• Svenska

Om utlandet Moldavien

Avrådan

Moldavien - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder UD från icke nödvändiga resor till regionen Transnistrien.

Avrådan gäller tills vidare.

Aktuella händelser

Säkerhetsläget per februari 2023

Moldaviens president har i ett uttalande den 13 februari 2023 anklagat Ryssland för långtgående planer på att störta landets regering. I planen ingår, enligt presidenten, att civilt klädda sabotörer ska attackera myndighetsbyggnader i samband med demonstrationer. Ambassaden uppmanar svenskar i landet att undvika demonstrationer, i synnerhet nära parlamentet och regeringsbyggnader, samt följa nyheter och myndigheternas rekommendationer. 

Bombhot

Under sommaren 2022 har flertalet falska bombhot riktats mot offentliga platser i Moldavien, inklusive mot Chisinaus internationella flygplats. Resenärer uppmanas med anledning av detta att vara särskilt uppmärksamma och följa nyheter samt myndigheternas rekommendationer.   

Säkerhetssituationen med anledning av kriget i Ukraina

Svenska medborgare som vill lämna Ukraina kan fortsatt resa via gränsövergångar till Moldavien. Moldaviska gränspolisen uppdaterar löpande information(på rumänska) om läget vid gränsen.   Vi uppmanar svenskar på plats att iaktta försiktighet och följa händelseutvecklingen via lokal och internationell media, att löpande ta del av ambassadens reseinformation via appen UD Resklar (aktivera funktionen ”tillåt notiser”) eller på SwedenAbroad, samt att anmäla sig på svensklistan. Svenskar som lämnar Moldavien ombeds avregistrera sig från svensklistan.   Osäkerheten över utvecklingen är stor och säkerhetsläget kan snabbt förändras. Svenskar i Moldavien bör därför ha beredskap att med kort varsel ändra sina planer samt kontrollera sina resehandlingar och försäkringsvillkor. Ett kraftigt försämrat säkerhetsläge kan begränsa ambassadens möjligheter att ge konsulärt stöd.   UD och den svenska ambassaden i Chisinau följer utvecklingen nära. För akuta konsulära nödsituationer kan man komma i kontakt med ambassaden via UD:s konsulära nödjour på: +46 8-405 50 05 alternativt via vidarekoppling från ambassadens nummer: +373 22 267 320.  

Landgränsen till Ukraina

Rysslands invasion av Ukraina kan påverka möjligheten att resa från Ukraina till angränsande länder. Läs mer på ambassaden i Ukrainas webbsida.

Vid resor från Ukraina till Moldavien landvägen rekommenderas inte att passera genom Transnistrien. Gränsövergångar längs det transnistriska segmentet av gränsen mellan Ukraina och Moldvien uppges vara stängda. 

Resor från Moldavien

Sedan den 24 feburari är Moldaviens luftrum stängt, men sedan den 21 mars finns ett undantag som möjliggör flygresor till och från Chisinaus internationella flygplats. 

Reseinformation med anledning av coronapandemin

Ambassaden har samlat reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att ta del av denna information.

Om resor till Sverige

Sedan 9 februari 2022 är alla covidrelaterade inreserestriktioner borttagna vid inresa från ett EU/EES-land + Schweiz. Från resten av världen gäller inreseförbudet till 31 mars 2022. Svenska medborgare och andra personer som är bosatta i Sverige kan resa in. Det finns undantag för personer som är bosatta i vissa länder. Läs mer här

Senast uppdaterad 17 feb 2023, 08.41
Ambassadens reseinformation
Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Läs mer
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse.

Läs mer