaden garanterar inte sjukvårdskostnader.

Har man japanska försäkringar, till exempel under en studieperiod, bör man försäkra sig om att skyddet är fullgott och även täcker hemtransport till Sverige vid sjukdom eller dödsfall. Om inte är det viktigt att teckna en tilläggsförsäkring i Sverige.

SOS-International, Euro-Alarm och Europe Assistance, företräder de nordiska försäkringsbolagen utomlands - se vidare under "Allmänna reserekommendationer". Syftet med verksamheten är att hjälpa utlandsresenärer på de nordiska försäkringsbolagens vägnar. Om du måste uppsöka sjukhus ska du eller din medresenär genast kontakta SOS. De förser då sjukhuset med en kostnadsgaranti. Sjukhuset inleder inte vården förrän de får en försäkran från försäkringsbolaget.

Lokala lagar och sedvänjor

Japanerna är kända för sina korta semestrar, men antalet helgdagar är i gengäld många. De viktigaste helgdagarna, då det mesta är stängt, är 1-3 januari (det japanska nyårsfirandet) och 29 april-3 maj (s.k. golden week). Därutöver tar många en eller två veckors semester i augusti då den s.k. o-bon-helgen inträffar (buddistisk ceremoni för de avlidnas själar).

På webbplatsen Japan-Guide hittar du mycket användbar information om bland annat vett och etikett i Japan.  Japan-Guide

Kriminalitet och personlig säkerhet

Tokyo liksom övriga Japan är mycket säkert. Såväl inbrott som överfall är ovanliga. De våldsbrott som trots allt förekommer är normalt begränsade till stridigheter mellan rivaliserande kriminella grupper. En välorganiserad och utbredd "maffia" finns, men drabbar sällan de som inte själva söker kontakt med sådana organisationer, t.ex. genom att söka personliga lån.

Ambassaden har noterat en ökning av rapporter om utlänningar som drogats på barer och klubbar i nöjesdistriken Roppongi och Kabukicho (Shinjuku) i Tokyo. Det handlar vanligen om att något har lagts i en drink (drink spiking) och under drogpåverkan blir man bestulen eller offrets kredit- eller betalkort används för inköp och/eller stora uttag. Det rapporteras även om att vissa barer och klubbar i området har satt i system att kraftigt blåsa upp notan och under hot om våld tvingat gästen att betala. Svenska resenärer uppmanas därför till försiktighet vid besök på barer och klubbar i nöjesdistriktet.

Trafiksäkerhet

Japan har vänstertrafik. Taxibilar bromsar ofta in hastigt och utan förvarning för att plocka upp en kund. Både taxi och olika budfirmor stannar bilen så att den blockerar trafiken eller skymmer sikten framför övergångsställen, i korsningar och framför backkrön.

Olycksstatistiken per år är ganska hög men har minskat under de senaste åren. År 2016 omkom 3904 människor i trafiken i Japan

Bilismen har ökat kraftigt i Japan under de senaste decennierna, men vägnätet har inte byggts ut i motsvarande takt. Gator och vägar såväl inom som utom tätorter kan därför ofta vara kraftigt överbelastade.

Tänk på att skaffa ett internationellt körkort om du som turist ska köra bil i Japan.

Resa i landet

Utländska mobiltelefoner fungerar vanligtvis i Japan men det kan bli höga roamingkostnader. Man bör kontrollera med sin mobilleverantör att abonnemanget fungerar i Japan innan du lämnar Sverige samt vilka kostnader som kan uppstå. Det går att hyra ”wifi-dosor” eller köpa japanska simkort  på de flesta internationella flygplatser.

Det är relativt besvärligt att klara sig med engelska i Japan. Vid resa med taxi är det bra att medföra en karta med namn på japanska för resans mål. Taxichaufförerna förstår generellt engelska dåligt. På de stora hotellen och en del restauranger är engelskan gångbar.

I Tokyos tunnelbanesystem finns kartor med namn utskrivna på japanska och parallell transkribering till latinska bokstäver. Bristen på rulltrappor och hissar i Tokyos tunnelbana gör systemet svårt att använda för till exempel rörelsehindrade och familjer med små barn.

Japan är fortfarande till ett kontantsamhälle och många mindre restauranger och affärer accepterar inte betalkort. Bankomater som accepterar utländska kort finns i de flesta närbutiker såsom 7/11 och på postkontor.