Om utlandet USA

Måste jag boka tid?

Tidsbokning krävs för viss service både på ambassaden i Washington DC och på generalkonsulatet i New York men vissa skillnader finns, se nedan.

I och med COVID-19 så kräver ambassaden i Washington DC och generalkonsulatet i New York att alla besökare bokar tid.

Generalkonsulatet i New York

Då kontorsbyggnaden där generalkonsulatet är beläget kräver att alla besökare ska vara föranmälda så måste alla besökare boka tid oavsett ärende, t ex för att:

Vänligen notera att generalkonsulatet i New York inte handlägger viseringsärenden eller ansökningar om uppehållstillstånd i Sverige. Alla sådana ärenden hänvisas till ambassaden i Washington DC. 

Ambassaden i Washington DC 

Tidsbokning krävs endast för pass och migrationsärenden. Alla andra ärenden hanteras under ordinarie öppettider, utan tidsbokning.

Andra konsulat

Information gällande öppettider och ev. tidsbokning på de olika honorära konsulatet i USA finns längre ner på sida.

Senast uppdaterad 20 feb 2018, 16.45