Meny

USA

Namn och samordningsnummer

För att kunna ansöka om ett svenskt pass åt ett barn som fötts i utlandet måste man först ansöka om ett samordningsnummer. Det är inte möjligt att ansöka om pass och samordningsnummer samtidigt.

Ansökan är avgiftsfri och kan göras på samtliga svenska konsulat i USA samt på ambassaden i Washington. Åtminstone en vårdnadshavare måste personligen infinna sig på ambassad/konsulat tillsammans med barnet.

> Tänk på att om du inte planerar att ansöka om ett svenskt pass till ditt barn ska du inte ansöka om samordningsnummer!

Följande handlingar måste tas med:

 • Namnansökan (blankett SKV 7750) undertecknad av båda föräldrarna/vårdnadshavarna och av den sökande om hon eller han är 12 år eller äldre. Ladda ner och skriv ut!
 • Har vårdnaden tillerkänts den ene av föräldrarna eller annan person ska ett lagkraftvunnet vårdnadsbeslut visas upp.
 • Barnets födelseattest (birth certificate) i original där båda föräldrarnas namn framgår.
 • Kompletta adoptionshandlingar, inklusive adoptionsdom och ursprunglig födelseattest, om barnet adopterats.
 • Svenskt pass i original för förälder med svenskt medborgarskap.
 • Giltig fotolegitimation för vårdnadshavare/förälder med annat medborgarskap än svenskt där namnteckning tydligt framgår, t.ex. pass eller körkort. Legitimation för båda föräldrar måste visas upp!
 • Bevis på immigrationsstatus i USA eller bevis på amerikanskt medborgarskap för svensk förälder:
  • Amerikanskt visum, ESTA eller grönt kort.
  • Certificate of Naturalization, om förälder blev amerikansk medborgare genom ansökan (naturalization).
  • Amerikansk födelseattest, om föräldern är född i USA.
  • Consular Report of Birth Abroad, om förälder föddes utanför USA och blev amerikansk medborgare genom amerikansk förälder vid födelsen.
 • Vigselbevis, om föräldrar är gifta.
 • Faderskapserkännande (paternity acknowledgment), om föräldrarna inte var gifta vid barnets födelse.
 • Ytterligare bevis på födelse, om modern (oavsett nationalitet) var folkbokförd i Sverige vid barnets födelse. T. ex. sjukhusjournal, undertecknat brev från läkare/sjukhus som bekräftar födelsen. Endast födelseattest är inte tillräckligt.
 • Anmälan om svenskt medborgarskap måste lämnas in för barn födda i utlandet innan 1 april 2015 till ogift svensk man och en utländsk kvinna, som inte gifte sig vid senare tillfälle. Barnet blir då inte svensk medborgare automatiskt. Anmälan kan lämnas in tillsammans med ansökan om samordningsnummer. Avgiften är $20. Barn födda i utlandet efter 1 april 2015 till ogift svensk man och utländsk kvinna blir automatiskt svenska medborgare och ingen anmälan om svenskt medborgarskap krävs.
 • Handläggningstiden är ca 6-8 veckor.

Lämna in ansökan

> Ansök på ambassaden i Washington DC under vanliga öppettider

> Ansök på generalkonsulatet i New York

> För att lämna in ansökan på annat konsulat i USA, kontakta konsulatet direkt - kontaktinformation finns längre ner på sidan.

VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE KOPIOR BEVITTNAD AV NOTARIUS PUBLICUS
Om man istället för att visa upp originaldokument väljer att lämna in kopior på alla nödvändiga handlingar måste man se till att kopiorna är bevittnad av en notarius public på korrekt sätt. Notarius publicus måste själv intyga att kopian överensstämmer med originalet ("A true copy of original document") och både signatur och stämpel av notarius publicus måste finnas på kopian. Vi rekommenderar sökanden att visa upp alla handlingar i original.

 

Grundläggande information om: Beställning av samordningsnummer

Läs mer