Meny
 • Svenska

Om utlandet Ukraina

Avrådan

Ukraina - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till halvön Krim samt regionerna Donetsk och Luhansk.

29 mar 2020

Utlandsresor – avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här

Aktuella händelser

Läget i Ukraina

Från och med den 28 mars har Ukraina stängt sina gränser. All flyg- tåg- eller busstrafik in och ut ur Ukraina kommer att vara inställd till och med den 24 april. Svenska medborgare som vill lämna landet uppmanas kontakta ambassaden via mejl: ambassaden.kiev@gov.se. Ambassaden behöver be det ukrainska utrikesministeriet om utresetillstånd för svenska medborgare som vill lämna landet.  

Spridningen av coronaviruset och åtgärderna för att hindra smittspridning påverkar i stor utsträckning både det ukrainska samhällslivet och resande. Situationen förändras snabbt och nya regler kan komma att införas med kort varsel.

Ambassaden uppmanar alla svenskar som befinner sig i Ukraina att anmäla sig till Svensklistan, registrera sitt mobilnummer och e-postadress samt ladda ner appen UD Resklar och aktivera pushnotiser. UD avråder sedan 14 mars 2020 från icke nödvändiga resor till alla länder, läs mer här.

Ukrainska regeringen har utlyst ett krisläge till och med den 24 april och infört följande åtgärder:

 • Inreseförbud för icke-ukrainska medborgare;
 • Utreseförbud för ukrainska medborgare;
 • Stopp för all flyg-, tåg- och busstrafik mellan städer i Ukraina;
 • Kraftiga begränsningar i kollektivtrafiken;
 • Stängning av restauranger, underhållnings- och serviceinrättningar;
 • Stängning av samtliga skolor och universitet.

Därutöver har vissa regioner beslutat om ytterligare inskränkningar, läs mer nedan.

Resor från Ukraina

Ingen reguljär trafik går från Ukraina till och med den 24 april.  

Resor till Ukraina

Ukraina har stängt sina gränser för inresa av utländska medborgare som inte har uppehållstillstånd eller familjemedlemmar i Ukraina. Även reguljär flyg- tåg- och busstrafik till landet har ställts in.

Resor inom Ukraina och lokaltrafik

Den ukrainska regeringen har beslutat om ett stopp för all flyg-, tåg- och busstrafik mellan städer i Ukraina. Regeringen har även beslutat om en stängning av alla tunnelbanesystem och begränsat antalet tillåtna passagerare till 10 i bussar och spårvagnar.

I Kiev är samtliga allmänna transportmedel inställda för att förhindra smittspridning. Undantag görs för att transportera personer som innehar tjänster i systemkritiska företag såsom livsmedelsbutiker och apotek till och från sina arbeten.

Begräsningar av samhällslivet

Den ukrainska regeringen har beslutat att alla restauranger, underhållnings- och serviceinrättningar förutom mataffärer, apotek, bensinstationer och banker ska hålla stängt i. Skolor och universitet är stängda. Folksamlingar på fler än 10 personer är förbjudna. Landets stängda gränser ska inte påverka varu- och livsmedelstransporter.

I vissa regioner finns ytterligare, lokala inskränkningar.

I Kiev uppmanas invånare att stanna hemma. Dessutom hålls stadens lekplatser och träningsanläggningar utomhus stängda. På affärer och apotek tillåts högst en person per tio kvadratmeter.

Sjukvård och smittspridning

Den 30 mars fanns enligt ukrainska hälsoministeriet 480 konstaterade fall av coronaviruset i landet, 11 personer har dött av till följd av smittan. Den ukrainska regeringen publicerar löpande nyheter på engelska om virusläget i Ukraina och landets beredskap för att kunna hantera en eventuell spridning av viruset på följande hemsida

Kiev

Vid milda symptom som kan vara orsakade av coronavirus, stanna hemma. Ifall du upplever allvarliga symptom och befinner dig i Kiev ring 103 (City Ambulance) för hjälp till sjukhus. Du kan också kontakta ditt försäkringsbolags alarmcentral för hänvisning till de sjukhus som har samarbetsavtal med försäkringsbolaget. Följande sjukhus i Kiev är utrustade med testutrustning för coronasmitta:

 • Kyiv City Oleksandrivska Clinical Hospital
 • Kyiv City Clinical Hospital #4
 • Kyiv City Clinical Hospital #9.

För barn gäller följande sjukhus:

 • Kyiv City Clinical Hospital #1 och #2
 • Kyiv City Children Clinical Infection Hospital.

Övriga Ukraina

För information om vilka sjukhus som tar emot ärenden i andra städer, kontakta ambassaden på ambassaden.kiev@gov.se

Kontakt med ambassaden

Du kan skicka mejl till ambassaden.kiev@gov.se. Vi svarar på alla frågor så snart vi kan.

Ambassaden har utökat telefontiderna, se mer info här.

För frågor till UD som rör Corona och resande kan du ringa +46 8 405 92 00.

Mer information

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar löpande sin webbsida. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus

Frågor och svar om nytt coronavirus

Ukrainas hälsoministerium har tillsammans med WHO skapat en sida på engelska med information om coronaviruset i Ukraina. Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar.

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) och Världshälsoorganisationen (WHO).  

UD har en samlingssida med frågor och svar om coronautbrottet och dess påverkan på svenska resenärer. Läs mer här.

Svenska resenärer i Ukraina uppmanas att anmäla sig till svensklistan, registrera sitt mobilnummer och e-postadress samt ladda ner appen UD Resklar och aktivera pushnotiser.

Följ ambassadens information på:

Hemsidan swedenabroad.se

Twitter @SwedeninUA

Facebook Embassy of Sweden in Kyiv

Instagram @SwedeninUA

Senast uppdaterad 30 mar 2020, 10.40
Ambassadens reseinformation

Vanliga frågor