Om utlandet USA

Måste jag boka tid?

Tidsbokning krävs för viss service både på ambassaden i Washington DC och på generalkonsulaten i New York och San Francisco men vissa skillnader finns, se nedan.

Ambassaden i Washington DC 

Tidsbokning krävs endast för pass och migrationsärenden. Alla andra ärenden hanteras under ordinarie expeditionstid, utan tidsbokning.

Generalkonsulaten i New York och San Francisco

Då kontorsbyggnaden där generalkonsulaten är beläget kräver att alla besökare ska vara föranmälda så måste alla besökare boka tid oavsett ärende, t ex för att:

Vänligen notera att generalkonsulaten i New York och San Francisco inte handlägger viseringsärenden eller ansökningar om uppehållstillstånd i Sverige. Alla sådana ärenden hänvisas till ambassaden i Washington DC. 

Andra konsulat

Information gällande öppettider och ev. tidsbokning på de olika honorära konsulaten i USA finns längre ner på sidan.

Senast uppdaterad 03 jan 2024, 14.23