Om utlandet USA

Måste jag boka tid?

Tidsbokning krävs för viss service både på ambassaden i Washington DC och på generalkonsulatet i New York men vissa skillnader finns, se nedan.

Ambassaden i Washington DC 

Tidsbokning krävs endast för pass och migrationsärenden. Alla andra ärenden hanteras under ordinarie öppettider, utan tidsbokning.

Generalkonsulatet i New York

Då kontorsbyggnaden där generalkonsulatet är beläget kräver att alla besökare ska vara föranmälda så måste alla besökare boka tid oavsett ärende, t ex för att:

Vänligen notera att generalkonsulatet i New York inte handlägger viseringsärenden eller ansökningar om uppehållstillstånd i Sverige. Alla sådana ärenden hänvisas till ambassaden i Washington DC. 

Andra konsulat

Information gällande öppettider och ev. tidsbokning på de olika honorära konsulaten i USA finns längre ner på sidan.

Senast uppdaterad 21 okt 2021, 11.21