• Svenska

Om utlandet Ukraina

Avrådan

Ukraina - avrådan

Med anledning av den allvarliga och oförutsägbara säkerhetssituationen i landet och dess närområde har UD den 12 februari 2022 beslutat att avråda från alla resor till Ukraina samt att uppmana svenskar som befinner sig i Ukraina att lämna landet.

Avrådan gäller tills vidare.

Aktuella händelser

Med anledning av den fullskaliga invasionen av Ukraina och upprepade luftanfall mot Kiev och andra städer i Ukraina uppmanas svenskar som befinner sig i landet fortsatt att iaktta stor försiktighet. Angrepp mot civil infrastruktur innebär återkommande problem med el- och vattenförsörjningen på många orter i landet.

Utegångsförbud på nätterna råder i de flesta delar av landet. Olika klockslag kan gälla i olika delar av landet. I Kiev råder det för närvarande utegångsförbud mellan kl. 00 och kl. 05 på natten.

Följ alltid lokala myndigheters anvisningar, exempelvis när det gäller att uppsöka skyddsrum vid flyglarm.

Svenska ambassaden arbetar med begränsad konsulär verksamhet. Endast förbokade besök på ambassaden tas emot. Ambassadens växel är i nuläget inte bemannad. Kontakt med ambassaden, till exempel för att förboka besök för provisoriskt pass, sker via e-post till ambassaden.kiev@gov.se.

Vid en konsulär krissituation kan Utrikesdepartementets konsulära nödjour alltid kontaktas. UD-jouren är bemannad dygnet runt alla årets dagar och nås på telefon +46 (0) 8 405 50 05.

Svenskar i Ukraina uppmanas att ladda ned appen UD Resklar (aktivera funktionen ”tillåt notiser”) och registrera sig på svensklistan. När du lämnat Ukraina – avregistrera dig omgående från listan: Avanmälan - Sweden Abroad.

Reseavrådan till Ukraina

Utrikesdepartementet avråder från alla resor till Ukraina och uppmanar alla svenskar att lämna landet sedan den 12 februari 2022.

Om du bedömer att du måste företa en tjänsteresa till Ukraina med syfte att bidra till stödet till Ukraina, behöver du planera resan noga för att hantera de risker som ett besök är förknippat med. Detta innebär bland annat professionell säkerhetsrådgivning och -stöd före och under besöket. Därtill uppmanas du säkerställa att du har ett giltigt försäkringsskydd.

Du som befinner dig i Ukraina bör beakta att situationen är föränderlig och vi uppmanar dig att följa lokala myndigheters informationskanaler och rapportering i nyhetsmedia samt ta del av ambassadens uppdateringar på Sweden Abroad och appen UD Resklar.

Ambassadens reseinformation
Senast uppdaterad 05 jun 2024, 13.11

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Om du vill att UD eller ambassaden ska kunna få tag i dig vid en större krissituation i landet kan du anmäla dig till svensklistan.

Anmäl dig till svensklistan
Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I appen UD Resklar finns råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Om UD Resklar på regeringen.se

Vanliga frågor