Meny
  • Svenska

Om utlandet Moldavien

27 mar 2020

Utlandsresor – avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här

Aktuella händelser

Tillfälligt förbud mot resor till Sverige med anledning av covid-19

Tillfälligt förbud mot icke nödvändiga resor till Sverige. Beslutet gäller från och med den 19 mars och till att börja med under 30 dagar. Svenska medborgare och andra personer som är bosatta i Sverige kommer att kunna återvända till sina hem. Läs mer här

UD avråder från alla icke nödvändiga resor till alla länder från 14 mars 2020. 

UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder från 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras. Som resenär bör man ta del av UD:s och ambassadernas reseinformation och ladda ner appen UD Resklar. Läs mer om avrådan och frågor och svar här. UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00 För akuta konsulära nödsituationer når man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05

Resor till och från Moldavien under Coronautbrottet

Från 17 mars går inte längre några reguljära passagerarflyg till och från Moldavien. 

Särskilda flygavgångar:

Paris 30 - 31 mars, kl 11. Bokning görs hos Trans Eric Tur, medtag pass - kontaktuppgifter finns här. Kostnad 300 Euro. Biljett för vidare resa från Paris kan komma behövas för att släppas på flyget till Paris. RESENÄREN ANSVARAR SJÄLV FÖR VIDARE FLYG TILL SVERIGE.

Vänligen se reserekommendationer på ambassden i Paris sida

Meddela gärna ambassden om du avser resa med dessa flyg  – ambassden.chisinau@gov.se.

Landgränser till Moldavien har stängts för  utländska medborgare. Undantag från bestämmelserna görs för statslösa personer och utländska medborgare med hemvist eller uppehållstillstånd i Moldavien. Beslutet gäller till 31 mars med möjlighet till förlängning. Non-stop transitering genom Moldavien via gränsposterna Giurgiulesti - Galti och Giurgiulesti – Reni garanteras för utländska medborgare som återvänder till ursprungs- eller bosättningsland. Genomresa godkännes av gränspolisen efter bekräftelse från mottagarlandet.

Regionen Transnistrien utlyste undantagstillstånd 17 mars. Utresa ur regionen för utländska medborgare går än så länge. 

Rumänien

Från 25 mars placeras alla som anländer till Rumänien i karantän eller hem-isolering 14 dagar, förutom om direkt vidareflyg finns bokat inom 24 timmar. 

Rumänien har stängt två landgränsövergångar till Moldavien: Cahul-Oancea och Lipcani-Radauti Prut - med början den 14 mars i 30 dagar. Övriga landgränser ska var öppna, exempelvis Giurgiulesti-Galati, Leuseni-Albita, Sculeni-Sculeni för att lämna landet. Se de rumänska reglerna på ambassaden i Bukarests reserekommendationer.

Ukraina

Ukraina har stängt landgränser till Moldavien för utländska medborgare som inte har uppehållstillstånd eller familj i Ukraina. Internationell flyg- och tågtrafik har stoppats.

Moldavien har bekräftat fall av Coronaviruset i landet. 

Undantagstillstånd utlystes i Moldavien 17 mars och gäller fram till 15 maj (60 dagar). Följ utvecklingen noga.

Begränsningar i landet 

För att motverka smittspridning gäller från torsdag 25 mars ett allmänt förbud mot att vistas på offentliga platser som t.ex. parker, skogar, lekplatser, idrottsplatser och fritidsområden. Grupper på offentlig plats får uppgå till max 3 personer (förutom familjer).

Personer över 63 år att vistas utomhus med undantag för nödvändiga ärenden. Distribution av post via Moldaviska posten har suspenderats och två byar har satts under karantän (Balceana och Sofia i Hincești regionen).

Från 16 mars hålls alla butiker och restauranger stängt, förutom livsmedelsbutiker, bensinstationer och apotek. Matleverenaser tillåts. Även  köpcentra, gym, fritidscenter ska hålla stängt. Kyrkor har uppmantas upphöra med mässor innomhus.  

Myndigheterna har förbjudit evenemang med fler än 50 deltagare fram till 1 april. Skolor och förskolor har stängt från och med 11 mars. Myndigheterna uppmanar befolkningen att undvika att använda kommunaltrafiken om möjligt. Kommunaltrafiken i Chisinau körs endast på morgon och vid tid för hemresa från arbete och är gratis. 

Lokal information finns att tillgå hos Hälsoministeriet på rumänska. 

Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på förseningar på grund av att lokala myndigheter kan vidta ytterligare spridningsreducerande åtgärder. Detta kan inkludera lokala och regionala transportbegränsningar men kan även påverka tillgänglighet till offentliga platser och institutioner.

Ambassaden uppmanar även svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan.

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus
Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).   

Mer information om och förhållningsätt till Coronaviruset finns även här.

Senast uppdaterad 27 mar 2020, 11.19
Ambassadens reseinformation

Vanliga frågor