Om utlandet USA

Namn och samordningsnummer

För att kunna ansöka om ett svenskt pass åt ett barn som fötts i utlandet måste barnet först ha ett samordningsnummer. Samordningsnummer beställs av ambassad/konsulat baserat på en namnansökan för barnet som lämnas in personligen av vårdnadshavare till ambassad/konsulat. Handläggningstiden för samordningsnummer är normalt ca 8 veckor men kan ta upp till 12 veckor under högsäsong.

Ansökan är avgiftsfri och kan göras på samtliga svenska konsulat i USA samt på ambassaden i Washington. Åtminstone en vårdnadshavare måste personligen infinna sig på ambassad/konsulat tillsammans med barnet.

> Tänk på att om du inte planerar att ansöka om ett svenskt pass till ditt barn så behöver barnet inget samordningsnummer! Du kan då i stället själv välja att skicka in en namnansökan direkt till Skatteverket.

Med anledning av COVID-19 så tar ambassaden i Washington DC och generalkonsulatet i New York endast emot kunder som bokat tid. 

Följande handlingar måste tas med:

 • Namnansökan (blankett SKV 7750) undertecknad av båda föräldrarna/vårdnadshavarna och av den sökande om hon eller han är 12 år eller äldre. Ladda ner och skriv ut!
 • Har vårdnaden tillerkänts den ene av föräldrarna eller annan person ska ett lagkraftvunnet vårdnadsbeslut visas upp.
 • Barnets födelseattest (birth certificate) i original där båda föräldrarnas namn framgår.
 • Kompletta adoptionshandlingar, inklusive adoptionsdom och ursprunglig födelseattest, om barnet adopterats.
 • Svenskt pass i original för förälder med svenskt medborgarskap.
 • Giltig fotolegitimation för vårdnadshavare/förälder med annat medborgarskap än svenskt där namnteckning tydligt framgår, t.ex. pass eller körkort. Legitimation för båda föräldrar måste visas upp!
 • Bevis på immigrationsstatus i USA eller bevis på amerikanskt medborgarskap för svensk förälder:
  • Amerikanskt visum, ESTA eller grönt kort.
  • Certificate of Naturalization, om förälder blev amerikansk medborgare genom ansökan (naturalization).
  • Amerikansk födelseattest, om föräldern är född i USA.
  • Consular Report of Birth Abroad, om förälder föddes utanför USA och blev amerikansk medborgare genom amerikansk förälder vid födelsen.
 • Vigselbevis, om föräldrar är gifta.
 • Faderskapserkännande (paternity acknowledgment), om föräldrarna inte var gifta vid barnets födelse.
 • Ytterligare bevis på födelse, om modern (oavsett nationalitet) var folkbokförd i Sverige vid barnets födelse. T. ex. sjukhusjournal, undertecknat brev från läkare/sjukhus som bekräftar födelsen. Endast födelseattest är inte tillräckligt.
 • Anmälan om svenskt medborgarskap måste lämnas in för barn födda i utlandet innan 1 april 2015 till ogift svensk man och en utländsk kvinna, som inte gifte sig vid senare tillfälle. Barnet blir då inte svensk medborgare automatiskt. Anmälan kan lämnas in tillsammans med ansökan om samordningsnummer. Avgiften är $21. Barn födda i utlandet efter 1 april 2015 till ogift svensk man och utländsk kvinna blir automatiskt svenska medborgare och ingen anmälan om svenskt medborgarskap krävs.
 • Handläggningstiden är ca 6-8 veckor.

Lämna in dokument

> Lämna in dokumenten på ambassaden i Washington DC under vanliga öppettider. Ingen tidsbokning krävs.

> Lämna in dokumenten på generalkonsulatet i New York - tidsbokning krävs. 

> För att lämna in dokumenten på annat konsulat i USA, kontakta konsulatet direkt - kontaktinformation finns längre ner på sidan.

VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE KOPIOR BEVITTNAD AV NOTARIUS PUBLICUS
Om man istället för att visa upp originaldokument väljer att lämna in kopior på alla nödvändiga handlingar måste man se till att kopiorna är bevittnad av en notarius public på korrekt sätt. Notarius publicus måste själv intyga att kopian överensstämmer med originalet ("A true copy of original document") och både signatur och stämpel av notarius publicus måste finnas på kopian - du själv kan inte intyga att kopian överensstämmet med originalet. Vi rekommenderar att ni alltid visar upp alla handlingar i original.