• Svenska

Om utlandet Ukraina

Avrådan

Ukraina - avrådan

Med anledning av den allvarliga och oförutsägbara säkerhetssituationen i landet och dess närområde har UD den 12 februari 2022 beslutat att avråda från alla resor till Ukraina samt att uppmana svenskar som befinner sig i Ukraina att lämna landet.

Avrådan gäller tills vidare.

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande. 

Senast uppdaterad 05 jun 2024, 13.11

Aktuella händelser

Med anledning av den fullskaliga invasionen av Ukraina och upprepade luftanfall mot Kiev och andra städer i Ukraina uppmanas svenskar som befinner sig i landet fortsatt att iaktta stor försiktighet. Angrepp mot civil infrastruktur innebär återkommande problem med el- och vattenförsörjningen på många orter i landet.

Utegångsförbud på nätterna råder i de flesta delar av landet. Olika klockslag kan gälla i olika delar av landet. I Kiev råder det för närvarande utegångsförbud mellan kl. 00 och kl. 05 på natten.

Följ alltid lokala myndigheters anvisningar, exempelvis när det gäller att uppsöka skyddsrum vid flyglarm.

Svenska ambassaden arbetar med begränsad konsulär verksamhet. Endast förbokade besök på ambassaden tas emot. Ambassadens växel är i nuläget inte bemannad. Kontakt med ambassaden, till exempel för att förboka besök för provisoriskt pass, sker via e-post till ambassaden.kiev@gov.se.

Vid en konsulär krissituation kan Utrikesdepartementets konsulära nödjour alltid kontaktas. UD-jouren är bemannad dygnet runt alla årets dagar och nås på telefon +46 (0) 8 405 50 05.

Svenskar i Ukraina uppmanas att ladda ned appen UD Resklar (aktivera funktionen ”tillåt notiser”) och registrera sig på svensklistan. När du lämnat Ukraina – avregistrera dig omgående från listan: Avanmälan - Sweden Abroad.

Reseavrådan till Ukraina

Utrikesdepartementet avråder från alla resor till Ukraina och uppmanar alla svenskar att lämna landet sedan den 12 februari 2022.

Om du bedömer att du måste företa en tjänsteresa till Ukraina med syfte att bidra till stödet till Ukraina, behöver du planera resan noga för att hantera de risker som ett besök är förknippat med. Detta innebär bland annat professionell säkerhetsrådgivning och -stöd före och under besöket. Därtill uppmanas du säkerställa att du har ett giltigt försäkringsskydd.

Du som befinner dig i Ukraina bör beakta att situationen är föränderlig och vi uppmanar dig att följa lokala myndigheters informationskanaler och rapportering i nyhetsmedia samt ta del av ambassadens uppdateringar på Sweden Abroad och appen UD Resklar.

Allmänna säkerhetsläget

Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina våren 2022 har säkerhetsläget kraftigt försämrats, särskilt längs fronten i de östra och södra delarna av landet. Säkerhetssituationen är oförutsägbar i hela landet och ambassaden följer noga utvecklingen och det allvarliga säkerhetsläget i Ukraina.

Luftangrepp mot städer i hela landet är vanligt förekommande. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad om var närmsta skyddsrum finns. Många tunnelbanestationer fungerar som skyddsrum. För Kiev kan man ladda ned appen ”Kyiv Digital” som bl.a. innehåller en karta på många offentliga skyddsrum.

Utrikesdepartementet avråder sedan den 12 februari 2022 från alla resor till Ukraina och uppmanar alla svenskar att lämna landet.Om du bedömer att du måste företa en tjänsteresa till Ukraina med syfte att bidra till stödet till Ukraina, behöver du planera resan noga för att hantera de risker som ett besök är förknippat med. Detta innebär bland annat professionell säkerhetsrådgivning och -stöd före och under besöket. Därtill uppmanas du säkerställa att du har ett giltigt försäkringsskydd.

Du som befinner dig i Ukraina bör beakta att situationen kan förändras snabbt och vi uppmanar dig att följa nyhetsrapporteringen och ta del av ambassadens uppdateringar. Ladda även ner appen UD Resklar (aktivera funktionen tillåt notiser) och registrera dig på den så kallade svensklistan. 

Om du lämnar landet ber vi dig att omgående avregistrera dig från svensklistan.

Ukraina införde den 23 februari 2022 undantagstillstånd. Detta kan komma att försvåra dina möjligheter att röra dig i landet. Följ lokala myndigheters anvisningar. Ukraina har även infört generell mobilisering för män, vilket kan komma att påverka dina möjligheter att lämna Ukraina om du har dubbelt medborgarskap.

Terrorism

Besökare bör generellt vara uppmärksamma på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel och på marknader. Information från myndigheter publiceras i de flesta fall endast på ukrainska på Polisens hemsida och Emergency Service of Ukraines hemsida

Naturförhållanden och katastrofer

Ukraina drabbas normalt inte av jordbävningar och naturkatastrofer är sällsynta. Skogsbränder kan förekomma i östra och södra Ukraina under de varmaste sommarmånaderna juli och augusti. Risk för snöskred kan finnas i Karpaterna på vintern. Översvämningar förekommer i synnerhet på våren.

Vintertid kan det vara mycket halt i Ukraina. Utöver vinterdäck för fordon kan därför broddar rekommenderas för fotgängare. Eftersatt snö-och isröjning på hustak utgör en särskild risk för fotgängare. Iakttag försiktighet.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med ukrainska myndigheter eller Ukrainas ambassad i Stockholm. Se även ukrainska tullens hemsida.

Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Svenska medborgare behöver för närvarande inget visum till Ukraina för vistelse upp till 90 dagar inom en 180-dagarsperiod. Om du reser utan visum krävs att passet ska vara giltigt under hela den tid du planerar att vistas i Ukraina. Ingen giltighetstid utöver vistelsetiden krävs. Se till att ha en giltig reseförsäkring, vilket kan ingå i en hemförsäkring. Observera att det europeiska sjukförsäkringskortet inte täcker Ukraina, och att hemförsäkring normalt sett inte täcker länder som Utrikesdepartementet avråder från resor till.Se till att ha tillräckligt med pengar för din vistelse i Ukraina och möjlighet att styrka detta vid inresa.

Om du anländer med bil behöver du ett grönt kort, vilket du kan få genom ditt försäkringsbolag eller köpa vid gränsen, samt registreringsbevis (se nedan avsnitt om trafiksäkerhet).

För att vistelsen i Ukraina ska vara giltig ska passet förses med en stämpel vid gränskontrollen vid inresa.

Mer information finns på ukrainska gränspolisens hemsida.  

En svensk medborgare med ett visum till Ukraina som gäller ett år kan vistas i Ukraina sex månader utan att behöva registrera sig. En svensk medborgare som ska stanna längre än sex månader ska vända sig till Styrelsen för medborgarskap, immigration och registrering av fysiska personer. Där finns en avdelning för utländska medborgare där man kan registrera sig. Styrelsen lyder under Inrikesministeriet. Vilka dokument som behövs beror på visumtyp.

För frågor gällande visum till Ukraina kontakta ukrainska ambassaden i Stockholm.

Att resa från Ukraina

För närvarande är Ukrainas luftrum stängt varför flygtrafiken inte fungerar. Tågtrafiken fungerar i de flesta delar av landet relativt bra. För information om tåg, se Ukrzaliznytsia (uz.gov.ua).

Det är möjligt att lämna Ukraina vid gränsövergångar till omkringliggande länder, men det har uppstått köer både i trafiken och vid gränsövergångarna. Beakta att möjligheten att lämna landet kan begränsas kraftigt vid en eventuell ytterligare försämring av säkerhetssituationen.

Om du planerar utresa via något av Ukrainas grannländer, läs gärna reseinformationen hos svenska ambassaden i dessa länder:

Vid resor från Ukraina till Moldavien landvägen bör du inte passera genom Transnistrien, detta då Utrikesdepartementet avråder från resor till Transnistrien. Gränsövergångar längs det transnistriska segmentet av gränsen mellan Ukraina och Moldavien är stängda.

Det är viktigt att ta med sig kontanter, giltigt pass, mediciner, viktiga dokument (inklusive registreringshandlingar för bilen om man färdas med bil) samt mat och dryck för resan. Håll kontakt med dina anhöriga under resan. Förbered dig på att resan kan ta lång tid. 

FN:s migrationsorganisation (IOM) har upprättat två nummer för information och rådgivning till personer som vill lämna Ukraina. Informationen innefattar: uppdateringar om gränsövergångar, nödvändig dokumentation och andra krav för inresa, regler kring undantag för män samt tillgängliga tjänster och rådgivning för stöd i grannländerna. Öppettider: 08.00-20.00.

527 – gratisnummer för samtal med mobil i Ukraina

0-800-505-501 – gratisnummer för samtal med fast telefon i Ukraina

Notera att ukrainska medborgare inte tillåts ha flera medborgarskap enligt ukrainsk lag. För information om för- och nackdelar med dubbelt medborgarskap se regeringens hemsida.

Ukraina har infört generell mobilisering för män, vilket kan komma att påverka dina möjligheter att lämna Ukraina om du har dubbelt medborgarskap.

Hälso- och sjukvård

Hälsovården i Ukraina når inte alltid upp till västerländsk standard och är för närvarande hårt pressad Det finns i storstäderna gott om apotek. I begränsad utsträckning finns engelskspråkig vård att tillgå.
För ambulans ring 103.
För polis ring 102.
För brandkår ring 101.

Inga obligatoriska vaccinationer krävs för inresa i Ukraina. Dock rekommenderas att resenärer, särskilt de som planerar att stanna länge eller vet att de kommer att vistas i miljöer med sämre hygieniska förhållanden, ser över sitt vaccinationsskydd. För samtliga resenärer är det bra att ha ett aktuellt skydd avseende polio-, stelkramps- och difterivaccinationer samt skydd mot hepatit A och B. Om man kommer att vistas i områden med träd och skog bör man se över sitt vaccinationsskydd mot fästingar. Kontakta din vårdgivare för information om vaccination.

HIV/Aids är mer utbrett i Ukraina jämfört med Sverige.

Lokala lagar och sedvänjor

Tullregler

Det är tillåtet att föra in 200 cigaretter eller 200 gram tobak till Ukraina. När det gäller alkohol får man ta in en liter starksprit, två liter vin samt fem liter öl. Mat får man föra in för personligt bruk. För fullständiga tullregler se den ukrainska tullens hemsida.

Alkohol och droger

Rökning och drickande av alkohol är förbjudet på många offentliga platser. För rökning gäller det bl.a. hälsoinrättningar, utbildningsinrättningar och caféer och restauranger. För drickande av alkohol gäller det bl.a. även kollektivtrafik, parker, lekparker och offentliga byggnader. Bryter man mot alkoholförbudet kan det resultera i en varning, böter eller ett omhändertagande i upp till femton dagar. Bryter man mot rökförbudet kan man få böter. Att sälja alkohol och tobak till personer under 18 år är förbjudet.

Straffen för innehav, användande och smuggling av droger är stränga - fängelse och höga böter - i Ukraina.

Korruption

Korruption förekommer i Ukraina. Det är rekommenderat att alltid ha med sig giltig legitimation för att kunna legitimera sig. Det är också bra att ha en passkopia med sig.

Prostitution

Sexhandel (prostitution) är olagligt i Ukraina. Det är straffbart både att köpa och sälja sex.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Som i många andra europeiska länder förekommer väsk- och fickstölder. Särskild försiktighet bör iakttas i större folksamlingar och på allmänna kommunikationsmedel. Som ett allmänt reseråd gäller att pass, pengar och andra värdeföremål bör förvaras på ett säkert ställe och att man alltid bör ha sitt bagage under uppsikt. Detta gäller även handväskor och ryggsäckar etc. vid restaurangbesök. Tänk på att svenska pass är mycket stöldbegärliga.

När man åker taxi bör man använda taxibilar som är märkta med företages namn och nummer på sidan av och ovanpå taxibilen, alternativt använda sig av taxiappar som Uber och Bolt.

Rättssystemet skiljer sig från det svenska. Det är svårt att driva en rättsprocess med exempelvis ersättningskrav utan egen advokat. Notera att ambassaden inte kan påverka rättsprocesser eller betala advokatkostnader.

Bedrägerier och romansbedrägerier

Kapningar av e-postkonton är vanligt förekommande. Metoderna är förfinade och man ombedes ge pengar i tron att en vän eller bekant råkat illa ut i Ukraina och behöver ekonomisk hjälp. Detta leder i slutändan till att man överför en stor summa pengar som man sedan inte får tillbaka.

Bedrägerier via internetsidor, framförallt dejtingsidor är vanligt förekommande. Ofta pågår relationen under en längre tid i tron att detta är en äkta kärleksrelation. När personen i Ukraina därefter vill åka till Sverige ber hen om stora summor pengar och anger ett antal olika orsaker till detta såsom avgift för visering, pass, försäkring eller deposition för utresa.
Om du misstänker att du är utsatt för ett romansbedrägeri så kan du anmäla det till polisen. Läs mer om romansbedrägerier på polisens hemsida.

Trafiksäkerhet

Reser man med egen bil till Ukraina måste man vid inpasseringen kunna visa upp bilens registreringsbevis från Trafikverket. Om man har en helförsäkring bör man kontrollera att den täcker resor i Ukraina. Om den svenska försäkringen inte täcker resor i Ukraina kan man höra med försäkringsbolaget om det går att köpa en tilläggsförsäkring, s.k. green card. I Ukraina är det krav på tredjemansförsäkring för skada på någon annans bil. Försäkring gällande för femton dagar är ett minimum. För längre vistelser köper man en försäkring under den perioden man planerar att stanna i Ukraina.

Ovanstående gäller även hyrbilar. Om man inte kan visa upp ovanstående dokument har polisen rätt att beslagta bilen och den enskilde får stå för kostnaden.

Trafiken är ett problem i Ukraina; vägnätet håller inte alltid västerländsk standard och man kan inte vara säker på att alla fordon har reflexer och fungerande lysen. Vägarna är ofta dåligt upplysta och i dåligt skick. Ju längre bort från huvudstaden och huvudvägarna man kommer, desto sämre är vägarna. Det finns dåligt med skyltar och information. Servicestationer är ännu ganska sällsynta vid avsides landsvägar. Kvaliteten på bränsle och i synnerhet på diesel kan variera kraftigt. Servicestationer med diesel av så kallad Euro-kvalitet är att rekommendera. Vägskyltar och hastighetsbegränsningar iakttas inte alltid. Undvik om möjligt att köra efter mörkrets inbrott och planera resor till andra städer noggrant. Anpassa hastighet och körning till väglag och trafikrytm samt undvik att köra längre sträckor under den mörka delen av dygnet. Se också till att parkera bilen på ett säkert ställe, förslagsvis övervakad parkering.

Bilbälte måste användas både fram och bak i bilen. Att använda mobiltelefon under körning är förbjudet (om man inte har "handsfree"). För förare gäller nollprocentig alkoholkonsumtion. Kör man bil alkoholpåverkad kan man straffas med böter. Rattonykterhet är dock vanligt förekommande.

Hastighetsbegränsningarna är 60 km/h i städer och samhällen, 90 km/h utanför städer samt 110 km/h på motorväg.

Motorvägen mellan Kiev och Odessa, som tar ca 5-6 timmar, är i gott skick med undantag för vissa sträckor. Vägnätet mellan Kiev och vissa andra städer är under förbättring.

Som fotgängare ska man se upp när man går över gatan eftersom bilarna inte alltid stannar. Man bör också iaktta försiktighet på trottoarer eftersom bilarna har tillåtelse att parkera där.


Trafikincident eller olycka

Om man blir inblandad i en trafikolycka får man inte lämna platsen eller flytta på bilen förrän trafikpolisen kommit. När trafikpolisen anländer begär de identitetshandlingar av inblandade och skriver sedan en rapport i ärendet.

Inrikesministeriet och trafikpolisen har följande hjälplinjer som man kan kontakta för råd:

Inrikesministeriet hjälptelefon +380 44 256 1675 vakthavande tel +380 44 256 1002/4

Trafikpolisen hjälptelefon +380 44 272 4659 vakthavande tel +380 44 272 3660

Notera att ukrainska tjänstemän och poliser ofta bara talar ukrainska.

Resa i landet

På sidan Visit Ukraine från ukrainska myndigheter finns mycket information för personer som ämnar besöka ukraina. Det är dock inte alltid säkert att informationen är uppdaterad.

Försäkringsskydd

Se till att ha en giltig reseförsäkring innan avresa till Ukraina. Ta reda på vad försäkringen täcker och om eventuell tilläggsförsäkring behövs. Via försäkringsbolaget kan man innan avresa skriva ut ett servicekort som specificerar vad man är berättigad till. Notera att hemförsäkringen normalt sett inte täcker länder som Utrikesdepartementet avråder från resor till.

Försäkringsbolagen har i sin tur avtal med SOS International eller något annat larmbolag. Vid sjukdom eller skada råder SOS International resenärer att kontakta dem innan en eventuell behandling påbörjas. SOS International kan ge råd om rätt läkarkompetens och klinik samt vilken prisnivå som bör gälla. Se till att alltid få kvitto på behandling och medicinkostnader. Försäkringsbolagen begär sedan att få ta del av dessa i original vid begäran om ersättning.

Vid stöld av egendom ska polisanmälan göras. Även den ska skickas in till försäkringsbolaget.

Vad gäller övriga delar av reseskyddet såsom förseningar, bortkommet bagage, inköp av kläder etc. kontakta alltid SOS International eller det bolag som försäkringsbolaget angett för att se vad som gäller för den aktuella försäkringen.

Språk

För att ta sig fram i Ukraina underlättar det om man talar ukrainska. Kunskaper i engelska är inte vanligt förekommande men i de större städerna är det många unga människor som numera talar engelska.

Media

Engelskspråkig mediarapportering kan fås via Kyiv Post och Radio Free Europe. Det finns också många Telegramkanaler som sprider nyheter, särskilt om det nuvarande säkerhetsläget.

Tillgänglighet

Personer med funktionsnedsättning kan stöta på svårigheter i Ukraina eftersom tillgängligheten betydligt sämre än i Sverige. Exempelvis parkerar många sina bilar på trottoarerna i Kiev på grund av platsbrist på gatorna. Byggnader och allmänna kommunikationer är inte heller konstruerade med tanke på personer med fysiska funktionsnedsättningar. Hiss saknas ofta. Det är en god idé att kontakta hotellet eller researrangören för vilka förutsättningar som gäller.

Hantering av pengar

Den lokala valutan i Ukraina heter hryvnia. Det finns bankomater i de större städerna. Se upp för skimming. De vanligaste kreditkorten är Visa och Master Card. I många affärer och restauranger går det bra att betala med kort. Många resturanger har också börjat ta emot betalning via QR-kod med exempelvis Apple Pay.

Allmänna kommunikationer

De flesta städer i Ukraina har spårvagnar, bussar och trådbussar. Köp biljett i förväg vid större stationer eller direkt på bussen. Biljetten måste sedan stämplas i en automat som finns på bussen. Kontroll av biljetter sker regelbundet och har man inte stämplat den kan man få böta.

Charkiv, Kiev och Dnipro har tunnelbana som fungerar mellan kl sex på morgonen till midnatt. Biljett i form av en polett kan köpas på stationerna. Under rusningstid kan bussar och tunnelbana vara överbelastade i Kiev. I Kiev går det även att blippa sitt betalkort i tunnelbanan.

Mellan städerna kör många minibussar. Ett transportalternativ är tåg som går mellan flera av städerna. De som åker nattåg ska beakta att det inte säljs skilda sovplatser för kvinnor och män, utan vagnarna är blandade.

Dubbelt medborgarskap

Ukrainska medborgare tillåts inte ha dubbelt eller flera medborgarskap enligt ukrainsk lag. Det innebär att du som är både svensk och ukrainsk medborgare och reser in i Ukraina tar vissa risker. Bland annat kan det innebära att ukrainska myndigheter inte tillåter dig att få konsulär hjälp av Sveriges ambassad om du skulle frihetsberövas/gripas av polis.

Vidare kan du tvingas att genomgå militärtjänstgöring, något som är obligatoriskt för en stor del av den ukrainska befolkningen.

Fullständig information om riskerna med dubbelt medborgarskap och resor till länder som inte tillåter detta finns på regeringens webbplats. Personer med dubbelt medborgarskap uppmanas att noggrant läsa denna information innan eventuell avresa.

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer