Meny

Om utlandet USA

21 sep 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 21 september fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här

Aktuella händelser

Bränder i Kalifornien
Det finns just nu flera aktiva bränder i Kalifornien. Nödläge är utlyst för vissa grevskap och i flera delar råder obligatorisk evakuering. Ambassaden uppmanar svenskar i området att följa råd och rekommendationer från lokala myndigheter.
 
För uppdaterad information:
https://www.fire.ca.gov/incidents
 
Hjälpsamma länkar:
http://www.readyforwildfire.org
 
https://www.ready.gov/wildfires


Coronavirus (COVID-19)
UD har förlängt avrådan för icke nödvändiga resor till länder utanför EU-, EES- och Schengenområdet till och med den 15 november. Det tillfälliga stoppet på icke nödvändiga resor till Sverige är förlängt till och med den 31 oktober. Mer här. Svenska medborgare och andra personer som är bosatta i Sverige kan återvända till sina hem. Personer med viss familjeanknytning till svenska medborgare undantas från inreseförbudet om syftet med inresan är att återvända hem. Familjeanknytningen kan vara bl.a. make, sambo och barn. Regeringen har genom beslutet den 4 juni förtydligat att syftet med inresan ska anses vara att återvända hem även i de fall en person med familjeanknytning till en svensk medborgare reser till Sverige. Det uppställs i de fallen inte något krav på att den som reser in i Sverige själv ska ha sitt hem i landet vid tidpunkten för inresan. Polismyndigheten gör alltid enskilda bedömningar från fall till fall och alla beslut om hur eventuella undantag ska tolkas, fattas vid ankomst till gränskontrollen. Frågor och svar – inresestopp via regeringen.se  här.

Svenska medborgare och resenärer i USA uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar.

In- och utresebestämmelser till USA
USA har ett inreseförbud sedan den 13 mars för resenärer från Schengenområdet samt Storbritannien och Irland. Det innebär att 26 europeiska länder, däribland Sverige, berörs. Förbudet inkluderar resenärer som befunnit sig i Schengenområdet, Storbritannien och Irland de senaste 14 dagarna. Detta gäller även transit. Amerikanska medborgare och personer med permanent uppehållstillstånd i USA samt vissa visakategorier omfattas inte. Mer här: whitehouse.gov

Resenärer som ej befunnit sig i Europa, är svensk medborgare, reser på svenskt pass och har giltig ESTA för USA bör inte ha problem att mellanlanda i USA. Detta bör dock alltid säkerställas med flygbolaget innan resa då de kan ha ytterligare restriktioner. 

Enligt Centers for Disease Control and Prevention, den amerikanska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, ska samtliga personer (amerikanska medborgare och andra grupper som har inresetillstånd) som reser in i USA från en Schengenmedlemsstat, inklusive Sverige, omedelbart isolera sig i 14 dagar efter ankomst (s.k. self-isolation). Detta gäller även om man har rest via en Schengenmedlemsstat. Ytterligare information finns här.
Många delstater i landet har fortfarande olika grad av begränsad rörelsefrihet samt riktlinjer på bärande av ansiktsmask på allmän plats.

Information gällande vilka försiktighetsåtgärder som rekommenderas efter inresa till USA finns på Centers for Disease Control and Prevention, den amerikanska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, hemsida. Många delstater i landet har även infört krav på karantän vid inresa från delstater som klassificeras som högriskområden. Vänd dig till respektive delstats  hälsomyndighet för mer information. Många delstater har fortfarande olika grad av begränsad rörelsefrihet samt riktlinjer på bärande av ansiktsmask på allmän plats.

Resor till Sverige
UD rekommenderar att svenska utlandsresenärer bör överväga att snarast återvända till Sverige. Med ’utlandsresenärer’ menas svenska medborgare och övriga med rätt att resa in i Sverige som har för avsikt att inom en relativt snar framtid återvända till Sverige - till skillnad från svenskar som bor i USA permanent.

Flygbolagen har fortsatt färre avgångar än vanligt till Sverige och Europa. Se över er resplan omgående och kontakta ert flygbolag om förändringar samt er reseförsäkring/hemförsäkring om eventuella ekonomiska konsekvenser av detta. Läget kan fortsatt förändras med kort varsel.  

Svenska medborgare har tillstånd att resa från USA till EES-länder. Det rådande läget har visat sig vara snabbt föränderligt. Inresetillstånd i olika länder kan ändras. Det är individens ansvar att säkerställa hela sin planerade resrutt.

För mer information om andra länders begränsningar och gränskontroller som kan påverka din hemresa, besök de svenska ambassadernas hemsidor via www.swedenabroad.se. Situationen kan förändras snabbt och du bör löpande hålla dig informerad.

Var observant på att inte stanna längre i USA än giltighetstiden på ditt inresetillstånd (ESTA). Om ditt flyg är inställt, kontakta ditt flygbolag/researrangör för att boka om din biljett alternativt köpa en ny. Konsekvenserna för en så kallad overstay kan vara allvarliga med risk att inte få komma in i USA på en lång tid. Om flygtrafiken ställs in och du riskerar att tvingas stanna längre i USA än ditt ESTA medger bör du kontakta US Customs and Border Protection för att ansöka om en så kallad satisfactory departure
Här  hittar du deras kontaktuppgifter, de har även en  FAQ som besvarar många frågor gällande ESTA och hur man ansöker om en förlängning. 

Har du frågor om en kommande resa till USA bör du vända dig till din researrangör/flygbolag för ytterligare information. 

Anmälan till svensklistan och UD Resklar
Ambassaden uppmanar även svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan. Genom att vara anmäld till svensklistan ger du UD och ambassaden möjlighet att snabbt kunna kontakta dig om en konsulär krissituation skulle drabba det området du befinner dig i. När du kommit hem till Sverige igen ber vi dig att avanmäla dig från listan genom att klicka här.

Ladda även ner appen UD Resklar och aktivera pushnotiser.

Hjälpsamma länkar:
Generella frågor och svar om avrådan från UD finns här: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/fragor-och-svar-om-reseavradan/

För information om smittspridning, hälsoråd och reserekommendationer i USA se nedan länk till CDC (centers for decease control and prevention):
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

Information gällande in- och utresebestämmelser till USA se länk till Department of Homeland Security:
https://www.dhs.gov

The United States Department of State
https://www.state.gov

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning: https://www.folkhalsomyndigheten.se

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Hit kan du vända dig om du har generella frågor kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymptom.

Polisen kan besvara frågor från allmänheten om den praktiska tillämpningen av förbudet mot resor till Sverige. Du kan även ringa 11414 och be att bli kopplad till den nationella kommunikationsenheten.

WHO:s webbsida finns ytterligare information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet och dess verkningar: https://www.who.int
 

Ytterligare information med kontaktinformation för delstater med högt antal svenska resenärer, finns via nedan länkar:

New York https://coronavirus.health.ny.gov
Kalifornien https://covid19.ca.gov
Florida https://floridahealthcovid19.gov 
Washington State (Seattle) https://access.wa.gov/index.html
Massachusetts https://www.mass.gov
Illinois https://www2.illinois.gov/sites/coronavirus

 

Senast uppdaterad 14 sep 2020, 09.28
Ambassadens reseinformation