• Svenska

Om utlandet Moldavien

Avrådan

Moldavien - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder UD från icke nödvändiga resor till regionen Transnistrien.

Avrådan gäller tills vidare.

Aktuella händelser

Ambassaden uppmanar resenärer till Moldavien att ta del av ambassadens reseinformation.

Demonstrationer
Ambassaden uppmanar svenskar i landet att undvika demonstrationer runtom i Chisinau och andra städer, i synnerhet nära parlamentet och regeringsbyggnader, samt följa nyheter och myndigheternas rekommendationer. 

Bombhot

Under 2022 och 2023 har flera falska bombhot riktats mot offentliga platser i Moldavien, inklusive mot Chisinaus internationella flygplats. Resenärer uppmanas med anledning av detta att vara särskilt uppmärksamma och följa nyheter samt myndigheternas rekommendationer.   

Säkerhetssituationen med anledning av kriget i Ukraina

Utvecklingen är osäker och säkerhetsläget kan snabbt förändras. Svenskar i Moldavien bör därför ha beredskap att med kort varsel ändra sina planer samt kontrollera sina resehandlingar och försäkringsvillkor. Ett kraftigt försämrat säkerhetsläge kan begränsa ambassadens möjligheter att ge konsulärt stöd. UD och den svenska ambassaden i Chisinau följer utvecklingen nära.

Senast uppdaterad 21 aug 2023, 11.49
Ambassadens reseinformation
Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I appen UD Resklar finns råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Om UD Resklar på regeringen.se
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse.

Anmäl dig till svensklistan