Meny
  • Svenska

Om utlandet Moldavien

29 jun 2020

UD häver avrådan för ett antal länder i Europa från 30 juni, förlänger avrådan för länder utanför Europa till 31 augusti

UD har den 18 juni 2020 beslutat att från och med den 30 juni häva avrådan för icke nödvändiga resor till följande länder: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz, Spanien och Ungern. Beslutet gäller även San Marino, Monaco och Vatikanstaten. För övriga länder inom EU, EES och Schengen samt Storbritannien kvarstår avrådan till och med den 15 juli. För resor till länder utanför EU, EES och Schengenområdet samt Storbritannien förlängs därför avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 31 augusti 2020.

Läs mer här

Aktuella händelser

Tillfälligt förbud mot resor till Sverige 

Beslutet gäller fram till 31 augusti. Svenska medborgare och andra personer som är bosatta i Sverige kommer att kunna återvända till sina hem. Det finns undantag för vissa länder, men det gäller inte Moldavien. Läs mer här

UD avråder från icke-nödvändiga utlandsresor till länder utanför EU, EES och Schengen fram till 31 augusti

Som resenär bör man ta del av UD:s och ambassadernas reseinformation och ladda ner appen UD Resklar. Svenskar i utlandet uppmanas att skriva upp sig på svensklistan för landet där de befinner sig. Läs mer om avrådan och frågor och svar här. UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00 För akuta konsulära nödsituationer når man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05

Resor till och från Moldavien under Coronautbrottet

Moldavien har utlyst ett nationellt hälso-nödläge. Inresa i Moldavien tillåts inte för utländska medborgare utan uppehållstillstånd fram till 1 augusti. Förbudet kan komma förlängas. Undantag görs för:

  • familjemedlemmar till moldaviska medborgare
  • personer med visum för affärsbesök
  • personer som har ett visum för längre vistelse, ett uppehållstillstånd eller ett dokument som motsvarar ett uppehållstillstånd utfärdat av myndigheterna
  • Diplomater och deras medföljande och personal på internationella organisationer som är ackrediterade i Moldavien och personal som tillhandahåller humanitärt bistånd
  • passagerare i transit
  • personer som reser av hälso- och humanitära skäl
  • personer med arbete som kräver gränspassage
  • förare och servicepersonal för transport av gods (flygplan, fartygs- och tågpersonal)

Vid ankomst i landet krävs en hälsodeklaration och 14 dagar karantän. Undantag från karantänsreglerna för vissa grupper kan förekomma, exempelvis studenter. Kontakta gränspolisen i Moldavien för uppdaterad information på +373 22 259 717. Fler kontaktuppgifter finns här.

Flygtrafik har återupptagits men särskilda åtgärder för att förebygga smittspridning måste följas. Läs mer på flyplatsens hemsida här.

De flesta av gränsövergångarna till grannländerna Rumänien och Ukraina är öppna. Uppdaterad information finns hos gränspolisen. Begränsningar för personer som reser från Moldavien in i Rumänien och Ukraina kan förekomma, inklusive karantän. Information om restriktioner i grannländerna kan sökas bland ambassaden i Bukarests reserekommendationer och på ambassaden i Ukrainas hemsida. 

Begränsningar i landet med anledning av Covid-19

Smittspridningen i landet kan följas här.

Munskydd krävs för inträde i butik, lokaltrafiken eller i annan offentlig lokal. I vissa lokaler och offentliga platser råder ytterligare restriktioner och direktkontakt innan besök med platsen som ska besökas rekommenderas. 

För att motverka smittspridning får grupper på offentlig plats uppgå till max 3 personer (förutom familjer). Personer över 63 år uppmanas att vistas utomhus endast om nödvändigt. 

Lokaltraffiken i städerna Chisinau och Balti går inte under helgerna under juni månad. 

Lokal information finns att tillgå hos Hälsoministeriet på rumänska. 

Ambassaden uppmanar svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan.

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus
Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).   

Mer information om och förhållningsätt till Coronaviruset finns även här.

Senast uppdaterad 02 jul 2020, 17.19
Ambassadens reseinformation

Vanliga frågor