Om utlandet USA

Ansökan om samordningsnummer i USA

Nyfödda barn och personer som aldrig haft svenskt pass, ID-kort eller varit folkbokförda i Sverige ska söka samordningsnummer innan det är möjligt att ansöka om ett svenskt pass eller nationellt ID-kort.

Samordningsnummer begärs av ambassaden i Washington DC, generalkonsulatet i New York eller i San Francisco, baserat på en namnansökan för barnet. Ansökan ska lämnas in personligen av åtminstone en vårdnadshavare tillsammans med barnet och ansökan görs vid ambassaden, generalkonsulat eller ett honorärkonsulat i USA. Ansökan är avgiftsfri.

Vänligen notera att ambassaden och generalkonsulaten endast begär samordningsnummer om du har för avsikt att söka pass vid ambassaden i Washington DC eller generalkonsulaten i New York eller San Francisco. Begäran av samordningsnummer gäller endast för svenska medborgare.

Följande handlingar bilagas ansökan:

 • Namnansökan (blankett SKV 7750) undertecknad av vårdnadshavare och av den sökande om hen är 12 år eller äldre. Ansökan ifylles och medtages vid ansökningstillfället.
 • Blanketten "Uppgift för utredning av svenskt medborgarskap" ska skrivas ut och fyllas i av den svenske föräldern och skrivas under av denne. Det är alltså förälderns uppgifter som efterfrågas, inte barnets.
 • Vårdnadsbeslut om vårdnaden tilldelats en vårdnadshavare eller om vårdnaden av barnet tilldelats annan person.
 • Barnets födelseattest där vårdnadshavares namn framgår.
 • Kompletta adoptionshandlingar, inklusive adoptionsdom och ev. ursprunglig födelseattest, om barnet är adopterat.
 • Svenskt pass för förälder med svenskt medborgarskap.
 • Giltig fotolegitimation med signatur för vårdnadshavare med annat medborgarskap än svenskt.
 • Bevis på status i USA eller bevis på förvärv av amerikanskt medborgarskap för förälder som är svensk medborgare. Amerikanskt pass är ej tillräckligt:
  • Amerikanskt visum, ESTA eller grönt kort.
  • Certificate of Naturalization, om vårdnadshavare blev amerikansk medborgare genom ansökan.
  • Amerikansk födelseattest, om vårdnadshavaren är född i USA. 
  • Consular Report of Birth Abroad, om vårdnadshavare föddes utanför USA och blev amerikansk medborgare vid födseln.
 • Om svenska föräldern även är medborgare i annat land än USA så ska medborgarskapsbevis för det landet också uppvisas.
 • Vigselbevis om vårdnadshavare är gifta.
 • Faderskapserkännande (Acknowledgment of Paternity/Parentage) om vårdnadshavare inte var gifta vid barnets födelse.
 • Ytterligare bevis på födsel om modern var folkbokförd i Sverige vid barnets födsel, t.ex. sjukhusjournal, undertecknat brev från läkare eller sjukhus som bekräftar att modern födde barnet. Endast födelsebevis är då ej tillräckligt.
 • Anmälan om svenskt medborgarskap för barn födda i utlandet innan 1 april 2015 till ogift svensk man och en utländsk kvinna, som inte gifte sig vid senare tillfälle. Anmälan lämnas in tillsammans med ansökan om samordningsnummer. Se Avgiftslistan. 

Samtliga handlingar ska uppvisas i original.

Handläggningstiden för samordningsnummer är cirka 6-8 veckor.

Lämna in ansökan:

Viktig information gällande kopior bevittande av en Notarius Publicus.  Sökande som väljer att lämna in kopior på handlingarna, ska se till att kopiorna är bevittnad av en notarius public på korrekt sätt. Notarius publicus ska intyga att kopian överensstämmer med originalet "A true copy of original document" med både signatur och stämpel. 

> Senaste informationen om samordningsnummer finner man på Skatteverkets hemsida.