Meny
  • Svenska

Om utlandet Moldavien

21 sep 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 21 september fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här

Aktuella händelser

Tillfälligt förbud mot resor till Sverige 

Beslutet gäller fram till 31 oktober. Svenska medborgare och andra personer som är bosatta i Sverige kommer att kunna återvända till sina hem. Det finns undantag för vissa länder, men det gäller inte Moldavien. Läs mer här

UD avråder från icke-nödvändiga utlandsresor till många länder.  Läs de uppdaterade reseråden här

Som resenär bör man ta del av UD:s och ambassadernas reseinformation och ladda ner appen UD Resklar. Svenskar i utlandet uppmanas att skriva upp sig på svensklistan för landet där de befinner sig. Läs mer om avrådan och frågor och svar här. UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00 För akuta konsulära nödsituationer når man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05

Resor till och från Moldavien under coronautbrottet

Moldaviska regeringen har upprättat en lista över s.k. röda länder för vilka 14 dagars självisolering krävs vid inresa till Moldavien. Listan, som skall uppdateras varannan vecka, publiceras på bl.a. hälsoministeriets och utrikesministeriets officiella webbplatser. Se den senaste listan här (på rumänska). På den lista som trädde i kraft 14 september är Sverige inte inkluderat. Detta innebär att det inte finns några generella inreserestriktioner för personer som har vistats i Sverige under de senaste veckorna. Både Rumänien och Ukraina är med på listan, vilket begränsar möjligheterna för inresa till Moldavien via landsvägen.

Vid ankomst till Moldavien från de länder som är upptagna på den aktuella listan krävs alltjämt ifyllande av en hälsodeklaration samt 14 dagars självisolering. Kontakta gränspolisen i Moldavien för uppdaterad information på +373 22 259 717. Fler kontaktuppgifter finns här.

Flygtrafik har återupptagits men särskilda åtgärder för att förebygga smittspridning måste vidtas. Läs mer på flyplatsens hemsida här.

De flesta gränsövergångarna till Rumänien är öppna. Ukraina har sedan 28 augusti stängt gränserna för inkommande utländska medborgare till och med den 28 september med anledning av det ökande antalet covidfall i landet. Uppdaterad information finns hos gränspolisen. Ytterligare begränsningar för personer som reser från Moldavien in i Rumänien kan förekomma, inklusive karantän. Reseinformation om grannländerna finns på respektive ambassads webbplats, se t.ex. Ambassaden i Bukarest  och Ambassaden i Ukraina. 

Begränsningar i landet med anledning av covid-19

Smittspridningen i landet kan följas här.

Munskydd krävs för inträde i butik, lokaltrafiken eller i annan offentlig lokal. I vissa lokaler och offentliga platser råder ytterligare restriktioner och direktkontakt innan besök med platsen som ska besökas rekommenderas. 

För att motverka smittspridning får grupper på offentlig plats uppgå till max 3 personer (förutom familjer). Offentliga tillställningar får maximalt ha 50 deltagare. Personer över 63 år uppmanas att vistas utomhus endast om nödvändigt. 

Lokal information finns att tillgå hos Hälsoministeriet på rumänska. 

Ambassaden uppmanar svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan.

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - coronavirus
Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).   

Mer information om och förhållningsätt till coronaviruset finns även här.

Senast uppdaterad 15 sep 2020, 15.52
Ambassadens reseinformation

Vanliga frågor