Meny
  • Svenska

Polen

Aktuella händelser

Förhöjda nivåer av luftföroreningar kan förekomma i Polen under vissa perioder.

Ambassadens råd är att följa de polska myndigheternas löpande granskning av luftkvalitén via nedanstående länkar. 

http://powietrze.gios.gov.pl/ 

Download appen - tryck här 

De gula markeringarna visar områden där normalvärdena är överskridna och de röda markeringarna visar områden där luftföroreningarna är på alarmerande nivå.

Observera att gränsvärdena i Polen är högre än i Sverige. För svenska gränsvärden se följande länk: http://bit.ly/2Gtiani

Senast uppdaterad 13 sep 2019, 09.18
Ambassadens reseinformation