Meny

Om utlandet USA

07 apr 2020

Utlandsresor – förlängd avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juni 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 3 april 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här

Aktuella händelser

Coronavirus (COVID-19)
UD avråder sedan den 14 mars från icke nödvändiga resor till alla länder, läs mer här. Från och med den 19 mars har regeringen beslutat att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige. Alla resor till Sverige stoppas inte. Svenska medborgare och andra personer som är bosatta i Sverige kommer att kunna återvända till sina hem. Frågor och svar – inresestopp till EU via Sverige via regeringen.se  här.

Svenska medborgare och resenärer i USA uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar.

In- och utresebestämmelser till USA
USA har ett pågående utbrott av det nya coronaviruset med snabbt ökande smittspridning i samhället. USA:s president har utlyst nationellt nödläge. Flera delstater har fattat beslut om olika grad av begränsad rörelsefrihet. USA har även infört inreseförbud sedan den 13 mars för resenärer från Schengenområdet samt Storbritannien och Irland. Det innebär att 26 europeiska länder, däribland Sverige, berörs. Förbudet inkluderar resenärer som befunnit sig i Schengenområdet, Storbritannien och Irland de senaste 14 dagarna. Detta gäller även transit. Amerikanska medborgare och personer med permanent uppehållstillstånd i USA samt vissa visakategorier omfattas inte men anvisas till utvalda flygplatser i landet för ytterligare kontroller. Information om inreseförbudet finns här: whitehouse.gov

Resenärer som ej befunnit sig i Europa, är svensk medborgare, reser på svenskt pass och har giltig ESTA för USA bör inte ha problem att mellanlanda i USA. Detta bör dock alltid säkerställas med flygbolaget innan resa då de kan ha ytterligare restriktioner. 

Enligt Centers for Disease Control and Prevention, den amerikanska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, ska samtliga personer (amerikanska medborgare och andra grupper som har inresetillstånd) som reser in i USA från en Schengenmedlemsstat, inklusive Sverige, omedelbart isolera sig i 14 dagar efter ankomst (s.k. self-isolation). Detta gäller även om man har rest via en Schengenmedlemsstat. Ytterligare information finns via denna länk: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after-travel-precautions.html

Resor till Sverige
Ambassaden rekommenderar alla tillfälliga besökare från Sverige i USA att överväga möjligheten att med viss skyndsamhet återvända till Sverige. Med ’tillfälliga besökare’ menar vi svenska medborgare och övriga med rätt att resa in i Sverige som har för avsikt att inom en relativt snar framtid återvända till Sverige - till skillnad från svenskar som bor här i USA permanent.

Möjligheten att flyga till Sverige försämras markant i takt med att flygbolagen ställer in allt fler avgångar. Exempelvis har vi nåtts av informationen att SAS stoppar alla flygningar till och från USA från den 2 april.  Andra flygbolag finns givetvis som alternativ men se över er resplan omgående och kontakta ert flygbolag om eventuella förändringar samt er reseförsäkring och hemförsäkring om eventuella ekonomiska konsekvenser av detta. Flygbolagen tar emot många samtal och email just nu och det kan därför vara svårt att få svar. Ett alternativ är att besöka flygbolagens webbsidor för mer information. Läget förändras mycket snabbt. 

EU-ländernas ambassader i USA har efter bästa förmåga försökt att ge en överblick över flygavgångar till Europa de kommande dagarna. Observera att information ej kan bekräftas som gällande då läget förändras mycket snabbt. Samtliga avgångar måste bekräftas av resenären med respektive flygbolag direkt. Se sammanställning här.

Var observant på att inte stanna längre i USA än giltighetstiden på ditt inresetillstånd (ESTA). Om ditt flyg är inställt, kontakta ditt flygbolag/researrangör för att boka om din biljett alternativt köpa en ny. Konsekvenserna för en så kallad overstay kan vara allvarliga med risk att inte få komma in i USA på en lång tid. Om flygtrafiken ställs in och du riskerar att tvingas stanna längre i USA än ditt ESTA medger bör du kontakta US Customs and Border Protection för att ansöka om en så kallad satisfactory departure.  
Här kan du hitta deras kontaktuppgifter, de har även en  FAQ som besvarar många frågor gällande ESTA och hur man ansöker om en förlängning. 

Hur fungerar transit inom Norden och Europa? 
Det finns en överenskommelse inom Norden om att få ”transitera” till Sverige även om gränserna är stängda och det inte är tillåtet att stanna kvar i de andra länderna. Personer bosatta i Sverige ska exempelvis tillåtas stiga ombord plan till Kastrup och övriga Norden för att därifrån resa vidare direkt till Sverige. Man kan behöva visa att man ska resa vidare t.ex. genom biljett för vidare resa till Sverige eller parkeringsbiljett för egen bil parkerad på flygplatsen.

Svenska medborgare har tillstånd att resa från USA till EES-länder. Men, rådande läget har visat sig vara snabbt föränderligt. Inresetillstånd i olika länder kan ändras. Det är individens ansvar att säkerställa hela sin planerade resrutt.

För mer information om andra länders begränsningar och gränskontroller som kan påverka din hemresa, besök de svenska ambassadernas hemsidor via www.swedenabroad.se. Situationen kan förändras snabbt och du bör löpande hålla dig informerad.

Har du frågor om en kommande resa till USA bör du vända dig till din researrangör/flygbolag för ytterligare information. 

Reserestriktioner inom USA
Gällande resande inom USA rekommenderar Centers for Disease Control and Prevention att personer i riskgrupper undviker resor på kryssningsfartyg och icke-nödvändiga flygresor. Ytterligare information finns via denna länk:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-in-the-us.html

Ambassaden och Generalkonsulatet i New York följer noga utvecklingen. Svenska medborgare och resenärer i USA bör vara beredda på förseningar och inställda transporter och evenemang på grund av att lokala myndigheter kan vidta ytterligare spridningsreducerande åtgärder. Detta kan inkludera lokala och regionala transportbegränsningar men kan även påverka tillgänglighet till offentliga platser och institutioner.

Anmälan till svensklistan och UD Resklar
Ambassaden uppmanar även svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan. Genom att vara anmäld till svensklistan ger du UD och ambassaden möjlighet att snabbt kunna kontakta dig om en konsulär krissituation skulle drabba det området du befinner dig i. När du kommit hem till Sverige igen ber vi dig att avanmäla dig från listan genom att klicka här.

Ladda även ner appen UD Resklar och aktivera pushnotiser. 

Uppmanar UD svenskar att resa hem?
Alla som befinner sig utomlands bör se över sin egen situation. Läget förändras mycket snabbt. Allt fler länder inför olika åtgärder med kort varsel för att begränsa smittspridningen vilket även bidrar till kraftiga störningar i internationell flygtrafik. Resenärer måste anpassa sig till situationen och acceptera en viss grad av ovisshet. UD och ambassaderna bistår bland annat med råd hur enskilda bäst kan lösa ut situationen men det är ett beslut som individen måste ta. Det kan dock vara bra att se över sin hemförsäkring så att reseskyddet täcker eventuella merkostnader.

Kommer UD att hjälpa svenskar att ta sig hem?
Utgångspunkten för svenskt agerande är att resebranschen ska ta ansvar för sina resenärer. UD försöker bistå med en dialog med flygbolag om möjligheten att hämta hem svenska resenärer.

UD:s möjligheter att bistå påverkas i nuvarande situation av omständigheterna som råder. UD uppmanar den enskilde att själv ordna sin återresa genom sin resebyrå, sitt flygbolag eller försäkringbolag. Vi förstår att situationen är svår, men resenärer kommer behöva anpassa sig till situationen som är och acceptera ovisshet och förseningar. Resenärer kan bli tvungna att stanna kvar på resmålet tills flygtrafiken återupptas. Situationen är på många sätt exceptionell när det gäller möjligheterna att resa mellan och inom länder.

Generella frågor och svar om avrådan från UD finns här: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/fragor-och-svar-om-reseavradan/

Hjälpsamma länkar:
För information om smittspridning, hälsoråd och reserekommendationer i USA se nedan länk till CDC (centers for decease control and prevention):
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

Information gällande in- och utresebestämmelser till USA se länk till Department of Homeland Security:
https://www.dhs.gov

The United States Department of State
https://www.state.gov

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning: https://www.folkhalsomyndigheten.se

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Hit kan du vända dig om du har generella frågor kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymptom.

Polisen kan besvara frågor från allmänheten om den praktiska tillämpningen av förbudet mot resor till Sverige. Du kan även ringa 11414 och be att bli kopplad till den nationella kommunikationsenheten.

WHO:s webbsida finns ytterligare information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet och dess verkningar: https://www.who.int
 

Ytterligare information med kontaktinformation för delstater med högt antal fall samt många svenska resenärer, finns via nedan länkar:

New York https://coronavirus.health.ny.gov
Kalifornien https://covid19.ca.gov
Florida https://floridahealthcovid19.gov 
Washington State (Seattle) https://access.wa.gov/index.html
Massachusetts https://www.mass.gov
Illinois https://www2.illinois.gov/sites/coronavirus

 

Senast uppdaterad 07 apr 2020, 20.23
Ambassadens reseinformation