• Svenska

Om utlandet Moldavien

Avrådan

Moldavien - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder UD från icke nödvändiga resor till regionen Transnistrien.

Avrådan gäller tills vidare.

21 dec 2023

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands

Aktuella händelser

Demonstrationer

Ambassaden uppmanar svenskar i landet att undvika demonstrationer runtom i Chisinau och andra städer, i synnerhet nära parlamentet och regeringsbyggnader, samt följa nyheter och myndigheternas rekommendationer. 

Bombhot

Under 2022 och 2023 har flera falska bombhot riktats mot offentliga platser i Moldavien, inklusive mot Chisinaus internationella flygplats. Resenärer uppmanas med anledning av detta att vara särskilt uppmärksamma och följa nyheter samt myndigheternas rekommendationer.   

Säkerhetssituationen med anledning av kriget i Ukraina

Utvecklingen är osäker och säkerhetsläget kan snabbt förändras. Svenskar i Moldavien bör därför ha beredskap att med kort varsel ändra sina planer samt kontrollera sina resehandlingar och försäkringsvillkor. Ett kraftigt försämrat säkerhetsläge kan begränsa ambassadens möjligheter att ge konsulärt stöd. UD och den svenska ambassaden i Chisinau följer utvecklingen nära.

Senast uppdaterad 19 apr 2024, 14.20
Ambassadens reseinformation
Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I appen UD Resklar finns råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Om UD Resklar på regeringen.se
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Om du vill att UD eller ambassaden ska kunna få tag i dig vid en större krissituation i landet kan du anmäla dig till svensklistan.

Anmäl dig till svensklistan