Om utlandet USA

Ansökan om samordningsnummer i USA

Nyfödda barn och personer som aldrig haft svenskt pass, ID-kort eller varit folkbokförda i Sverige ska söka samordningsnummer innan det är möjligt att ansöka om ett svenskt pass eller nationellt ID-kort.

> Senaste informationen om samordningsnummer finner man på Skatteverkets hemsida.

Samordningsnummer rekvireras av ambassaden i Washington DC eller generalkonsulatet i New York, baserat på en namnansökan för barnet. Ansökan ska lämnas in personligen av minst en vårdnadshavare tillsammans med barnet och ansökan görs vid ambassaden, generalkonsulatet eller ett honorärkonsulat i USA. Ansökan är avgiftsfri.

Vänligen notera att ambassaden och generalkonsulatet endast rekvirerar samordningsnummer om du har för avsikt att söka pass vid ambassaden i Washington eller generalkonsulatet i New York. Rekvisition av samordningsnummer gäller endast för svenska medborgare.

Följande handlingar bilagas ansökan:

 • Namnansökan (blankett SKV 7750) undertecknad av vårdnadshavare och av den sökande om hen är 12 år eller äldre. Ansökan ifylles och medtages vid ansökningstillfället.
 • Vårdnadsbeslut om vårdnaden tilldelats en vårdnadshavare eller om vårdnaden av barnet tilldelats annan person.
 • Barnets födelseattest där vårdnadshavares namn framgår.
 • Kompletta adoptionshandlingar, inklusive adoptionsdom och ursprunglig födelseattest, om barnet är adopterat.
 • Svenskt pass för förälder med svenskt medborgarskap.
 • Giltig fotolegitimation med signatur för vårdnadshavare med annat medborgarskap än svenskt.
 • Bevis på status i USA eller bevis på amerikanskt medborgarskap för vårdnadshavare som är svensk medborgare:
  • Amerikanskt visum, ESTA eller grönt kort.
  • Certificate of Naturalization, om vårdnadshavare blev amerikansk medborgare genom ansökan.
  • Amerikansk födelseattest, om vårdnadshavaren är född i USA.
  • Consular Report of Birth Abroad, om vårdnadshavare föddes utanför USA och blev amerikansk medborgare vid födseln.
 • Vigselbevis om vårdnadshavare är gifta.
 • Faderskapserkännande om vårdnadshavare inte var gifta vid barnets födelse.
 • Ytterligare bevis på födsel om modern var folkbokförd i Sverige vid barnets födsel, t.ex. sjukhusjournal, undertecknat brev från läkare eller sjukhus som bekräftar att modern födde barnet. Endast födelsebevis är ej tillräckligt.
 • Anmälan om svenskt medborgarskap för barn födda i utlandet innan 1 april 2015 till ogift svensk man och en utländsk kvinna, som inte gifte sig vid senare tillfälle. Anmälan lämnas in tillsammans med ansökan om samordningsnummer. Se Avgiftslistan. 

Samtliga handlingar ska uppvisas i original.

Handläggningstiden för samordningsnummer är cirka 6-8 veckor.

Lämna in ansökan:

 • Vid ambassaden i Washington DC under våra öppettider.
 • Vid generalkonsulatet i New York efter tidsbokning. 
 • Vid ett honorärkonsulat i USA, kontakta relevant konsulat för öppettider eller tidsbokning, kontaktinformation finns längre ner på sidan.

Viktig information gällande kopior bevittande av en Notarius Publicus.  Sökande som väljer att lämna in kopior på handlingarna, ska se till att kopiorna är bevittnad av en notarius public på korrekt sätt. Notarius publicus ska intyga att kopian överensstämmer med originalet "A true copy of original document" med både signatur och stämpel.