• Svenska

Om utlandet Ukraina

Avrådan

Ukraina - avrådan

Med anledning av den allvarliga och oförutsägbara säkerhetssituationen i landet och dess närområde har UD den 12 februari 2022 beslutat att avråda från alla resor till Ukraina samt att uppmana svenskar som befinner sig i Ukraina att lämna landet.

Avrådan gäller tills vidare.

Aktuella händelser

Med anledning av upprepade luftanfall mot Kiev och andra städer i Ukraina uppmanas svenskar som befinner sig i landet fortsatt att iaktta stor försiktighet. Särskilt stor försiktighet bör iakttas om man befinner sig i närheten av militär verksamhet eller kritisk infrastruktur såsom energi- och vattenanläggningar. Angrepp mot civil infrastruktur innebär återkommande problem med el- och vattenförsörjningen på många orter i landet.

På ambassadens reseinformation finns generella upplysningar om situationen i Ukraina och utresemöjligheter. För direktrapportering om händelseutveckling i landet hänvisas i första hand till lokala myndigheters informationskanaler och nyhetsmedia. Följ alltid lokala myndigheters anvisningar, exempelvis när det gäller att uppsöka skyddsrum vid flyglarm.

Svenska ambassaden arbetar med begränsad konsulär verksamhet. Endast förbokade besök på ambassaden tas emot. Ambassadens växel är i nuläget inte bemannad. Kontakt med ambassaden, till exempel för att förboka besök för provisoriskt pass, sker via e-post till ambassaden.kiev@gov.se.

Vid en konsulär krissituation kan Utrikesdepartementets konsulära nödjour alltid kontaktas. UD-jouren är bemannad dygnet runt alla årets dagar och nås på telefon +46 (0) 8 405 50 05.

Svenskar i Ukraina uppmanas fortsatt att vidta åtgärder för att snarast lämna Ukraina. Förutsättningarna kan se olika ut beroende på var i landet du befinner dig. Var uppmärksam på utveckling som skulle det göra möjligt för dig att lämna landet på ett säkert sätt. Du gör din egen säkerhetsbedömning och ansvarar själv för din resa.

Svenskar i Ukraina uppmanas att ladda ned appen UD Resklar (aktivera funktionen ”tillåt notiser”) och registrera sig på svensklistan. När du lämnat Ukraina – avregistrera dig omgående från listan: Avanmälan - Sweden Abroad

Reseavrådan till Ukraina

Utrikesdepartementet avråder från alla resor till Ukraina och uppmanar alla svenskar att lämna landet sedan den 12 februari 2022.

Du som befinner dig i Ukraina bör beakta att situationen är föränderlig och vi uppmanar dig att följa lokala myndigheters informationskanaler och rapportering i nyhetsmedia samt ta del av ambassadens uppdateringar på Sweden Abroad och appen UD Resklar.

Att resa från Ukraina

För närvarande är Ukrainas luftrum stängt varför flygtrafiken inte fungerar. Enligt uppgift fungerar tågtrafiken sporadiskt men bara i delar av landet. För information om tåg, se Ukrzaliznytsia (uz.gov.ua) - OBS på ukrainska.

Det är möjligt att lämna Ukraina vid gränsövergångar till omkringliggande länder, men det rapporteras ha uppstått köer både i trafiken och vid gränsövergångarna. Beakta att möjligheten att lämna landet kan begränsas kraftigt vid en eventuell ytterligare försämring av säkerhetssituationen.

Om du planerar utresa via något av Ukrainas grannländer, läs gärna reseinformationen hos svenska ambassaden i dessa länder:

Vid resor från Ukraina till Moldavien landvägen bör du inte passera genom Transnistrien, detta då Utrikesdepartementet avråder från resor till Transnistrien. Gränsövergångar längs det transnistriska segmentet av gränsen mellan Ukraina och Moldavien uppges vara stängda.

Det är viktigt att ta med sig kontanter, giltigt pass, mediciner, viktiga dokument (inklusive registreringshandlingar för bilen om man färdas med bil) samt mat och dryck för resan. Håll kontakt med dina anhöriga under resan. Förbered dig på att resan kan ta lång tid. 

Ukraina införde den 23 februari 2022 undantagstillstånd. Detta kan komma att försvåra dina möjligheter att röra dig i landet. Följ lokala myndigheters anvisningar. Ukraina har även infört generell mobilisering för män mellan 18-60 år, detta kan komma att påverka dina möjligheter att lämna Ukraina om du har dubbelt medborgarskap. 

FN:s migrationsorganisation (IOM) har upprättat två nummer för information och rådgivning till personer som vill lämna Ukraina. Informationen innefattar: uppdateringar om gränsövergångar, nödvändig dokumentation och andra krav för inresa, regler kring undantag för män samt tillgängliga tjänster och rådgivning för stöd i grannländerna. Öppettider: 08.00-20.00.

527 – gratisnummer för samtal per mobil i Ukraina

0-800-505-501 – gratisnummer för samtal med fast telefon i Ukraina

Senast uppdaterad 01 mar 2024, 15.13
Ambassadens reseinformation
21 dec 2023

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Om du vill att UD eller ambassaden ska kunna få tag i dig vid en större krissituation i landet kan du anmäla dig till svensklistan.

Anmäl dig till svensklistan
Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I appen UD Resklar finns råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Om UD Resklar på regeringen.se

Vanliga frågor