Meny
  • Svenska

Om utlandet Rumänien

08 apr 2020

Utlandsresor – förlängd avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juni 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 3 april 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här

Aktuella händelser

 

RUMÄNIEN  

Det råder undantagstillstånd och utegångsförbud i hela landet. Utomhusvistelse är endast tillåten under följande förutsättningar:  Resor till och från arbetet med intyg från arbetsgivare; resor för att handla förnödenheter i mataffär, apotek och material för arbete; resor för medicinsk behandling som inte kan dröja eller utföras på distans; resor för barnavård, för att ta hand om åldring, rörelsehindrad eller sjuk person; resor i samband med dödsfall i familjen; kortare promenader nära bostaden för hälsans skull och för husdjurets behov; resa för att donera blod; resor för humanitära angelägenheter; resor för att ta sig till flygplats för hemresa.

Personer över 65 får endast vistas utanför sina hem mellan kl 11:00-13:00. De får också ta en kort promenad med hunden vid andra tider. Vissa av ovanstående undantag gäller dock för dem också.

OBS att när ni vistas ute av någon av ovanstående anledningar som inte är arbetsrelaterat bör ni ha med er ID-handling samt en ifylld blankett, s.k. försäkran om eget ansvar.

En digitalt ifyllbar version (rumänska) finns här. Välj Model declaratie proprie raspundere. Den kan ni sedan spara i telefonen och visa upp vid behov.

En engelsk version av Försäkran om eget ansvar finns här

En engelsk version av  de nya förordningar finner ni här

Staden Suceava (NÖ) och åtta kranskommuner samt staden Tanderei är försatta i total karantän.

Resande som anländer till Rumänien beordras hemisolering i två veckor. Om inte sådan finns att tillgå så gäller tvångsinternering i karantän. Myndigheterna implementerar detta rigoröst.

Svenskar som behöver mellanlanda på flygplatsen i Bukarest under sin resa till Sverige behöver inte tillämpa isoleringskravet. Dock ska anslutningen ske så snart som möjligt, helst inom 20 timmar. 

Ännu finns inga restriktioner för utresor, men flygbolagen ställer nu vartefter in de flesta flighter från rumänska destinationer. För svenskar som reser till Sverige finns det fortfarande flyg med Wizz Air från både Bukarest och Cluj-Napoca. LOT kommer att trafikera Bucharest - Stockholm fr o m söndag 12 april. 

Alla reguljära flyg till och från Italien, Spanien, Tyskland, Iran, USA Österrike, Belgien, Schweiz, Storbritannien, Irland, Nederländerna samt Frankrike har suspenderats t.v.

För transitering genom Rumänien med privatbil ifrån Bulgarien krävs ett tillstånd ifrån utrikesministeriet som ordnas via ambassaden. För att tillståndet ska godkännas så måste en giltig färdplan kunna uppvisas samt att tillstånd för transitering genom Ungern ha ordnats i förväg.

Till Ungern får för närvarande endast ungerska medborgare, och EES-medborgare med ungerskt uppehållstillstånd, resa in i landet.

Ungerns gränspolis har dock meddelat att det finns möjlighet att ansöka om tillstånd för transit.

Detta görs till e-postadressen: ugyfelszolgalat@orfk.police.hu

 Till  varje individuell ansökan bör följande information bifogas:

- Namn

- Passnummer

- Kopia på pass

- Uppgift om planerad tidpunkt för inresa/utresa (tid och plats för gränsövergång)

- Uppgift om fordon (registreringsnummer)

 Nödvändiga hälsokontroller utförs vid gränsen.

 Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar vad gäller eventuella spridningsreducerande åtgärder. Rumäniens inrikesministeriet 

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin hemsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst, vänligen se Folkhälsomyndigheten websida.

Ytterligare information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet finns publicerad på websidorna för ECDC och WHO.

 

Senast uppdaterad 06 apr 2020, 16.28
Ambassadens reseinformation

Vanliga frågor