Meny
  • Svenska

Om utlandet Rumänien

29 jun 2020

UD häver avrådan för ett antal länder i Europa från 30 juni, förlänger avrådan för länder utanför Europa till 31 augusti

UD har den 18 juni 2020 beslutat att från och med den 30 juni häva avrådan för icke nödvändiga resor till följande länder: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz, Spanien och Ungern. Beslutet gäller även San Marino, Monaco och Vatikanstaten. För övriga länder inom EU, EES och Schengen samt Storbritannien kvarstår avrådan till och med den 15 juli. För resor till länder utanför EU, EES och Schengenområdet samt Storbritannien förlängs därför avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 31 augusti 2020.

Läs mer här

Aktuella händelser

  

RUMÄNIEN 

Enligt den senaste informationen som ambassaden har mottagit från det rumänska utrikesministeriet så är de personer som reser in från länder som är noterade på den "gröna listan" av "säkra länder" undantagna från alla eventuella karantänsbestämmelser vid inresa. Listan uppdateras veckovis och publiceras 

här

Sverige finns inte med på den gröna listan och enligt utrikesministeriet så gäller då fortfarande självisolering/karantän i 14 dagar från inresedatum.

Emellertid råder det en del oklarheter angående karantänreglernas lagliga status och hur de implementeras av olika rumänska myndigheter. Ambassaden försöker att få klarhet i denna fråga. 

- Transitering tillåts under förutsättning att en godtagbar färdplan ut ur landet kan uppvisas vid gränskontrollen.

 - munskydd blir obligatoriskt i offentliga inomhusmiljöer, butiker, kollektivtrafik och på arbetsplatser;

- arbete hemifrån uppmuntras när så är möjligt. I annat fall ska arbetsgivare säkerställa skyddsåtgärder samt anpassade arbetstider vid företag med mer än 50 anställda;

- uteserveringar får öppna;

 - byggnader, områden och städer kan placeras under karantän;

- rörelsefrihet för resor inom landet.

 - hotell, frisör- och skönhetssalonger får öppna, men måste iaktta strikta hälso- och hygienregler;

- tandläkarmottagningar får återöppna;

- parker återöppnas, dock inte lekplatser;

 

Engelsk version av  de nya förordningar finner ni här

Inga restriktioner för resor ut ur landet.  

Eventuella hälsokontroller kan utföras vid gränsen. 

 Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar vad gäller eventuella spridningsreducerande åtgärder. Rumäniens inrikesministeriet 

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin hemsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst, vänligen se Folkhälsomyndigheten websida.

Ytterligare information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet finns publicerad på websidorna för ECDC och WHO.

 

Senast uppdaterad 09 jul 2020, 10.15
Ambassadens reseinformation

Vanliga frågor